SFS 2020:300 Lag om ändring i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor / SFS 2020:300 Lag om ändring i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
SFS2020-300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:MVAISQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:UHWEAA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:5px;line-height:6px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2020:198) om tillf�lliga undantag f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>att underl�tta genomf�randet av bolags- och </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�reningsst�mmor </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 15 maj 2020 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2020:198) om till-<br/>f�lliga undantag f�r att underl�tta genomf�randet av bolags- och f�renings-<br/>st�mmor </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att 1 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras 23 nya paragrafer, 1 a och 1435 ��, och n�rmast </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 14, 16, 20 och 27 �� nya rubriker av f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 2 � ska lyda Insamling av fullmakter och </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">frivillig postr�stning i aktiebolag och rubriken n�rmast f�re 4 � ska lyda <br/>Ombud och frivillig postr�stning i andra f�retagsformer. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 �</b> Denna lag inneh�ller tillf�lliga undantag fr�n vissa best�mmelser om <br/>deltagande i bolagsst�mmor, f�reningsst�mmor och sparbanksst�mmor i <br/>f�ljande lagar: </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"> aktiebolagslagen (2005:551),<br/> lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar,<br/> bostadsr�ttslagen (1991:614),<br/> lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt,<br/> lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter,<br/> sparbankslagen (1987:619),<br/> lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och<br/> lagen (2016:977) om kollektiv f�rvaltning av upphovsr�tt.<br/>Lagen syftar till att underl�tta genomf�randet av bolags-, f�renings- och</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">sparbanksst�mmor p� ett s�dant s�tt att risken f�r spridning av det virus som <br/>orsakar covid-19 minimeras. </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 a �</b> Best�mmelserna i lagen avser </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. insamling av fullmakter och frivillig postr�stning i aktiebolag (2 och</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">3 ��), </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. ombud och frivillig postr�stning i<br/> ekonomiska f�reningar (4 och 5 ��),<br/> bostadsr�ttsf�reningar (6 och 7 ��),<br/> kooperativa hyresr�ttsf�reningar (8 och 9 ��),<br/> samf�llighetsf�reningar (10 �),<br/> sparbanker och medlemsbanker (11 och 12 ��),<br/> �msesidiga f�rs�kringsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensions-</p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reningar (13 �), </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:163, bet. 2019/20:CU29, rskr. 2019/20:265. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:300</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">16 maj 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">3. st�mmor genom elektronisk uppkoppling i <br/> aktiebolag (14 och 15 ��), <br/> ekonomiska f�reningar, bostadsr�ttsf�reningar och kooperativa hyres-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">r�ttsf�reningar (16 och 17 ��), </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27"> sparbanker (18 �), <br/> �msesidiga f�rs�kringsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensions-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�reningar (19 �), och </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">4. st�mmor med enbart postr�stning i <br/> aktiebolag (2026 ��), <br/> ekonomiska f�reningar, bostadsr�ttsf�reningar, kooperativa hyresr�tts-</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�reningar och kollektiva f�rvaltningsorganisationer (2734 ��), </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> �msesidiga f�rs�kringsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensions-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�reningar (35 �). </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>13 �</b> Best�mmelserna i 4 och 5 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�krings-<br/>bolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar. N�r det g�ller <br/>�msesidiga f�rs�kringsbolag ska det som s�gs om stadgar i de paragraferna <br/>avse bolagsordning, det som s�gs om f�reningsst�mma avse bolagsst�mma <br/>och det som s�gs om medlemmar avse del�gare. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>St�mma genom elektronisk uppkoppling </b></p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"> <br/><i>Aktiebolag </i></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"> <br/><b>14 �</b> Trots 7 kap. 15 � aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett vad som <br/>anges i bolagsordningen, f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en viss bolags-<br/>st�mma besluta att st�mman inte ska h�llas p� en viss ort utan enbart h�llas <br/>genom elektronisk uppkoppling med aktie�garna. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Styrelsen f�r d� ocks� besluta att den som inte �r aktie�gare har r�tt att </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�lja f�rhandlingarna vid st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>15 �</b> Om styrelsen beslutar enligt 14 � att en bolagsst�mma ska h�llas <br/>genom elektronisk uppkoppling med aktie�garna, ska aktie�garna ocks� <br/>kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 7 kap. 4 a � andra stycket <br/>aktiebolagslagen (2005:551). </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><i>Andra f�retagsformer </i></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"> <br/><b>16 �</b> Trots 6 kap. 14 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, 9 kap. <br/>14 � bostadsr�ttslagen (1991:614) och 2 kap. 17 � lagen (2002:93) om koop-<br/>erativ hyresr�tt och oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en <br/>f�rening som avses i de lagarna inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att <br/>st�mman inte ska h�llas p� en viss ort utan enbart h�llas genom elektronisk <br/>uppkoppling med medlemmarna. </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Styrelsen f�r d� ocks� besluta att den som inte �r medlem har r�tt att f�lja </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rhandlingarna vid st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">Denna paragraf g�ller �ven i fr�ga om fullm�ktigem�ten och fullm�ktige. