SFS 2020:198 Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor / SFS 2020:198 Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
SFS2020-198.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BIJSIQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:MOWGGU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:27px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om tillf�lliga undantag f�r att underl�tta genomf�randet </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>av bolags- och f�reningsst�mmor </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 april 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lagens inneh�ll och syfte <br/>1 �</b> Denna lag inneh�ller tillf�lliga undantag fr�n vissa best�mmelser om <br/>deltagande i bolagsst�mmor, f�reningsst�mmor och sparbanksst�mmor i <br/>f�ljande lagar: </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"> aktiebolagslagen (2005:551),<br/> lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar,<br/> bostadsr�ttslagen (1991:614),<br/> lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt,<br/> lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter,<br/> sparbankslagen (1987:619), och<br/> lagen (1995:1570) om medlemsbanker.<br/>Lagen syftar till att underl�tta genomf�randet av bolags-, f�renings- och</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">sparbanksst�mmor p� ett s�dant s�tt att risken f�r spridning av det virus som <br/>orsakar covid-19 minimeras. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Insamling av fullmakter och postr�stning i aktiebolag <br/>2 �</b> Trots 7 kap. 4 � f�rsta stycket, 24 � tredje stycket och 63 � andra <br/>stycket aktiebolagslagen (2005:551) f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en <br/>viss bolagsst�mma besluta om insamling av fullmakter, �ven om det inte <br/>anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid insamling av fullmakter med st�d av f�rsta stycket f�r det fullmakts-</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">formul�r som anges i 7 kap. 4 � andra stycket aktiebolagslagen tillhanda-<br/>h�llas aktie�garna �ven genom att publiceras p� bolagets webbplats tillsam-<br/>mans med den information som anges i 7 kap. 24 � tredje stycket i den lagen. <br/>Formul�ret och informationen ska d�, med avvikelse fr�n det som anges i <br/>7 kap. 56 c � aktiebolagslagen, h�llas tillg�ngliga p� webbplatsen under <br/>minst en vecka n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I st�llet f�r att publiceras p� bolagets webbplats f�r formul�ret och infor-</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">mationen, med avvikelse fr�n det som anges i 7 kap. 56 c � aktiebolags-<br/>lagen, tillhandah�llas aktie�garna genom att senast en vecka f�re st�mman <br/>l�mnas till dem p� det s�tt som bolaget annars anv�nder f�r att l�mna <br/>information till aktie�garna. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:143, bet. 2019/20:CU26, rskr. 2019/20:205. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:198</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">4 april 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>3 �</b> Trots 7 kap. 4 a � f�rsta stycket, 24 � tredje stycket och 63 � andra <br/>stycket aktiebolagslagen (2005:551) f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en <br/>viss bolagsst�mma besluta att aktie�garna f�re st�mman ska kunna ut�va sin <br/>r�str�tt per post, �ven om det inte anges i bolagsordningen och utan att det <br/>anges i kallelsen till st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Vid postr�stning med st�d av f�rsta stycket f�r det formul�r som anges i </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">7 kap. 4 a � andra stycket aktiebolagslagen tillhandah�llas aktie�garna <br/>genom att publiceras p� bolagets webbplats tillsammans med den informa-<br/>tion som anges i 7 kap. 24 � tredje stycket i den lagen. Formul�ret och infor-<br/>mationen ska d�, med avvikelse fr�n det som anges i 7 kap. 56 c � aktie-<br/>bolagslagen, h�llas tillg�ngliga p� webbplatsen under minst en vecka <br/>n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">I st�llet f�r att publiceras p� bolagets webbplats f�r formul�ret och infor-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">mationen, med avvikelse fr�n det som anges i 7 kap. 56 c � aktiebolags-<br/>lagen, tillhandah�llas aktie�garna genom att senast en vecka f�re st�mman <br/>l�mnas till dem p� det s�tt som bolaget annars anv�nder f�r att l�mna <br/>information till aktie�garna. </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>Ombud och postr�stning i andra f�retagsformer <br/></b><i>Ekonomiska f�reningar <br/></i><b>4 �</b> Trots 6 kap. 4 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar och oav-<br/>sett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en ekonomisk f�rening inf�r <br/>en viss f�reningsst�mma besluta att medlemmarna har r�tt att anlita ett <br/>ombud som inte ing�r i den krets som anges i f�rsta stycket i den paragrafen. <br/>Trots 5 � i samma kapitel och oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrel-<br/>sen ocks� besluta att ombud vid st�mman f�r f�retr�da fler �n tre med-<br/>lemmar. