SFS 2022:121 Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor / SFS 2022:121 Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
SFS2022-121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:WHRIGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:ONSMYR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft46{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:17px;line-height:27px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft56{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft57{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:17px;line-height:27px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft59{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft64{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft67{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft68{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft73{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft75{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft76{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om tillf�lliga undantag f�r att underl�tta genomf�randet </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>av bolags- och f�reningsst�mmor </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 24 februari 2022 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lagens inneh�ll och syfte <br/>1 �</b> Denna lag inneh�ller tillf�lliga undantag fr�n vissa best�mmelser om <br/>deltagande i bolagsst�mmor, f�reningsst�mmor och sparbanksst�mmor i <br/>f�ljande lagar: </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115"> aktiebolagslagen (2005:551),<br/> lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar,<br/> bostadsr�ttslagen (1991:614),<br/> lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt,<br/> lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter,<br/> sparbankslagen (1987:619), och<br/> lagen (2016:977) om kollektiv f�rvaltning av upphovsr�tt.<br/>Lagen syftar till att underl�tta genomf�randet av bolags-, f�renings- och</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">sparbanksst�mmor p� ett s�dant s�tt att risken f�r spridning av det virus som <br/>orsakar covid-19 minimeras. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b> Best�mmelserna i lagen avser </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. insamling av fullmakter och frivillig postr�stning i aktiebolag (3 och</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">4 ��), </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115">2. ombud och frivillig postr�stning i<br/> ekonomiska f�reningar (5 och 6 ��),<br/> bostadsr�ttsf�reningar (7 och 8 ��),<br/> kooperativa hyresr�ttsf�reningar (9 och 10 ��),<br/> samf�llighetsf�reningar (11 �),<br/> sparbanker (12 �),<br/> �msesidiga f�rs�kringsbolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag, f�r-</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar (13 �), </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115">3. st�mmor genom elektronisk uppkoppling i<br/> aktiebolag (14 och 15 ��),<br/> ekonomiska f�reningar, bostadsr�ttsf�reningar och kooperativa hyres-</p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�ttsf�reningar (16 och 17 ��), </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115"> sparbanker (18 �),<br/> �msesidiga f�rs�kringsbolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag, f�r-</p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar (19 �), och </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. st�mmor med enbart postr�stning i</p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Prop. 2021/22:112, bet. 2021/22:CU15, rskr. 2021/22:162. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> 2022:121 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 25 februari 2022 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27"> aktiebolag (2026 ��), <br/> ekonomiska f�reningar, bostadsr�ttsf�reningar, kooperativa hyresr�tts-</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�reningar och kollektiva f�rvaltningsorganisationer (2734 ��), och </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"> �msesidiga f�rs�kringsbolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag, f�r-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">s�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar (35 �). </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Insamling av fullmakter och frivillig postr�stning i aktiebolag <br/>3 �</b> Trots 7 kap. 4 � f�rsta stycket, 24 � tredje stycket och 63 � andra <br/>stycket aktiebolagslagen (2005:551) f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en <br/>viss bolagsst�mma besluta om insamling av fullmakter, �ven om det inte <br/>anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Vid insamling av fullmakter med st�d av f�rsta stycket f�r det fullmakts-</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">formul�r som anges i 7 kap. 4 � andra stycket aktiebolagslagen tillhanda-<br/>h�llas aktie�garna �ven genom att publiceras p� bolagets webbplats tillsam-<br/>mans med den information som anges i 7 kap. 24 � tredje stycket i den lagen. <br/>Formul�ret och informationen ska d�, med avvikelse fr�n det som anges i <br/>7 kap. 56 c � aktiebolagslagen, h�llas tillg�ngliga p� webbplatsen under <br/>minst en vecka n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">I st�llet f�r att publiceras p� bolagets webbplats f�r formul�ret och inform-</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">ationen, med avvikelse fr�n det som anges i 7 kap. 56 c � aktiebolagslagen, <br/>tillhandah�llas aktie�garna genom att senast en vecka f�re st�mman l�mnas <br/>till dem p� det s�tt som bolaget annars anv�nder f�r att l�mna information <br/>till aktie�garna. <br/> <br/><b>4 �</b> Trots 7 kap. 4 a � f�rsta stycket, 24 � tredje stycket och 63 � andra <br/>stycket aktiebolagslagen (2005:551) f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en <br/>viss bolagsst�mma besluta att aktie�garna f�re st�mman ska kunna ut�va sin <br/>r�str�tt per post, �ven om det inte anges i bolagsordningen och utan att det <br/>anges i kallelsen till st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Vid postr�stning med st�d av f�rsta stycket f�r det formul�r som anges i </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">7 kap. 4 a � andra stycket aktiebolagslagen tillhandah�llas aktie�garna <br/>genom att publiceras p� bolagets webbplats tillsammans med den inform-<br/>ation som anges i 7 kap. 24 � tredje stycket i den lagen. Formul�ret och <br/>informationen ska d�, med avvikelse fr�n det som anges i 7 kap. 56 c � aktie-<br/>bolagslagen, h�llas tillg�ngliga p� webbplatsen under minst en vecka n�r-<br/>mast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">I st�llet f�r att publiceras p� bolagets webbplats f�r formul�ret och inform-</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">ationen, med avvikelse fr�n det som anges i 7 kap. 56 c � aktiebolagslagen, <br/>tillhandah�llas aktie�garna genom att senast en vecka f�re st�mman l�mnas <br/>till dem p� det s�tt som bolaget annars anv�nder f�r att l�mna information <br/>till aktie�garna. </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Ombud och frivillig postr�stning i andra f�retagsformer <br/></b><i>Ekonomiska f�reningar <br/></i><b>5 �</b> Trots 6 kap. 4 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar och oav-<br/>sett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en ekonomisk f�rening inf�r <br/>en viss f�reningsst�mma besluta att medlemmarna har r�tt att anlita ett om-<br/>bud som inte ing�r i den krets som anges i f�rsta stycket i den paragrafen. <br/>Trots 5 � i samma kapitel och oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrel-<br/>sen ocks� besluta att ombud vid st�mman f�r f�retr�da fler �n tre med-<br/>lemmar. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Trots 6 kap. 42 � andra stycket lagen om ekonomiska f�reningar och oav-</p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">sett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen inf�r ett visst fullm�ktigem�te </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2022:121</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">dels besluta att fullm�ktige f�r delta i m�tet genom ombud, dels fatta s�dana <br/>beslut som anges i f�rsta stycket i den f�revarande paragrafen �ven n�r det <br/>g�ller fullm�ktige. <br/> <br/><b>6 �</b> Trots 6 kap. 6 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar f�r styr-<br/>elsen i en ekonomisk f�rening inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att <br/>medlemmarna f�re st�mman ska kunna ut�va sin r�str�tt per post, �ven om <br/>det inte anges i stadgarna och utan att det anges i kallelsen till st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Vid postr�stning med st�d av f�rsta stycket f�r det formul�r som anges i </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">6 kap. 6 � andra stycket lagen om ekonomiska f�reningar tillhandah�llas <br/>medlemmarna �ven genom att publiceras p� f�reningens webbplats till-<br/>sammans med den information som anges i den paragrafen. Formul�ret och <br/>informationen ska d� h�llas tillg�ngliga p� webbplatsen under minst en <br/>vecka n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">I st�llet f�r att publiceras p� f�reningens webbplats f�r formul�ret och </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">informationen tillhandah�llas medlemmarna genom att senast en vecka f�re <br/>st�mman l�mnas till dem p� det s�tt som f�reningen annars anv�nder f�r att <br/>l�mna information till medlemmarna. </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Bostadsr�ttsf�reningar <br/></i><b>7 �</b> Trots 9 kap. 14 � 4 bostadsr�ttslagen (1991:614) och oavsett vad som <br/>anges i stadgarna, f�r styrelsen i en bostadsr�ttsf�rening inf�r en viss f�r-<br/>eningsst�mma besluta att medlemmarna har r�tt att anlita ett ombud som inte <br/>ing�r i den krets som anges i den punkten och att ett ombud f�r f�retr�da fler <br/>�n en medlem. </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>8 �</b> Trots 9 kap. 14 � 3 bostadsr�ttslagen (1991:614) f�r styrelsen i en bo-<br/>stadsr�ttsf�rening inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att medlemmarna <br/>f�re st�mman ska kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 6 kap. 6 � <br/>andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar och 6 � i denna <br/>lag. </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Kooperativa hyresr�ttsf�reningar <br/></i><b>9 �</b> Trots 2 kap. 17 b � lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt och oav-<br/>sett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en kooperativ hyresr�ttsf�re-<br/>ning inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att medlemmarna har r�tt att <br/>anlita ett ombud som inte ing�r i den krets som anges i den paragrafen och <br/>att ett ombud f�r f�retr�da fler �n en medlem. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>10 �</b> Trots 2 kap. 17 a � lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt f�r styr-<br/>elsen i en kooperativ hyresr�ttsf�rening inf�r en viss f�reningsst�mma <br/>besluta att medlemmarna f�re st�mman ska kunna ut�va sin r�str�tt per post <br/>i enlighet med 6 kap. 6 � andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska <br/>f�reningar och 6 � i denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Samf�llighetsf�reningar <br/></i><b>11 �</b> Trots 49 � lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter och <br/>oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en samf�llighetsf�rening <br/>inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att ett ombud f�r f�retr�da fler �n en <br/>medlem. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>2022:121</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft42">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><i>Sparbanker <br/></i><b>12 �</b> Trots 4 kap. 13 � f�rsta stycket sparbankslagen (1987:619) och oav-<br/>sett vad som anges i reglementet, f�r styrelsen i en sparbank inf�r en viss <br/>sparbanksst�mma besluta att huvudm�nnen f�r anlita ombud med skriftlig, <br/>av huvudmannen undertecknad och daterad fullmakt eller ut�va sin r�str�tt <br/>per post i enlighet med 6 kap. 6 � andra stycket lagen (2018:672) om eko-<br/>nomiska f�reningar och 6 � i denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">En huvudman som anlitar ett ombud eller ut�var sin r�str�tt per post ska </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">anses vara n�rvarande vid till�mpning av 4 kap. 14 � sparbankslagen. </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>�msesidiga f�rs�kringsbolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag, </i></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><i>f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar <br/></i><b>13 �</b> Best�mmelserna i 5 och 6 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�krings-<br/>bolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nste-<br/>pensionsf�reningar. N�r det g�ller �msesidiga f�rs�kringsbolag och �mse-<br/>sidiga tj�nstepensionsbolag ska det som s�gs om stadgar i de paragraferna <br/>avse bolagsordning, det som s�gs om f�reningsst�mma avse bolagsst�mma <br/>och det som s�gs om medlemmar avse del�gare. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>St�mma genom elektronisk uppkoppling <br/></b><i>Aktiebolag <br/></i><b>14 �</b> Trots 7 kap. 15 � aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett vad som <br/>anges i bolagsordningen, f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en viss bolags-<br/>st�mma besluta att st�mman inte ska h�llas p� en viss ort utan enbart h�llas <br/>genom elektronisk uppkoppling med aktie�garna. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Styrelsen f�r d� ocks� besluta att den som inte �r aktie�gare har r�tt att </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">f�lja f�rhandlingarna vid st�mman. <br/> <br/><b>15 �</b> Om styrelsen beslutar enligt 14 � att en bolagsst�mma ska h�llas <br/>genom elektronisk uppkoppling med aktie�garna, ska aktie�garna ocks� <br/>kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 7 kap. 4 a � andra stycket <br/>aktiebolagslagen (2005:551). </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><i>Andra f�retagsformer <br/></i><b>16 �</b> Trots 6 kap. 14 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, 9 kap. <br/>14 � bostadsr�ttslagen (1991:614) och 2 kap. 17 � lagen (2002:93) om ko-<br/>operativ hyresr�tt och oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en <br/>f�rening som avses i de lagarna inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att <br/>st�mman inte ska h�llas p� en viss ort utan enbart h�llas genom elektronisk <br/>uppkoppling med medlemmarna. </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Styrelsen f�r d� ocks� besluta att den som inte �r medlem har r�tt att f�lja </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">f�rhandlingarna vid st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47">Denna paragraf g�ller �ven i fr�ga om fullm�ktigem�ten och fullm�ktige. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>17 �</b> Om styrelsen beslutar enligt 16 � att en f�reningsst�mma eller ett full-<br/>m�ktigem�te ska h�llas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna <br/>respektive fullm�ktige, ska medlemmarna eller fullm�ktige ocks� kunna <br/>ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 6 kap. 6 � andra stycket lagen <br/>(2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>18 �</b> Trots 4 kap. 5 � andra stycket sparbankslagen (1987:619) g�ller 16 och <br/>17 �� �ven f�r sparbanker. Det som s�gs om stadgar i de paragraferna ska d� </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>2022:121</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft52">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">avse reglemente, det som s�gs om f�reningsst�mma avse sparbanksst�mma <br/>och det som s�gs om medlemmar avse huvudm�n. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>19 �</b> Best�mmelserna i 16 och 17 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�kr-<br/>ingsbolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nste-<br/>pensionsf�reningar. N�r det g�ller �msesidiga f�rs�kringsbolag och �mse-<br/>sidiga tj�nstepensionsbolag ska det som s�gs om stadgar i de paragraferna <br/>avse bolagsordning, det som s�gs om f�reningsst�mma avse bolagsst�mma <br/>och det som s�gs om medlemmar avse del�gare. </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>St�mma med enbart postr�stning <br/></b><i>Aktiebolag <br/></i><b>20 �</b> Trots 7 kap. 2, 3 och 6 �� aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett <br/>vad som anges i bolagsordningen, f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en viss <br/>bolagsst�mma besluta att aktie�garna inte ska ha r�tt att n�rvara vid st�m-<br/>man personligen eller genom ombud och att den som inte �r aktie�gare inte <br/>ska ha r�tt att n�rvara. </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>21 �</b> F�r en bolagsst�mma som efter ett beslut enligt 20 � h�lls utan n�r-<br/>varo av aktie�gare, ombud och utomst�ende g�ller best�mmelserna om bo-<br/>lagsst�mma i aktiebolagslagen (2005:551), med de undantag och till�gg som <br/>framg�r av 2226 ��. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>22 �</b> Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska aktie�garna f�re bolags-<br/>st�mman kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 7 kap. 4 a � andra <br/>stycket aktiebolagslagen (2005:551). En postr�st ska ha kommit in till bola-<br/>get senast den sista helgfria vardagen n�rmast f�re st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>23 �</b> Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska en aktie�gare l�mna en <br/>skriftlig beg�ran om upplysningar enligt 7 kap. 32 � aktiebolagslagen <br/>(2005:551) till bolaget senast tio dagar f�re bolagsst�mman. </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52">Styrelsen och den verkst�llande direkt�ren ska l�mna upplysningarna </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">genom att h�lla dem tillg�ngliga i skriftlig form hos bolaget f�r aktie�garna <br/>senast fem dagar f�re st�mman. Upplysningarna ska ocks� inom samma tid <br/>skickas till den aktie�gare som har beg�rt dem. Om bolaget har en webbplats <br/>ska upplysningarna dessutom h�llas tillg�ngliga f�r aktie�garna p� webb-<br/>platsen. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>24 �</b> Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, f�r f�ljande �renden behand-<br/>las vid st�mman endast om �rendet har tagits upp i kallelsen till st�mman: </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52">1. ett f�rslag om att en minoritetsrevisor ska utses enligt 9 kap. 9 eller </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">9 a � aktiebolagslagen (2005:551), </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52">2. en beg�ran om att en auktoriserad revisor ska utses enligt 9 kap. 16 � </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">aktiebolagslagen, </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52">3. ett f�rslag om granskning genom s�rskild granskare enligt 10 kap. 21 � </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">aktiebolagslagen, och </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft57">4. en beg�ran om vinstutdelning enligt 18 kap. 11 � aktiebolagslagen. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>25 �</b> Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska aktie�garna i det formul�r <br/>som bolaget tillhandah�ller f�r postr�stning ges m�jlighet att ta st�llning till <br/>om beslut i n�got eller n�gra av �rendena i f�rslaget till dagordning ska anst� <br/>till en fortsatt bolagsst�mma. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>2022:121</b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft62">6 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft62">Ett beslut i ett �rende ska anst� till en fortsatt bolagsst�mma om bolags-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67">st�mman beslutar om det eller om �gare till minst en tiondel av samtliga <br/>aktier i bolaget beg�r det. D� ska styrelsen fastst�lla tidpunkten f�r den fort-<br/>satta st�mman. N�r det g�ller fr�gor som avses i 7 kap. 11 � 13 aktiebolags-<br/>lagen (2005:551) g�ller dock den tidsbegr�nsning som anges i 7 kap. 14 � <br/>andra stycket i den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft67">Vid den fortsatta bolagsst�mman f�r 20 � inte till�mpas. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>26 �</b> Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska bolaget ange detta i st�m-<br/>moprotokollet. Bolaget ska ocks� f�r varje beslut, i st�mmoprotokollet eller <br/>i en bilaga till protokollet, alltid redovisa </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft67">1. antalet r�ster f�r och mot f�rslaget till beslut, <br/>2. antalet r�ster som aktie�gare som upptagits i r�stl�ngden har avst�tt </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft62">fr�n att avge, </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft67">3. antalet aktier f�r vilka r�ster har avgetts, och <br/>4. den andel av aktiekapitalet som dessa r�ster representerar. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><i>Andra f�retagsformer <br/></i><b>27 �</b> Trots 6 kap. 2, 4 och 8 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-<br/>eningar, 9 kap. 14 � bostadsr�ttslagen (1991:614), 2 kap. 17 � lagen (2002:93) <br/>om kooperativ hyresr�tt och 5 kap. 7 och 8 �� lagen (2016:977) om kollektiv <br/>f�rvaltning av upphovsr�tt och oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrel-<br/>sen i en f�rening som avses i de lagarna inf�r en viss f�reningsst�mma <br/>besluta att medlemmarna inte ska ha r�tt att n�rvara vid st�mman person-<br/>ligen eller genom ombud och att den som inte �r medlem inte ska ha r�tt att <br/>n�rvara. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>28 �</b> F�r en f�reningsst�mma som efter ett beslut enligt 27 � h�lls utan <br/>n�rvaro av medlemmar, ombud och utomst�ende g�ller best�mmelserna om <br/>f�reningsst�mma i lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, bostads-<br/>r�ttslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt eller lagen <br/>(2016:977) om kollektiv f�rvaltning av upphovsr�tt, med de undantag och <br/>till�gg som framg�r av 2933 ��. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>29 �</b> Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska medlemmarna f�re <br/>f�reningsst�mman kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 6 kap. 6 � <br/>andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. En postr�st ska <br/>ha kommit in till f�reningen senast den sista helgfria vardagen n�rmast f�re <br/>st�mman. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>30 �</b> Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska en medlem l�mna en <br/>skriftlig beg�ran om upplysningar enligt 6 kap. 29 � lagen (2018:672) om <br/>ekonomiska f�reningar till f�reningen senast tio dagar f�re f�reningsst�m-<br/>man. </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft62">Styrelsen och den verkst�llande direkt�ren ska l�mna upplysningarna </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67">genom att h�lla dem tillg�ngliga i skriftlig form hos f�reningen f�r medlem-<br/>marna senast fem dagar f�re st�mman. Upplysningarna ska ocks� inom <br/>samma tid skickas till den medlem som har beg�rt dem. Om f�reningen har <br/>en webbplats ska upplysningarna dessutom h�llas tillg�ngliga f�r medlem-<br/>marna p� webbplatsen. </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>2022:121</b></p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft72">7 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>31 �</b> Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, f�r f�ljande �renden be-<br/>handlas vid st�mman endast om �rendet har tagits upp i kallelsen till st�m-<br/>man: </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft72">1. ett f�rslag om att en medrevisor ska utses enligt 8 kap. 9 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft72">(2018:672) om ekonomiska f�reningar, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft72">2. en beg�ran om att en auktoriserad eller godk�nd revisor ska utses enligt </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft72">8 kap. 16 � lagen om ekonomiska f�reningar, och </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft72">3. ett f�rslag om granskning genom en s�rskild granskare enligt 9 kap. 1 � </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft72">lagen om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft72"> </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>32 �</b> Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska medlemmarna i det <br/>formul�r som f�reningen tillhandah�ller f�r postr�stning ges m�jlighet att ta <br/>st�llning till om beslut i n�got eller n�gra av �rendena i kallelsen ska anst� <br/>till en fortsatt f�reningsst�mma. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft72">Ett beslut i ett �rende ska anst� till en fortsatt f�reningsst�mma om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft76">eningsst�mman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga r�st-<br/>ber�ttigade i f�reningen beg�r det. D� ska styrelsen fastst�lla tidpunkten f�r <br/>den fortsatta st�mman. N�r det g�ller fr�gor som avses i 6 kap. 10 � 13 <br/>lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar g�ller dock den tidsbegr�ns-<br/>ning som anges i 6 kap. 13 � andra stycket i den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft76">Vid den fortsatta f�reningsst�mman f�r 27 � inte till�mpas. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>33 �</b> Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska f�reningen ange detta <br/>i st�mmoprotokollet. F�reningen ska ocks� f�r varje beslut, i st�mmopro-<br/>tokollet eller i en bilaga till protokollet, alltid redovisa </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft76">1. antalet r�ster f�r och mot f�rslaget till beslut, och <br/>2. antalet r�ster som medlemmar som upptagits i r�stl�ngden har avst�tt </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft72">fr�n att avge. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft72"> </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>34 �</b> Best�mmelserna i 2733 �� g�ller �ven i fr�ga om fullm�ktigem�ten <br/>och fullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft72"> </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>35 �</b> Best�mmelserna i 2734 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�krings-<br/>bolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nste-<br/>pensionsf�reningar. N�r det g�ller �msesidiga f�rs�kringsbolag och �mse-<br/>sidiga tj�nstepensionsbolag ska det som s�gs om stadgar i de paragraferna <br/>avse bolagsordning, det som s�gs om f�reningsst�mma avse bolagsst�mma <br/>och det som s�gs om medlemmar avse del�gare. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft72"> </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft76">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2022. <br/>2. Lagen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2022. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft76">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>MAGDALENA ANDERSSON <br/> </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft72">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft72"> </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft72">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft72"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>2022:121</b></p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om tillf�lliga undantag f�r att underl�tta genomf�randet