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>17 �</b> Om styrelsen beslutar enligt 16 � att en f�reningsst�mma eller ett full-<br/>m�ktigem�te ska h�llas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna <br/>respektive fullm�ktige, ska medlemmarna eller fullm�ktige ocks� kunna ut-<br/>�va sin r�str�tt per post i enlighet med 6 kap. 6 � andra stycket lagen <br/>(2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>18 �</b> Trots 4 kap. 5 � andra stycket sparbankslagen (1987:619) g�ller 16 <br/>och 17 �� �ven f�r sparbanker. Det som s�gs om stadgar i de paragraferna </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2020:300</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">ska d� avse reglemente, det som s�gs om f�reningsst�mma avse sparbanks-<br/>st�mma och det som s�gs om medlemmar avse huvudm�n. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>19 �</b> Best�mmelserna i 16 och 17 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�k-<br/>ringsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar. N�r det <br/>g�ller �msesidiga f�rs�kringsbolag ska det som s�gs om stadgar i de parag-<br/>raferna avse bolagsordning, det som s�gs om f�reningsst�mma avse bolags-<br/>st�mma och det som s�gs om medlemmar avse del�gare. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>St�mma med enbart postr�stning </b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"> </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><i>Aktiebolag </i></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"> <br/><b>20 �</b> Trots 7 kap. 2, 3 och 6 �� aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett <br/>vad som anges i bolagsordningen, f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en viss <br/>bolagsst�mma besluta att aktie�garna inte ska ha r�tt att n�rvara vid st�m-<br/>man personligen eller genom ombud och att den som inte �r aktie�gare inte <br/>ska ha r�tt att n�rvara. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>21 �</b> F�r en bolagsst�mma som efter ett beslut enligt 20 � h�lls utan n�r-<br/>varo av aktie�gare, ombud och utomst�ende g�ller best�mmelserna om bo-<br/>lagsst�mma i aktiebolagslagen (2005:551), med de undantag och till�gg som <br/>framg�r av 2226 ��. </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>22 �</b> Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska aktie�garna f�re bolags-<br/>st�mman kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 7 kap. 4 a � andra <br/>stycket aktiebolagslagen (2005:551). En postr�st ska ha kommit in till bola-<br/>get senast den sista helgfria vardagen n�rmast f�re st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>23 �</b> Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska en aktie�gare l�mna en <br/>skriftlig beg�ran om upplysningar enligt 7 kap. 32 � aktiebolagslagen <br/>(2005:551) till bolaget senast tio dagar f�re bolagsst�mman. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Styrelsen och den verkst�llande direkt�ren ska l�mna upplysningarna </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">genom att h�lla dem tillg�ngliga i skriftlig form hos bolaget f�r aktie�garna <br/>senast fem dagar f�re st�mman. Upplysningarna ska ocks� inom samma tid <br/>skickas till den aktie�gare som har beg�rt dem. Om bolaget har en webbplats <br/>ska upplysningarna dessutom h�llas tillg�ngliga f�r aktie�garna p� webb-<br/>platsen. </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>24 �</b> Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, f�r f�ljande �renden behand-<br/>las vid st�mman endast om �rendet har tagits upp i kallelsen till st�mman: </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">1. ett f�rslag om att en minoritetsrevisor ska utses enligt 9 kap. 9 eller </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">9 a � aktiebolagslagen (2005:551), </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">2. en beg�ran om att en auktoriserad revisor ska utses enligt 9 kap. 16 � </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">aktiebolagslagen, </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">3. ett f�rslag om granskning genom s�rskild granskare enligt 10 kap. 21 � </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">aktiebolagslagen, och </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">4. en beg�ran om vinstutdelning enligt 18 kap. 11 � aktiebolagslagen. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>25 �</b> Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska aktie�garna i det formul�r <br/>som bolaget tillhandah�ller f�r postr�stning ges m�jlighet att ta st�llning till <br/>om beslut i n�got eller n�gra av �rendena i f�rslaget till dagordning ska anst� <br/>till en fortsatt bolagsst�mma. </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Ett beslut i ett �rende ska anst� till en fortsatt bolagsst�mma om bolags-</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">st�mman beslutar om det eller om �gare till minst en tiondel av samtliga </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>2020:300</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft42">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">aktier i bolaget beg�r det. D� ska styrelsen fastst�lla tidpunkten f�r den fort-<br/>satta st�mman. N�r det g�ller fr�gor som avses i 7 kap. 11 � 13 aktiebo-<br/>lagslagen (2005:551) g�ller dock den tidsbegr�nsning som anges i 7 kap. <br/>14 � andra stycket i den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47">Vid den fortsatta bolagsst�mman f�r 20 � inte till�mpas. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>26 �</b> Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska bolaget ange detta i st�m-<br/>moprotokollet. Bolaget ska ocks� f�r varje beslut, i st�mmoprotokollet eller <br/>i en bilaga till protokollet, alltid redovisa </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47">1. antalet r�ster f�r och mot f�rslaget till beslut, <br/>2. antalet r�ster som aktie�gare som upptagits i r�stl�ngden har avst�tt </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">fr�n att avge, </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47">3. antalet aktier f�r vilka r�ster har avgetts, och <br/>4. den andel av aktiekapitalet som dessa r�ster representerar. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>Andra f�retagsformer </i></p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"> <br/><b>27 �</b> Trots 6 kap. 2, 4 och 8 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�rening-<br/>ar, 9 kap. 14 � bostadsr�ttslagen (1991:614), 2 kap. 17 � lagen (2002:93) om <br/>kooperativ hyresr�tt och 5 kap. 7 och 8 �� lagen (2016:977) om kollektiv f�r-<br/>valtning av upphovsr�tt och oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i <br/>en f�rening som avses i de lagarna inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att <br/>medlemmarna inte ska ha r�tt att n�rvara vid st�mman personligen eller <br/>genom ombud och att den som inte �r medlem inte ska ha r�tt att n�rvara. </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>28 �</b> F�r en f�reningsst�mma som efter ett beslut enligt 27 � h�lls utan <br/>n�rvaro av medlemmar, ombud och utomst�ende g�ller best�mmelserna om <br/>f�reningsst�mma i lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, bostads-<br/>r�ttslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt eller lagen <br/>(2016:977) om kollektiv f�rvaltning av upphovsr�tt, med de undantag och <br/>till�gg som framg�r av 2933 ��. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>29 �</b> Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska medlemmarna f�re f�r-<br/>eningsst�mman kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 6 kap. 6 � <br/>andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. En postr�st ska <br/>ha kommit in till f�reningen senast den sista helgfria vardagen n�rmast f�re <br/>st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>30 �</b> Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska en medlem l�mna en <br/>skriftlig beg�ran om upplysningar enligt 6 kap. 29 � lagen (2018:672) om <br/>ekonomiska f�reningar till f�reningen senast tio dagar f�re f�reningsst�m-<br/>man. </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Styrelsen och den verkst�llande direkt�ren ska l�mna upplysningarna </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">genom att h�lla dem tillg�ngliga i skriftlig form hos f�reningen f�r medlem-<br/>marna senast fem dagar f�re st�mman. Upplysningarna ska ocks� inom <br/>samma tid skickas till den medlem som har beg�rt dem. Om f�reningen har <br/>en webbplats ska upplysningarna dessutom h�llas tillg�ngliga f�r medlem-<br/>marna p� webbplatsen. <br/> <br/><b>31 �</b> Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, f�r f�ljande �renden be-<br/>handlas vid st�mman endast om �rendet har tagits upp i kallelsen till st�m-<br/>man: </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">1. ett f�rslag om att en medrevisor ska utses enligt 8 kap. 9 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">(2018:672) om ekonomiska f�reningar, </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>2020:300</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft52">5 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52">2. en beg�ran om att en auktoriserad eller godk�nd revisor ska utses enligt </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">8 kap. 16 � lagen om ekonomiska f�reningar, och </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52">3. ett f�rslag om granskning genom en s�rskild granskare enligt 9 kap. 1 � </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">lagen om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>32 �</b> Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska medlemmarna i det <br/>formul�r som f�reningen tillhandah�ller f�r postr�stning ges m�jlighet att ta <br/>st�llning till om beslut i n�got eller n�gra av �rendena i kallelsen ska anst� <br/>till en fortsatt f�reningsst�mma. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52">Ett beslut i ett �rende ska anst� till en fortsatt f�reningsst�mma om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">eningsst�mman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga r�st-<br/>ber�ttigade i f�reningen beg�r det. D� ska styrelsen fastst�lla tidpunkten f�r <br/>den fortsatta st�mman. N�r det g�ller fr�gor som avses i 6 kap. 10 � 13 <br/>lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar g�ller dock den tidsbegr�ns-<br/>ning som anges i 6 kap. 13 � andra stycket i den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55">Vid den fortsatta f�reningsst�mman f�r 27 � inte till�mpas. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>33 �</b> Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska f�reningen ange detta <br/>i st�mmoprotokollet. F�reningen ska ocks� f�r varje beslut, i st�mmoproto-<br/>kollet eller i en bilaga till protokollet, alltid redovisa </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55">1. antalet r�ster f�r och mot f�rslaget till beslut, och <br/>2. antalet r�ster som medlemmar som upptagits i r�stl�ngden har avst�tt </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">fr�n att avge. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>34 �</b> Best�mmelserna i 2733 �� g�ller �ven i fr�ga om fullm�ktigem�ten <br/>och fullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>35 �</b> Best�mmelserna i 2734 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�krings-<br/>bolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar. N�r det g�ller <br/>�msesidiga f�rs�kringsbolag ska det som s�gs om stadgar i de paragraferna <br/>avse bolagsordning, det som s�gs om f�reningsst�mma avse bolagsst�mma <br/>och det som s�gs om medlemmar avse del�gare. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55">Denna lag tr�der i kraft den 18 maj 2020. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>MORGAN JOHANSSON <br/> </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft52">Erik H�llstr�mer </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft52">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55"> <br/> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>2020:300</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2020:198) om tillf�lliga undantag f�r