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Trots 6 kap. 42 � andra stycket lagen om ekonomiska f�reningar och </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen inf�r ett visst fullm�ktige-<br/>m�te dels besluta att fullm�ktige f�r delta i m�tet genom ombud, dels fatta <br/>s�dana beslut som anges i f�rsta stycket i den f�revarande paragrafen �ven <br/>n�r det g�ller fullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �</b> Trots 6 kap. 6 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar f�r <br/>styrelsen i en ekonomisk f�rening inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att <br/>medlemmarna f�re st�mman ska kunna ut�va sin r�str�tt per post, �ven om <br/>det inte anges i stadgarna och utan att det anges i kallelsen till st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Vid postr�stning med st�d av f�rsta stycket f�r det formul�r som anges i </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">6 kap. 6 � andra stycket lagen om ekonomiska f�reningar tillhandah�llas <br/>medlemmarna �ven genom att publiceras p� f�reningens webbplats till-<br/>sammans med den information som anges i den paragrafen. Formul�ret och <br/>informationen ska d� h�llas tillg�ngliga p� webbplatsen under minst en <br/>vecka n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">I st�llet f�r att publiceras p� f�reningens webbplats f�r formul�ret och in-</p> <p style="position:absolute;top:964px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">formationen tillhandah�llas medlemmarna genom att senast en vecka f�re <br/>st�mman l�mnas till dem p� det s�tt som f�reningen annars anv�nder f�r att <br/>l�mna information till medlemmarna. </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>Bostadsr�ttsf�reningar <br/></i><b>6 �</b> Trots 9 kap. 14 � 4 bostadsr�ttslagen (1991:614) och oavsett vad som <br/>anges i stadgarna, f�r styrelsen i en bostadsr�ttsf�rening inf�r en viss f�r-<br/>eningsst�mma besluta att medlemmarna har r�tt att anlita ett ombud som inte </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>2020:198</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">ing�r i den krets som anges i den punkten och att ett ombud f�r f�retr�da fler <br/>�n en medlem. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>7 �</b> Trots 9 kap. 14 � 3 bostadsr�ttslagen (1991:614) f�r styrelsen i en bo-<br/>stadsr�ttsf�rening inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att medlemmarna <br/>f�re st�mman ska kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 6 kap. 6 � <br/>andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar och 5 � i denna <br/>lag. </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Kooperativa hyresr�ttsf�reningar <br/></i><b>8 �</b> Trots 2 kap. 17 b � lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt och oav-<br/>sett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en kooperativ hyresr�ttsf�re-<br/>ning inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att medlemmarna har r�tt att <br/>anlita ett ombud som inte ing�r i den krets som anges i den paragrafen och <br/>att ett ombud f�r f�retr�da fler �n en medlem. </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>9 �</b> Trots 2 kap. 17 a � lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt f�r styrel-<br/>sen i en kooperativ hyresr�ttsf�rening inf�r en viss f�reningsst�mma besluta <br/>att medlemmarna f�re st�mman ska kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlig-<br/>het med 6 kap. 6 � andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�rening-<br/>ar och 5 � i denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Samf�llighetsf�reningar <br/></i><b>10 �</b> Trots 49 � lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter och <br/>oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en samf�llighetsf�rening <br/>inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att ett ombud f�r f�retr�da fler �n en <br/>medlem. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Sparbanker och medlemsbanker <br/></i><b>11 �</b> Trots 4 kap. 13 � f�rsta stycket sparbankslagen (1987:619) och oav-<br/>sett vad som anges i reglementet, f�r styrelsen i en sparbank inf�r en viss <br/>sparbanksst�mma besluta att huvudm�nnen f�r anlita ombud med skriftlig, <br/>av huvudmannen undertecknad och daterad fullmakt eller ut�va sin r�str�tt <br/>per post i enlighet med 6 kap. 6 � andra stycket lagen (2018:672) om ekono-<br/>miska f�reningar och 5 � i denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">En huvudman som anlitar ett ombud eller ut�var sin r�str�tt per post ska </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">anses vara n�rvarande vid till�mpning av 4 kap. 14 � sparbankslagen. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>12 �</b> Trots 7 kap. 2 � lagen (1995:1570) om medlemsbanker och oavsett <br/>vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en medlemsbank inf�r en viss <br/>f�reningsst�mma besluta att ett ombud f�r f�retr�da fler �n en medlem. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Trots 7 kap. 12 � lagen om medlemsbanker och oavsett vad som anges i </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">stadgarna, f�r styrelsen inf�r ett visst fullm�ktigem�te besluta dels att full-<br/>m�ktige f�r delta i m�tet genom ombud, dels att ett ombud f�r f�retr�da fler <br/>�n en fullm�ktig. </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Det som s�gs om postr�stning i 5 � i denna lag g�ller �ven f�r medlems-</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">banker. </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>�msesidiga f�rs�kringsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nste-</i></p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>pensionsf�reningar <br/></i><b>13 �</b> Best�mmelserna i 4 och 5 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�krings-<br/>bolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar. Det som s�gs i </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>2020:198</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft42">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">de paragraferna om stadgarna ska n�r det g�ller �msesidiga f�rs�kringsbolag <br/>avse bolagsordningen. </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft44">1. Denna lag tr�der i kraft den 15 april 2020. <br/>2. Lagen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2020. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>STEFAN L�FVEN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft42">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft42">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>2020:198</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om tillf�lliga undantag f�r att underl�tta genomf�randet