av bolags- och f�reningsst�mmor

Utf�rdad den 24 februari 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

Lagens inneh�ll och syfte
1 �
Denna lag inneh�ller tillf�lliga undantag fr�n vissa best�mmelser om
deltagande i bolagsst�mmor, f�reningsst�mmor och sparbanksst�mmor i
f�ljande lagar:

 aktiebolagslagen (2005:551),
 lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar,
 bostadsr�ttslagen (1991:614),
 lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt,
 lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter,
 sparbankslagen (1987:619), och
 lagen (2016:977) om kollektiv f�rvaltning av upphovsr�tt.
Lagen syftar till att underl�tta genomf�randet av bolags-, f�renings- och

sparbanksst�mmor p� ett s�dant s�tt att risken f�r spridning av det virus som
orsakar covid-19 minimeras.

2 � Best�mmelserna i lagen avser

1. insamling av fullmakter och frivillig postr�stning i aktiebolag (3 och

4 ��),

2. ombud och frivillig postr�stning i
 ekonomiska f�reningar (5 och 6 ��),
 bostadsr�ttsf�reningar (7 och 8 ��),
 kooperativa hyresr�ttsf�reningar (9 och 10 ��),
 samf�llighetsf�reningar (11 �),
 sparbanker (12 �),
 �msesidiga f�rs�kringsbolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag, f�r-

s�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar (13 �),

3. st�mmor genom elektronisk uppkoppling i
 aktiebolag (14 och 15 ��),
 ekonomiska f�reningar, bostadsr�ttsf�reningar och kooperativa hyres-

r�ttsf�reningar (16 och 17 ��),

 sparbanker (18 �),
 �msesidiga f�rs�kringsbolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag, f�r-

s�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar (19 �), och

4. st�mmor med enbart postr�stning i

1 Prop. 2021/22:112, bet. 2021/22:CU15, rskr. 2021/22:162.

SFS

2022:121

Publicerad
den

25 februari 2022

background image

SFS

2

 aktiebolag (2026 ��),
 ekonomiska f�reningar, bostadsr�ttsf�reningar, kooperativa hyresr�tts-

f�reningar och kollektiva f�rvaltningsorganisationer (2734 ��), och

 �msesidiga f�rs�kringsbolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag, f�r-

s�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar (35 �).

Insamling av fullmakter och frivillig postr�stning i aktiebolag
3 �
Trots 7 kap. 4 � f�rsta stycket, 24 � tredje stycket och 63 � andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551) f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en
viss bolagsst�mma besluta om insamling av fullmakter, �ven om det inte
anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till st�mman.

Vid insamling av fullmakter med st�d av f�rsta stycket f�r det fullmakts-

formul�r som anges i 7 kap. 4 � andra stycket aktiebolagslagen tillhanda-
h�llas aktie�garna �ven genom att publiceras p� bolagets webbplats tillsam-
mans med den information som anges i 7 kap. 24 � tredje stycket i den lagen.
Formul�ret och informationen ska d�, med avvikelse fr�n det som anges i
7 kap. 56 c � aktiebolagslagen, h�llas tillg�ngliga p� webbplatsen under
minst en vecka n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman.

I st�llet f�r att publiceras p� bolagets webbplats f�r formul�ret och inform-

ationen, med avvikelse fr�n det som anges i 7 kap. 56 c � aktiebolagslagen,
tillhandah�llas aktie�garna genom att senast en vecka f�re st�mman l�mnas
till dem p� det s�tt som bolaget annars anv�nder f�r att l�mna information
till aktie�garna.

4 � Trots 7 kap. 4 a � f�rsta stycket, 24 � tredje stycket och 63 � andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551) f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en
viss bolagsst�mma besluta att aktie�garna f�re st�mman ska kunna ut�va sin
r�str�tt per post, �ven om det inte anges i bolagsordningen och utan att det
anges i kallelsen till st�mman.

Vid postr�stning med st�d av f�rsta stycket f�r det formul�r som anges i

7 kap. 4 a � andra stycket aktiebolagslagen tillhandah�llas aktie�garna
genom att publiceras p� bolagets webbplats tillsammans med den inform-
ation som anges i 7 kap. 24 � tredje stycket i den lagen. Formul�ret och
informationen ska d�, med avvikelse fr�n det som anges i 7 kap. 56 c � aktie-
bolagslagen, h�llas tillg�ngliga p� webbplatsen under minst en vecka n�r-
mast f�re st�mman och dagen f�r st�mman.