att underl�tta genomf�randet av bolags- och

f�reningsst�mmor

Utf�rdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2020:198) om till-
f�lliga undantag f�r att underl�tta genomf�randet av bolags- och f�renings-
st�mmor

dels att 1 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras 23 nya paragrafer, 1 a och 1435 ��, och n�rmast

f�re 14, 16, 20 och 27 �� nya rubriker av f�ljande lydelse,

dels att rubriken n�rmast f�re 2 � ska lyda Insamling av fullmakter och

frivillig postr�stning i aktiebolag och rubriken n�rmast f�re 4 � ska lyda
Ombud och frivillig postr�stning i andra f�retagsformer.

1 � Denna lag inneh�ller tillf�lliga undantag fr�n vissa best�mmelser om
deltagande i bolagsst�mmor, f�reningsst�mmor och sparbanksst�mmor i
f�ljande lagar:

 aktiebolagslagen (2005:551),
 lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar,
 bostadsr�ttslagen (1991:614),
 lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt,
 lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter,
 sparbankslagen (1987:619),
 lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och
 lagen (2016:977) om kollektiv f�rvaltning av upphovsr�tt.
Lagen syftar till att underl�tta genomf�randet av bolags-, f�renings- och

sparbanksst�mmor p� ett s�dant s�tt att risken f�r spridning av det virus som
orsakar covid-19 minimeras.