av bolags- och f�reningsst�mmor

Utf�rdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

Lagens inneh�ll och syfte
1 �
Denna lag inneh�ller tillf�lliga undantag fr�n vissa best�mmelser om
deltagande i bolagsst�mmor, f�reningsst�mmor och sparbanksst�mmor i
f�ljande lagar:

 aktiebolagslagen (2005:551),
 lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar,
 bostadsr�ttslagen (1991:614),
 lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt,
 lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter,
 sparbankslagen (1987:619), och
 lagen (1995:1570) om medlemsbanker.
Lagen syftar till att underl�tta genomf�randet av bolags-, f�renings- och

sparbanksst�mmor p� ett s�dant s�tt att risken f�r spridning av det virus som
orsakar covid-19 minimeras.

Insamling av fullmakter och postr�stning i aktiebolag
2 �
Trots 7 kap. 4 � f�rsta stycket, 24 � tredje stycket och 63 � andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551) f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en
viss bolagsst�mma besluta om insamling av fullmakter, �ven om det inte
anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till st�mman.

Vid insamling av fullmakter med st�d av f�rsta stycket f�r det fullmakts-

formul�r som anges i 7 kap. 4 � andra stycket aktiebolagslagen tillhanda-
h�llas aktie�garna �ven genom att publiceras p� bolagets webbplats tillsam-
mans med den information som anges i 7 kap. 24 � tredje stycket i den lagen.
Formul�ret och informationen ska d�, med avvikelse fr�n det som anges i
7 kap. 56 c � aktiebolagslagen, h�llas tillg�ngliga p� webbplatsen under
minst en vecka n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman.

I st�llet f�r att publiceras p� bolagets webbplats f�r formul�ret och infor-

mationen, med avvikelse fr�n det som anges i 7 kap. 56 c � aktiebolags-
lagen, tillhandah�llas aktie�garna genom att senast en vecka f�re st�mman
l�mnas till dem p� det s�tt som bolaget annars anv�nder f�r att l�mna
information till aktie�garna.

1 Prop. 2019/20:143, bet. 2019/20:CU26, rskr. 2019/20:205.

SFS

2020:198

Publicerad
den

4 april 2020

background image

SFS

2

3 � Trots 7 kap. 4 a � f�rsta stycket, 24 � tredje stycket och 63 � andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551) f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en
viss bolagsst�mma besluta att aktie�garna f�re st�mman ska kunna ut�va sin
r�str�tt per post, �ven om det inte anges i bolagsordningen och utan att det
anges i kallelsen till st�mman.

Vid postr�stning med st�d av f�rsta stycket f�r det formul�r som anges i

7 kap. 4 a � andra stycket aktiebolagslagen tillhandah�llas aktie�garna
genom att publiceras p� bolagets webbplats tillsammans med den informa-
tion som anges i 7 kap. 24 � tredje stycket i den lagen. Formul�ret och infor-
mationen ska d�, med avvikelse fr�n det som anges i 7 kap. 56 c � aktie-
bolagslagen, h�llas tillg�ngliga p� webbplatsen under minst en vecka
n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman.

I st�llet f�r att publiceras p� bolagets webbplats f�r formul�ret och infor-

mationen, med avvikelse fr�n det som anges i 7 kap. 56 c � aktiebolags-
lagen, tillhandah�llas aktie�garna genom att senast en vecka f�re st�mman
l�mnas till dem p� det s�tt som bolaget annars anv�nder f�r att l�mna
information till aktie�garna.

Ombud och postr�stning i andra f�retagsformer
Ekonomiska f�reningar
4 � Trots 6 kap. 4 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar och oav-
sett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en ekonomisk f�rening inf�r
en viss f�reningsst�mma besluta att medlemmarna har r�tt att anlita ett
ombud som inte ing�r i den krets som anges i f�rsta stycket i den paragrafen.
Trots 5 � i samma kapitel och oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrel-
sen ocks� besluta att ombud vid st�mman f�r f�retr�da fler �n tre med-
lemmar.

