SFS 2014:1031 Lag om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2014:1031) om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel / SFS 2014:1031 Lag om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel
141031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vissa mynts upphörande som lagliga
betalningsmedel;

utfärdad den 10 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Av Sveriges riksbank utgivna mynt enligt nedan angivna författningar ska
upphöra att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av juni 2017.

Mynt på 1-krona som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt

och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter
(1989:61) om rikets mynt, Riksbankens föreskrifter (1999:798) om mynt på
en krona med anledning av millenniumskiftet, Riksbankens föreskrifter
(2008:860) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-
årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige och Riksbankens
föreskrifter (2013:160) om mynt på en krona med specialprägling med anled-
ning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef.

Mynt på 2-kronor som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets

mynt.

Mynt på 5-kronor som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets

mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter
(1989:61) om rikets mynt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2013/14:RB3, bet. 2013/14:FiU12, rskr. 2013/14:384.

SFS 2014:1031

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.