Prop. 1962:143 Kungl Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om räntereglering och emissionskontroll ( ränteregleringslag ); given Stockholms slott den 30 mars 1962