SFS 1991:1190

911190.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

oittW?*f.wUeV,

Tio»es®V<'»*

�~septe®b«>''

...lA PiUl'''*'-^"''''

.P6rs.l9">"'' ⬢

¬

background image

SFS 1991:1190

Denna lag träder i kraft de n 1 september 1992.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

ERIK�&SBRINK
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.