1 a � Best�mmelserna i lagen avser

1. insamling av fullmakter och frivillig postr�stning i aktiebolag (2 och

3 ��),

2. ombud och frivillig postr�stning i
 ekonomiska f�reningar (4 och 5 ��),
 bostadsr�ttsf�reningar (6 och 7 ��),
 kooperativa hyresr�ttsf�reningar (8 och 9 ��),
 samf�llighetsf�reningar (10 �),
 sparbanker och medlemsbanker (11 och 12 ��),
 �msesidiga f�rs�kringsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensions-

f�reningar (13 �),

1 Prop. 2019/20:163, bet. 2019/20:CU29, rskr. 2019/20:265.

SFS

2020:300

Publicerad
den

16 maj 2020

background image

SFS

2

3. st�mmor genom elektronisk uppkoppling i
 aktiebolag (14 och 15 ��),
 ekonomiska f�reningar, bostadsr�ttsf�reningar och kooperativa hyres-

r�ttsf�reningar (16 och 17 ��),

 sparbanker (18 �),
 �msesidiga f�rs�kringsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensions-

f�reningar (19 �), och

4. st�mmor med enbart postr�stning i
 aktiebolag (2026 ��),
 ekonomiska f�reningar, bostadsr�ttsf�reningar, kooperativa hyresr�tts-

f�reningar och kollektiva f�rvaltningsorganisationer (2734 ��),

 �msesidiga f�rs�kringsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensions-

f�reningar (35 �).

13 � Best�mmelserna i 4 och 5 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�krings-
bolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar. N�r det g�ller
�msesidiga f�rs�kringsbolag ska det som s�gs om stadgar i de paragraferna
avse bolagsordning, det som s�gs om f�reningsst�mma avse bolagsst�mma
och det som s�gs om medlemmar avse del�gare.

St�mma genom elektronisk uppkoppling


Aktiebolag


14 � Trots 7 kap. 15 � aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett vad som
anges i bolagsordningen, f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en viss bolags-
st�mma besluta att st�mman inte ska h�llas p� en viss ort utan enbart h�llas
genom elektronisk uppkoppling med aktie�garna.

Styrelsen f�r d� ocks� besluta att den som inte �r aktie�gare har r�tt att

f�lja f�rhandlingarna vid st�mman.

15 � Om styrelsen beslutar enligt 14 � att en bolagsst�mma ska h�llas
genom elektronisk uppkoppling med aktie�garna, ska aktie�garna ocks�
kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 7 kap. 4 a � andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551).

Andra f�retagsformer


16 � Trots 6 kap. 14 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, 9 kap.
14 � bostadsr�ttslagen (1991:614) och 2 kap. 17 � lagen (2002:93) om koop-
erativ hyresr�tt och oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en
f�rening som avses i de lagarna inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att
st�mman inte ska h�llas p� en viss ort utan enbart h�llas genom elektronisk
uppkoppling med medlemmarna.

Styrelsen f�r d� ocks� besluta att den som inte �r medlem har r�tt att f�lja

f�rhandlingarna vid st�mman.

Denna paragraf g�ller �ven i fr�ga om fullm�ktigem�ten och fullm�ktige.

17 � Om styrelsen beslutar enligt 16 � att en f�reningsst�mma eller ett full-
m�ktigem�te ska h�llas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna
respektive fullm�ktige, ska medlemmarna eller fullm�ktige ocks� kunna ut-
�va sin r�str�tt per post i enlighet med 6 kap. 6 � andra stycket lagen
(2018:672) om ekonomiska f�reningar.

18 � Trots 4 kap. 5 � andra stycket sparbankslagen (1987:619) g�ller 16
och 17 �� �ven f�r sparbanker. Det som s�gs om stadgar i de paragraferna

2020:300

background image

SFS

3

ska d� avse reglemente, det som s�gs om f�reningsst�mma avse sparbanks-
st�mma och det som s�gs om medlemmar avse huvudm�n.