Trots 6 kap. 42 � andra stycket lagen om ekonomiska f�reningar och

oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen inf�r ett visst fullm�ktige-
m�te dels besluta att fullm�ktige f�r delta i m�tet genom ombud, dels fatta
s�dana beslut som anges i f�rsta stycket i den f�revarande paragrafen �ven
n�r det g�ller fullm�ktige.

5 � Trots 6 kap. 6 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar f�r
styrelsen i en ekonomisk f�rening inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att
medlemmarna f�re st�mman ska kunna ut�va sin r�str�tt per post, �ven om
det inte anges i stadgarna och utan att det anges i kallelsen till st�mman.

Vid postr�stning med st�d av f�rsta stycket f�r det formul�r som anges i

6 kap. 6 � andra stycket lagen om ekonomiska f�reningar tillhandah�llas
medlemmarna �ven genom att publiceras p� f�reningens webbplats till-
sammans med den information som anges i den paragrafen. Formul�ret och
informationen ska d� h�llas tillg�ngliga p� webbplatsen under minst en
vecka n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman.

I st�llet f�r att publiceras p� f�reningens webbplats f�r formul�ret och in-

formationen tillhandah�llas medlemmarna genom att senast en vecka f�re
st�mman l�mnas till dem p� det s�tt som f�reningen annars anv�nder f�r att
l�mna information till medlemmarna.

Bostadsr�ttsf�reningar
6 � Trots 9 kap. 14 � 4 bostadsr�ttslagen (1991:614) och oavsett vad som
anges i stadgarna, f�r styrelsen i en bostadsr�ttsf�rening inf�r en viss f�r-
eningsst�mma besluta att medlemmarna har r�tt att anlita ett ombud som inte

2020:198

background image

SFS

3

ing�r i den krets som anges i den punkten och att ett ombud f�r f�retr�da fler
�n en medlem.

7 � Trots 9 kap. 14 � 3 bostadsr�ttslagen (1991:614) f�r styrelsen i en bo-
stadsr�ttsf�rening inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att medlemmarna
f�re st�mman ska kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 6 kap. 6 �
andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar och 5 � i denna
lag.

Kooperativa hyresr�ttsf�reningar
8 � Trots 2 kap. 17 b � lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt och oav-
sett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en kooperativ hyresr�ttsf�re-
ning inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att medlemmarna har r�tt att
anlita ett ombud som inte ing�r i den krets som anges i den paragrafen och
att ett ombud f�r f�retr�da fler �n en medlem.

9 � Trots 2 kap. 17 a � lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt f�r styrel-
sen i en kooperativ hyresr�ttsf�rening inf�r en viss f�reningsst�mma besluta
att medlemmarna f�re st�mman ska kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlig-
het med 6 kap. 6 � andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�rening-
ar och 5 � i denna lag.

Samf�llighetsf�reningar
10 � Trots 49 � lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter och
oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en samf�llighetsf�rening
inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att ett ombud f�r f�retr�da fler �n en
medlem.

Sparbanker och medlemsbanker
11 � Trots 4 kap. 13 � f�rsta stycket sparbankslagen (1987:619) och oav-
sett vad som anges i reglementet, f�r styrelsen i en sparbank inf�r en viss
sparbanksst�mma besluta att huvudm�nnen f�r anlita ombud med skriftlig,
av huvudmannen undertecknad och daterad fullmakt eller ut�va sin r�str�tt
per post i enlighet med 6 kap. 6 � andra stycket lagen (2018:672) om ekono-
miska f�reningar och 5 � i denna lag.

En huvudman som anlitar ett ombud eller ut�var sin r�str�tt per post ska

anses vara n�rvarande vid till�mpning av 4 kap. 14 � sparbankslagen.

12 � Trots 7 kap. 2 � lagen (1995:1570) om medlemsbanker och oavsett
vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en medlemsbank inf�r en viss
f�reningsst�mma besluta att ett ombud f�r f�retr�da fler �n en medlem.

Trots 7 kap. 12 � lagen om medlemsbanker och oavsett vad som anges i

stadgarna, f�r styrelsen inf�r ett visst fullm�ktigem�te besluta dels att full-
m�ktige f�r delta i m�tet genom ombud, dels att ett ombud f�r f�retr�da fler
�n en fullm�ktig.

Det som s�gs om postr�stning i 5 � i denna lag g�ller �ven f�r medlems-

banker.

�msesidiga f�rs�kringsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nste-

pensionsf�reningar
13 � Best�mmelserna i 4 och 5 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�krings-
bolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar. Det som s�gs i

2020:198

background image

SFS

4

de paragraferna om stadgarna ska n�r det g�ller �msesidiga f�rs�kringsbolag
avse bolagsordningen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 15 april 2020.
2. Lagen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2020.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2020:198

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.