SFS 2014:1030 Lag om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel / SFS 2014:1030 Lag om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
141030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vissa sedlars upphörande som lagliga
betalningsmedel;

utfärdad den 10 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna författningar ska
upphöra att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av juni 2016.

Sedlar på 20 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1997:671) om sedlar

på tjugo kronor.

Sedlar på 50 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (2006:31) om sedlar på

femtio kronor.

Sedlar på 1 000 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (2006:30) om sedlar

på ett tusen kronor.

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna författningar ska
upphöra att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av juni 2017.

Sedlar på 100 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (2001:713) om sedlar

på etthundra kronor.

Sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (2001:714) om sedlar

på femhundra kronor.

Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel finns

bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2013/14:RB3, bet. 2013/14:FiU12, rskr. 2013/14:384.

SFS 2014:1030

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.