SFS 2017:480 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2017:480 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
170480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LEEAEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LEEAEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LEEAEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LEEAEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:LEEAEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:LEEAEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LEEAEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LEEAEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LEEAEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LEEAEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LEEAEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LEEAEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 kap. 18 � stiftelselagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:1220) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">I fall som avses i 6 kap. 5 � �r stiftelsen uppl�st n�r tillg�ngarna f�r-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">brukats.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">N�r en stiftelses konkurs har avslutats utan �verskott �r stiftelsen uppl�st.<br/>I artikel 48.2 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2015/848 av</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">den 20 maj 2015 om insolvensf�rfaranden finns en s�rskild best�mmelse om<br/>n�r en juridisk person eller ett f�retag ska anses uppl�st.</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 26 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Jacob Aspegren<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:480</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);

utf�rdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 kap. 18 � stiftelselagen

(1994:1220) ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.

18 �

I fall som avses i 6 kap. 5 � �r stiftelsen uppl�st n�r tillg�ngarna f�r-

brukats.

N�r en stiftelses konkurs har avslutats utan �verskott �r stiftelsen uppl�st.
I artikel 48.2 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2015/848 av

den 20 maj 2015 om insolvensf�rfaranden finns en s�rskild best�mmelse om
n�r en juridisk person eller ett f�retag ska anses uppl�st.

Denna lag tr�der i kraft den 26 juni 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

SFS 2017:480

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.