I st�llet f�r att publiceras p� bolagets webbplats f�r formul�ret och inform-

ationen, med avvikelse fr�n det som anges i 7 kap. 56 c � aktiebolagslagen,
tillhandah�llas aktie�garna genom att senast en vecka f�re st�mman l�mnas
till dem p� det s�tt som bolaget annars anv�nder f�r att l�mna information
till aktie�garna.

Ombud och frivillig postr�stning i andra f�retagsformer
Ekonomiska f�reningar
5 � Trots 6 kap. 4 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar och oav-
sett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en ekonomisk f�rening inf�r
en viss f�reningsst�mma besluta att medlemmarna har r�tt att anlita ett om-
bud som inte ing�r i den krets som anges i f�rsta stycket i den paragrafen.
Trots 5 � i samma kapitel och oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrel-
sen ocks� besluta att ombud vid st�mman f�r f�retr�da fler �n tre med-
lemmar.

Trots 6 kap. 42 � andra stycket lagen om ekonomiska f�reningar och oav-

sett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen inf�r ett visst fullm�ktigem�te

2022:121

background image

SFS

3

dels besluta att fullm�ktige f�r delta i m�tet genom ombud, dels fatta s�dana
beslut som anges i f�rsta stycket i den f�revarande paragrafen �ven n�r det
g�ller fullm�ktige.

6 � Trots 6 kap. 6 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar f�r styr-
elsen i en ekonomisk f�rening inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att
medlemmarna f�re st�mman ska kunna ut�va sin r�str�tt per post, �ven om
det inte anges i stadgarna och utan att det anges i kallelsen till st�mman.

Vid postr�stning med st�d av f�rsta stycket f�r det formul�r som anges i

6 kap. 6 � andra stycket lagen om ekonomiska f�reningar tillhandah�llas
medlemmarna �ven genom att publiceras p� f�reningens webbplats till-
sammans med den information som anges i den paragrafen. Formul�ret och
informationen ska d� h�llas tillg�ngliga p� webbplatsen under minst en
vecka n�rmast f�re st�mman och dagen f�r st�mman.

I st�llet f�r att publiceras p� f�reningens webbplats f�r formul�ret och

informationen tillhandah�llas medlemmarna genom att senast en vecka f�re
st�mman l�mnas till dem p� det s�tt som f�reningen annars anv�nder f�r att
l�mna information till medlemmarna.

Bostadsr�ttsf�reningar
7 � Trots 9 kap. 14 � 4 bostadsr�ttslagen (1991:614) och oavsett vad som
anges i stadgarna, f�r styrelsen i en bostadsr�ttsf�rening inf�r en viss f�r-
eningsst�mma besluta att medlemmarna har r�tt att anlita ett ombud som inte
ing�r i den krets som anges i den punkten och att ett ombud f�r f�retr�da fler
�n en medlem.

8 � Trots 9 kap. 14 � 3 bostadsr�ttslagen (1991:614) f�r styrelsen i en bo-
stadsr�ttsf�rening inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att medlemmarna
f�re st�mman ska kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 6 kap. 6 �
andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar och 6 � i denna
lag.

Kooperativa hyresr�ttsf�reningar
9 � Trots 2 kap. 17 b � lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt och oav-
sett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en kooperativ hyresr�ttsf�re-
ning inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att medlemmarna har r�tt att
anlita ett ombud som inte ing�r i den krets som anges i den paragrafen och
att ett ombud f�r f�retr�da fler �n en medlem.

10 � Trots 2 kap. 17 a � lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt f�r styr-
elsen i en kooperativ hyresr�ttsf�rening inf�r en viss f�reningsst�mma
besluta att medlemmarna f�re st�mman ska kunna ut�va sin r�str�tt per post
i enlighet med 6 kap. 6 � andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska
f�reningar och 6 � i denna lag.

Samf�llighetsf�reningar
11 � Trots 49 � lagen (1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter och
oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en samf�llighetsf�rening
inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att ett ombud f�r f�retr�da fler �n en
medlem.

2022:121

background image

SFS

4

Sparbanker
12 � Trots 4 kap. 13 � f�rsta stycket sparbankslagen (1987:619) och oav-
sett vad som anges i reglementet, f�r styrelsen i en sparbank inf�r en viss
sparbanksst�mma besluta att huvudm�nnen f�r anlita ombud med skriftlig,
av huvudmannen undertecknad och daterad fullmakt eller ut�va sin r�str�tt
per post i enlighet med 6 kap. 6 � andra stycket lagen (2018:672) om eko-
nomiska f�reningar och 6 � i denna lag.

En huvudman som anlitar ett ombud eller ut�var sin r�str�tt per post ska

anses vara n�rvarande vid till�mpning av 4 kap. 14 � sparbankslagen.

�msesidiga f�rs�kringsbolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag,

f�rs�kringsf�reningar och tj�nstepensionsf�reningar
13 � Best�mmelserna i 5 och 6 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�krings-
bolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nste-
pensionsf�reningar. N�r det g�ller �msesidiga f�rs�kringsbolag och �mse-
sidiga tj�nstepensionsbolag ska det som s�gs om stadgar i de paragraferna
avse bolagsordning, det som s�gs om f�reningsst�mma avse bolagsst�mma
och det som s�gs om medlemmar avse del�gare.

