SFS 2017:455 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

Du är här: Start / Associationsrätt / Revisorslag (2001:883) / SFS 2017:455 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)
170455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FFOIBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FFOICF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FFOICF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FFOIBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FFOICF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FFOIBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FFOIBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FFOICF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FFOIBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FFOIBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FFOIBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i revisorslagen (2001:883);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 31 � revisorslagen (2001:883) ska</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Skatteverket i fr�ga om en revisor eller ett registrerat revisions-</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">bolag uppm�rksammar n�gon omst�ndighet, som kan vara av betydelse f�r<br/>Revisorsinspektionens verksamhet, ska verket underr�tta inspektionen. Detta<br/>g�ller dock inte omst�ndigheter som verket har f�tt k�nnedom om i verksam-<br/>het enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbek�mpande verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Jacob Aspegren<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2016:1339.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:455</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i revisorslagen (2001:883);

utf�rdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 31 � revisorslagen (2001:883) ska

ha f�ljande lydelse.

31 �

2

Om Skatteverket i fr�ga om en revisor eller ett registrerat revisions-

bolag uppm�rksammar n�gon omst�ndighet, som kan vara av betydelse f�r
Revisorsinspektionens verksamhet, ska verket underr�tta inspektionen. Detta
g�ller dock inte omst�ndigheter som verket har f�tt k�nnedom om i verksam-
het enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbek�mpande verksamhet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270.

2 Senaste lydelse 2016:1339.

SFS 2017:455

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.