SFS 2004:1309 Lag om ändring i lagen (2004:863) om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2004:863) om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel / SFS 2004:1309 Lag om ändring i lagen (2004:863) om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel
041309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:863) om äldre
femtioöresmynts upphörande som lagligt
betalningsmedel;

utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2004:863) om äldre femtio-

öresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel skall ha följande lydelse.

Femtioöresmynt som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt
och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter
(1989:61) om rikets mynt i dess lydelse intill den 1 oktober 1992 skall upp-
höra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1 Framställning 2004/05:RB3, bet. 2004/05:FiU19, rskr. 2004/05:109.

SFS 2004:1309

Utkom från trycket
den 27 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.