19 � Best�mmelserna i 16 och 17 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�k-
ringsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar. N�r det
g�ller �msesidiga f�rs�kringsbolag ska det som s�gs om stadgar i de parag-
raferna avse bolagsordning, det som s�gs om f�reningsst�mma avse bolags-
st�mma och det som s�gs om medlemmar avse del�gare.

St�mma med enbart postr�stning

Aktiebolag


20 � Trots 7 kap. 2, 3 och 6 �� aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett
vad som anges i bolagsordningen, f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en viss
bolagsst�mma besluta att aktie�garna inte ska ha r�tt att n�rvara vid st�m-
man personligen eller genom ombud och att den som inte �r aktie�gare inte
ska ha r�tt att n�rvara.

21 � F�r en bolagsst�mma som efter ett beslut enligt 20 � h�lls utan n�r-
varo av aktie�gare, ombud och utomst�ende g�ller best�mmelserna om bo-
lagsst�mma i aktiebolagslagen (2005:551), med de undantag och till�gg som
framg�r av 2226 ��.

22 � Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska aktie�garna f�re bolags-
st�mman kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 7 kap. 4 a � andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551). En postr�st ska ha kommit in till bola-
get senast den sista helgfria vardagen n�rmast f�re st�mman.

23 � Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska en aktie�gare l�mna en
skriftlig beg�ran om upplysningar enligt 7 kap. 32 � aktiebolagslagen
(2005:551) till bolaget senast tio dagar f�re bolagsst�mman.

Styrelsen och den verkst�llande direkt�ren ska l�mna upplysningarna

genom att h�lla dem tillg�ngliga i skriftlig form hos bolaget f�r aktie�garna
senast fem dagar f�re st�mman. Upplysningarna ska ocks� inom samma tid
skickas till den aktie�gare som har beg�rt dem. Om bolaget har en webbplats
ska upplysningarna dessutom h�llas tillg�ngliga f�r aktie�garna p� webb-
platsen.

24 � Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, f�r f�ljande �renden behand-
las vid st�mman endast om �rendet har tagits upp i kallelsen till st�mman:

1. ett f�rslag om att en minoritetsrevisor ska utses enligt 9 kap. 9 eller

9 a � aktiebolagslagen (2005:551),

2. en beg�ran om att en auktoriserad revisor ska utses enligt 9 kap. 16 �

aktiebolagslagen,

3. ett f�rslag om granskning genom s�rskild granskare enligt 10 kap. 21 �

aktiebolagslagen, och

4. en beg�ran om vinstutdelning enligt 18 kap. 11 � aktiebolagslagen.

25 � Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska aktie�garna i det formul�r
som bolaget tillhandah�ller f�r postr�stning ges m�jlighet att ta st�llning till
om beslut i n�got eller n�gra av �rendena i f�rslaget till dagordning ska anst�
till en fortsatt bolagsst�mma.

Ett beslut i ett �rende ska anst� till en fortsatt bolagsst�mma om bolags-

st�mman beslutar om det eller om �gare till minst en tiondel av samtliga

2020:300

background image

SFS

4

aktier i bolaget beg�r det. D� ska styrelsen fastst�lla tidpunkten f�r den fort-
satta st�mman. N�r det g�ller fr�gor som avses i 7 kap. 11 � 13 aktiebo-
lagslagen (2005:551) g�ller dock den tidsbegr�nsning som anges i 7 kap.
14 � andra stycket i den lagen.

Vid den fortsatta bolagsst�mman f�r 20 � inte till�mpas.

26 � Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska bolaget ange detta i st�m-
moprotokollet. Bolaget ska ocks� f�r varje beslut, i st�mmoprotokollet eller
i en bilaga till protokollet, alltid redovisa

1. antalet r�ster f�r och mot f�rslaget till beslut,
2. antalet r�ster som aktie�gare som upptagits i r�stl�ngden har avst�tt

fr�n att avge,

3. antalet aktier f�r vilka r�ster har avgetts, och
4. den andel av aktiekapitalet som dessa r�ster representerar.

