SFS 1982:1161

821161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1161

om vissa äldre sedSar;

utkom från trycket

den 27 december 1982

utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Av Sveriges r iksbank utgivna sedlar på 1 krona samt äldre sedlar på 5,

10, 50, 100 , 1000 och 10000 kronor än de som anges nedan skall upphöra
att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1987.

1. Sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem

kronor;

2. sedlar på 10 kronor och 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om

nya sedlar på femtio kronor och tio kronor;

3. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya s edlar på

etthundra kronor;

4. sedlar på 1000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar

på ettusen kronor; samt

5. sedlar på 10000 kronor enligt kungörelsen (1958:582) om utgivande

av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor.

Om inlösen av sedlar som ej längre är lagligt betalningsmedel finns

bestämmelser i lagen ( RFS 1975:6) med reglemente för riksbanken (Ban­

koreglementet).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT

(Ekonomidepartementet)

' F örs. 1982/83:5, FiU 18, rskr 53 .

2861

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.