St�mma genom elektronisk uppkoppling
Aktiebolag
14 � Trots 7 kap. 15 � aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett vad som
anges i bolagsordningen, f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en viss bolags-
st�mma besluta att st�mman inte ska h�llas p� en viss ort utan enbart h�llas
genom elektronisk uppkoppling med aktie�garna.

Styrelsen f�r d� ocks� besluta att den som inte �r aktie�gare har r�tt att

f�lja f�rhandlingarna vid st�mman.

15 � Om styrelsen beslutar enligt 14 � att en bolagsst�mma ska h�llas
genom elektronisk uppkoppling med aktie�garna, ska aktie�garna ocks�
kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 7 kap. 4 a � andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551).

Andra f�retagsformer
16 � Trots 6 kap. 14 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, 9 kap.
14 � bostadsr�ttslagen (1991:614) och 2 kap. 17 � lagen (2002:93) om ko-
operativ hyresr�tt och oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrelsen i en
f�rening som avses i de lagarna inf�r en viss f�reningsst�mma besluta att
st�mman inte ska h�llas p� en viss ort utan enbart h�llas genom elektronisk
uppkoppling med medlemmarna.

Styrelsen f�r d� ocks� besluta att den som inte �r medlem har r�tt att f�lja

f�rhandlingarna vid st�mman.

Denna paragraf g�ller �ven i fr�ga om fullm�ktigem�ten och fullm�ktige.

17 � Om styrelsen beslutar enligt 16 � att en f�reningsst�mma eller ett full-
m�ktigem�te ska h�llas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna
respektive fullm�ktige, ska medlemmarna eller fullm�ktige ocks� kunna
ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 6 kap. 6 � andra stycket lagen
(2018:672) om ekonomiska f�reningar.

18 � Trots 4 kap. 5 � andra stycket sparbankslagen (1987:619) g�ller 16 och
17 �� �ven f�r sparbanker. Det som s�gs om stadgar i de paragraferna ska d�

2022:121

background image

SFS

5

avse reglemente, det som s�gs om f�reningsst�mma avse sparbanksst�mma
och det som s�gs om medlemmar avse huvudm�n.

19 � Best�mmelserna i 16 och 17 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�kr-
ingsbolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nste-
pensionsf�reningar. N�r det g�ller �msesidiga f�rs�kringsbolag och �mse-
sidiga tj�nstepensionsbolag ska det som s�gs om stadgar i de paragraferna
avse bolagsordning, det som s�gs om f�reningsst�mma avse bolagsst�mma
och det som s�gs om medlemmar avse del�gare.

St�mma med enbart postr�stning
Aktiebolag
20 � Trots 7 kap. 2, 3 och 6 �� aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett
vad som anges i bolagsordningen, f�r styrelsen i ett aktiebolag inf�r en viss
bolagsst�mma besluta att aktie�garna inte ska ha r�tt att n�rvara vid st�m-
man personligen eller genom ombud och att den som inte �r aktie�gare inte
ska ha r�tt att n�rvara.

21 � F�r en bolagsst�mma som efter ett beslut enligt 20 � h�lls utan n�r-
varo av aktie�gare, ombud och utomst�ende g�ller best�mmelserna om bo-
lagsst�mma i aktiebolagslagen (2005:551), med de undantag och till�gg som
framg�r av 2226 ��.

22 � Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska aktie�garna f�re bolags-
st�mman kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 7 kap. 4 a � andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551). En postr�st ska ha kommit in till bola-
get senast den sista helgfria vardagen n�rmast f�re st�mman.

23 � Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska en aktie�gare l�mna en
skriftlig beg�ran om upplysningar enligt 7 kap. 32 � aktiebolagslagen
(2005:551) till bolaget senast tio dagar f�re bolagsst�mman.

Styrelsen och den verkst�llande direkt�ren ska l�mna upplysningarna

genom att h�lla dem tillg�ngliga i skriftlig form hos bolaget f�r aktie�garna
senast fem dagar f�re st�mman. Upplysningarna ska ocks� inom samma tid
skickas till den aktie�gare som har beg�rt dem. Om bolaget har en webbplats
ska upplysningarna dessutom h�llas tillg�ngliga f�r aktie�garna p� webb-
platsen.

24 � Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, f�r f�ljande �renden behand-
las vid st�mman endast om �rendet har tagits upp i kallelsen till st�mman:

1. ett f�rslag om att en minoritetsrevisor ska utses enligt 9 kap. 9 eller

9 a � aktiebolagslagen (2005:551),

2. en beg�ran om att en auktoriserad revisor ska utses enligt 9 kap. 16 �

aktiebolagslagen,

3. ett f�rslag om granskning genom s�rskild granskare enligt 10 kap. 21 �

aktiebolagslagen, och

4. en beg�ran om vinstutdelning enligt 18 kap. 11 � aktiebolagslagen.

25 � Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska aktie�garna i det formul�r
som bolaget tillhandah�ller f�r postr�stning ges m�jlighet att ta st�llning till
om beslut i n�got eller n�gra av �rendena i f�rslaget till dagordning ska anst�
till en fortsatt bolagsst�mma.

2022:121

background image

SFS

6

Ett beslut i ett �rende ska anst� till en fortsatt bolagsst�mma om bolags-

st�mman beslutar om det eller om �gare till minst en tiondel av samtliga
aktier i bolaget beg�r det. D� ska styrelsen fastst�lla tidpunkten f�r den fort-
satta st�mman. N�r det g�ller fr�gor som avses i 7 kap. 11 � 13 aktiebolags-
lagen (2005:551) g�ller dock den tidsbegr�nsning som anges i 7 kap. 14 �
andra stycket i den lagen.