Andra f�retagsformer


27 � Trots 6 kap. 2, 4 och 8 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�rening-
ar, 9 kap. 14 � bostadsr�ttslagen (1991:614), 2 kap. 17 � lagen (2002:93) om
kooperativ hyresr�tt och 5 kap. 7 och 8 �� lagen (2016:977) om kollektiv f�r-
valtning av upphovsr�tt och oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i
en f�rening som avses i de lagarna inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att
medlemmarna inte ska ha r�tt att n�rvara vid st�mman personligen eller
genom ombud och att den som inte �r medlem inte ska ha r�tt att n�rvara.

28 � F�r en f�reningsst�mma som efter ett beslut enligt 27 � h�lls utan
n�rvaro av medlemmar, ombud och utomst�ende g�ller best�mmelserna om
f�reningsst�mma i lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, bostads-
r�ttslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt eller lagen
(2016:977) om kollektiv f�rvaltning av upphovsr�tt, med de undantag och
till�gg som framg�r av 2933 ��.

29 � Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska medlemmarna f�re f�r-
eningsst�mman kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 6 kap. 6 �
andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. En postr�st ska
ha kommit in till f�reningen senast den sista helgfria vardagen n�rmast f�re
st�mman.

30 � Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska en medlem l�mna en
skriftlig beg�ran om upplysningar enligt 6 kap. 29 � lagen (2018:672) om
ekonomiska f�reningar till f�reningen senast tio dagar f�re f�reningsst�m-
man.

Styrelsen och den verkst�llande direkt�ren ska l�mna upplysningarna

genom att h�lla dem tillg�ngliga i skriftlig form hos f�reningen f�r medlem-
marna senast fem dagar f�re st�mman. Upplysningarna ska ocks� inom
samma tid skickas till den medlem som har beg�rt dem. Om f�reningen har
en webbplats ska upplysningarna dessutom h�llas tillg�ngliga f�r medlem-
marna p� webbplatsen.

31 � Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, f�r f�ljande �renden be-
handlas vid st�mman endast om �rendet har tagits upp i kallelsen till st�m-
man:

1. ett f�rslag om att en medrevisor ska utses enligt 8 kap. 9 � lagen

(2018:672) om ekonomiska f�reningar,

2020:300

background image

SFS

5

2. en beg�ran om att en auktoriserad eller godk�nd revisor ska utses enligt

8 kap. 16 � lagen om ekonomiska f�reningar, och

3. ett f�rslag om granskning genom en s�rskild granskare enligt 9 kap. 1 �

lagen om ekonomiska f�reningar.

32 � Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska medlemmarna i det
formul�r som f�reningen tillhandah�ller f�r postr�stning ges m�jlighet att ta
st�llning till om beslut i n�got eller n�gra av �rendena i kallelsen ska anst�
till en fortsatt f�reningsst�mma.

Ett beslut i ett �rende ska anst� till en fortsatt f�reningsst�mma om f�r-

eningsst�mman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga r�st-
ber�ttigade i f�reningen beg�r det. D� ska styrelsen fastst�lla tidpunkten f�r
den fortsatta st�mman. N�r det g�ller fr�gor som avses i 6 kap. 10 � 13
lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar g�ller dock den tidsbegr�ns-
ning som anges i 6 kap. 13 � andra stycket i den lagen.

Vid den fortsatta f�reningsst�mman f�r 27 � inte till�mpas.

33 � Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska f�reningen ange detta
i st�mmoprotokollet. F�reningen ska ocks� f�r varje beslut, i st�mmoproto-
kollet eller i en bilaga till protokollet, alltid redovisa

1. antalet r�ster f�r och mot f�rslaget till beslut, och
2. antalet r�ster som medlemmar som upptagits i r�stl�ngden har avst�tt

fr�n att avge.

34 � Best�mmelserna i 2733 �� g�ller �ven i fr�ga om fullm�ktigem�ten
och fullm�ktige.

35 � Best�mmelserna i 2734 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�krings-
bolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar. N�r det g�ller
�msesidiga f�rs�kringsbolag ska det som s�gs om stadgar i de paragraferna
avse bolagsordning, det som s�gs om f�reningsst�mma avse bolagsst�mma
och det som s�gs om medlemmar avse del�gare.

Denna lag tr�der i kraft den 18 maj 2020.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik H�llstr�mer

(Justitiedepartementet)


2020:300

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.