SFS 2022:1571 Lag om ändring i lagen (1982:1161) om vissa äldre sedlar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1982:1161) om vissa äldre sedlar / SFS 2022:1571 Lag om ändring i lagen (1982:1161) om vissa äldre sedlar
SFS2022-1571.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1982:1161) om vissa äldre sedlar

Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1982:1161) om vissa äldre
sedlar ska ha följande lydelse.

1 § Av Sveriges riksbank utgivna sedlar på 1 krona samt äldre sedlar på
5, 10, 50, 100, 1 000 och 10 000 kronor ska upphöra att vara lagligt betal-
ningsmedel den 31 december 1987.

Första stycket gäller inte
1. sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem

kronor,

2. sedlar på 10 kronor och 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya

sedlar på femtio kronor och tio kronor,

3. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på

etthundra kronor,

4. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar

på ettusen kronor, eller

5. sedlar på 10 000 kronor enligt kungörelsen (1958:582) om utgivande

av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor.

Bestämmelser om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga

betalningsmedel finns i lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24.

SFS

2022:1571

Publicerad
den

1 december 2022

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.