Vid den fortsatta bolagsst�mman f�r 20 � inte till�mpas.

26 � Om en bolagsst�mma h�lls enligt 20 �, ska bolaget ange detta i st�m-
moprotokollet. Bolaget ska ocks� f�r varje beslut, i st�mmoprotokollet eller
i en bilaga till protokollet, alltid redovisa

1. antalet r�ster f�r och mot f�rslaget till beslut,
2. antalet r�ster som aktie�gare som upptagits i r�stl�ngden har avst�tt

fr�n att avge,

3. antalet aktier f�r vilka r�ster har avgetts, och
4. den andel av aktiekapitalet som dessa r�ster representerar.

Andra f�retagsformer
27 � Trots 6 kap. 2, 4 och 8 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-
eningar, 9 kap. 14 � bostadsr�ttslagen (1991:614), 2 kap. 17 � lagen (2002:93)
om kooperativ hyresr�tt och 5 kap. 7 och 8 �� lagen (2016:977) om kollektiv
f�rvaltning av upphovsr�tt och oavsett vad som anges i stadgarna, f�r styrel-
sen i en f�rening som avses i de lagarna inf�r en viss f�reningsst�mma
besluta att medlemmarna inte ska ha r�tt att n�rvara vid st�mman person-
ligen eller genom ombud och att den som inte �r medlem inte ska ha r�tt att
n�rvara.

28 � F�r en f�reningsst�mma som efter ett beslut enligt 27 � h�lls utan
n�rvaro av medlemmar, ombud och utomst�ende g�ller best�mmelserna om
f�reningsst�mma i lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, bostads-
r�ttslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt eller lagen
(2016:977) om kollektiv f�rvaltning av upphovsr�tt, med de undantag och
till�gg som framg�r av 2933 ��.

29 � Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska medlemmarna f�re
f�reningsst�mman kunna ut�va sin r�str�tt per post i enlighet med 6 kap. 6 �
andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. En postr�st ska
ha kommit in till f�reningen senast den sista helgfria vardagen n�rmast f�re
st�mman.

30 � Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska en medlem l�mna en
skriftlig beg�ran om upplysningar enligt 6 kap. 29 � lagen (2018:672) om
ekonomiska f�reningar till f�reningen senast tio dagar f�re f�reningsst�m-
man.

Styrelsen och den verkst�llande direkt�ren ska l�mna upplysningarna

genom att h�lla dem tillg�ngliga i skriftlig form hos f�reningen f�r medlem-
marna senast fem dagar f�re st�mman. Upplysningarna ska ocks� inom
samma tid skickas till den medlem som har beg�rt dem. Om f�reningen har
en webbplats ska upplysningarna dessutom h�llas tillg�ngliga f�r medlem-
marna p� webbplatsen.

2022:121

background image

SFS

7

31 � Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, f�r f�ljande �renden be-
handlas vid st�mman endast om �rendet har tagits upp i kallelsen till st�m-
man:

1. ett f�rslag om att en medrevisor ska utses enligt 8 kap. 9 � lagen

(2018:672) om ekonomiska f�reningar,

2. en beg�ran om att en auktoriserad eller godk�nd revisor ska utses enligt

8 kap. 16 � lagen om ekonomiska f�reningar, och

3. ett f�rslag om granskning genom en s�rskild granskare enligt 9 kap. 1 �

lagen om ekonomiska f�reningar.

32 � Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska medlemmarna i det
formul�r som f�reningen tillhandah�ller f�r postr�stning ges m�jlighet att ta
st�llning till om beslut i n�got eller n�gra av �rendena i kallelsen ska anst�
till en fortsatt f�reningsst�mma.

Ett beslut i ett �rende ska anst� till en fortsatt f�reningsst�mma om f�r-

eningsst�mman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga r�st-
ber�ttigade i f�reningen beg�r det. D� ska styrelsen fastst�lla tidpunkten f�r
den fortsatta st�mman. N�r det g�ller fr�gor som avses i 6 kap. 10 � 13
lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar g�ller dock den tidsbegr�ns-
ning som anges i 6 kap. 13 � andra stycket i den lagen.

Vid den fortsatta f�reningsst�mman f�r 27 � inte till�mpas.

33 � Om en f�reningsst�mma h�lls enligt 27 �, ska f�reningen ange detta
i st�mmoprotokollet. F�reningen ska ocks� f�r varje beslut, i st�mmopro-
tokollet eller i en bilaga till protokollet, alltid redovisa

1. antalet r�ster f�r och mot f�rslaget till beslut, och
2. antalet r�ster som medlemmar som upptagits i r�stl�ngden har avst�tt

fr�n att avge.

34 � Best�mmelserna i 2733 �� g�ller �ven i fr�ga om fullm�ktigem�ten
och fullm�ktige.

35 � Best�mmelserna i 2734 �� g�ller �ven f�r �msesidiga f�rs�krings-
bolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag, f�rs�kringsf�reningar och tj�nste-
pensionsf�reningar. N�r det g�ller �msesidiga f�rs�kringsbolag och �mse-
sidiga tj�nstepensionsbolag ska det som s�gs om stadgar i de paragraferna
avse bolagsordning, det som s�gs om f�reningsst�mma avse bolagsst�mma
och det som s�gs om medlemmar avse del�gare.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2022.
2. Lagen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2022.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2022:121

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.