SFS 2017:635 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Stiftelselag (1994:1220) / SFS 2017:635 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
170635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LKOBED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LKOBEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LKOBEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LKOBED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:LKOBEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:LKOBEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LKOBED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LKOBED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LKOBEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LKOBED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LKOBED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LKOBED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 2 � stiftelselagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:1220) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En revisor �r ers�ttningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Revisorn ansvarar �ven f�r skada som upps�tligen eller av oaktsamhet orsa-<br/>kas av revisorns medhj�lpare. I fall som avses i 4 kap. 15 � andra stycket 2<br/>denna lag och 4 kap. 3 och 6 �� lagen (2017:630) om �tg�rder mot penning-<br/>tv�tt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast f�r skada p�<br/>grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhj�lpare har haft<br/>sk�lig anledning att anta var oriktiga.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett revisionsbolag �r revisor, �r det bolaget och den som �r huvud-</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ansvarig f�r revisionen som �r ers�ttningsskyldiga.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Magnus Hermansson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:836.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:635</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i stiftelselagen (1994:1220);

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 2 � stiftelselagen

(1994:1220) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

2 �

2

En revisor �r ers�ttningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 �.

Revisorn ansvarar �ven f�r skada som upps�tligen eller av oaktsamhet orsa-
kas av revisorns medhj�lpare. I fall som avses i 4 kap. 15 � andra stycket 2
denna lag och 4 kap. 3 och 6 �� lagen (2017:630) om �tg�rder mot penning-
tv�tt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast f�r skada p�
grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhj�lpare har haft
sk�lig anledning att anta var oriktiga.

Om ett revisionsbolag �r revisor, �r det bolaget och den som �r huvud-

ansvarig f�r revisionen som �r ers�ttningsskyldiga.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2010:836.

SFS 2017:635

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.