Lag (1982:1161) om vissa äldre sedlar

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1982:1161
Departement: Finansdepartementet B
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1982:1161) om vissa äldre sedlar

SFS nr:    

1982:1161
Departement/myndighet:    Finansdepartementet B 
   Utfärdad:    1982-12-16 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Av Sveriges riksbank utgivna sedlar på 1 krona samt äldre sedlar på 5,  10, 50, 100, 1 000 och 10 000 kronor än de som anges nedan skall  upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1987. 
   1. Sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem  kronor; 
   2. sedlar på 10 kronor och 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om  nya sedlar på femtio kronor och tio kronor; 
   3. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på  etthundra kronor; 
   4. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar  på ettusen kronor; samt 
   5. sedlar på 10 000 kronor enligt kungörelsen (1958:582) om utgivande  av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor. 

Om inlösen av sedlar som ej längre är lagligt betalningsmedel finns  bestämmelser i lagen (RFS 1975:6) med reglemente för riksbanken  (Bankoreglementet).