Kungörelse (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866. Författningen har upphävts genom: SFS 2021:343

Utfärdad:
Upphävd:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1965:470
Departement: Finansdepartementet B
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Kungörelse (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866
SFS nr:

1965:470
Departement/myndighet: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1965-06-03
Upphävd: 2021-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS

2021:343
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har funnit gott kungöra, att mynt- och justeringsverket bemyndigats utmynta omkring en miljon silvermynt med valören fem kronor till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866 samt att detta jubileumsmynt, som är lagligt betalningsmedel enligt lagen den 30 maj 1873 (nr 31) om rikets mynt, kommer att utlämnas i allmänna rörelsen under år 1966.

Jubileumsmyntet har följande prägel.

/k/ På myntets framsida: /-k/ Hans Maj:t Konungens bild, profil, vänster sida. Omskrift: GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG. Under bilden årtalet 1966 med myntdirektörens signatur till vänster och S:t Eriksmärket till höger. Omedelbart under bilden myntgravörens signatur. Innanför randen en streckad linje.

/k/ På myntets frånsida: /-k/ Texten TILL MINNE AV TVÅKAMMARRIKSDAGENS TILLKOMST 1866 inom en kvadratisk ram, årtalet 1866 omgivet av ornament. Under ramen 5 KR samt på vardera sidan om ramen en lagerkvist. Innanför randen en streckad linje.

/k/ Myntets diameter: /-k/ 34 millimeter.

/k/ Randen /-k/ försedd med en obruten och två brutna ingraverade våglinjer.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.