SFS 2016:645 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2016:645 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
160645.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CHKMOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CHKMON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CHKMON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CHKMOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CHKMON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CHKMON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CHKMOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CHKMOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CHKMON+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CHKMOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CHKMOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CHKMOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 juni 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 9 � stiftelselagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:1220) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad f�r, om n�got</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">annat inte anges, undertecknas med en s�dan avancerad elektronisk under-<br/>skrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)<br/>nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda<br/>tj�nster f�r elektroniska transaktioner p� den inre marknaden och om upph�-<br/>vande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2008:86.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:645</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juni 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);

utf�rdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 9 � stiftelselagen

(1994:1220) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

9 �

2

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad f�r, om n�got

annat inte anges, undertecknas med en s�dan avancerad elektronisk under-
skrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)
nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda
tj�nster f�r elektroniska transaktioner p� den inre marknaden och om upph�-
vande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2016.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2008:86.

SFS 2016:645

Utkom fr�n trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.