SFS 2004:863 Lag om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:863) om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel / SFS 2004:863 Lag om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel
040863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt
betalningsmedel;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Mynt på femtio öre enligt Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets
mynt skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 2005.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Bosse Ringholm
(Finansdepartementet)

1 Framställning 2003/04:RB4, bet. 2004/05:FiU16, rskr. 2004/05:18.

SFS 2004:863

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.