Försäkringsrörelselag (2010:2043)

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2010:2043
Departement: Finansdepartementet FPM
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:130
Länk: Länk till register

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 16 a §, 16 b §, 17 §, 18 §, 19 §, 19 a §, 19 b §, 19 c §, 19 d §, 19 e §, 19 f §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §

2 kap. Tillstånd för försäkringsföretag
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §

3 kap. Verksamhet i ett annat land inom EES
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §

4 kap. Grundläggande bestämmelser om ett försäkringsföretags rörelse
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 17 a §, 17 b §, 17 c §, 18 §

5 kap. Tillgångar, skulder och försäkringstekniska avsättningar
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §

6 kap. Investeringar
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 13 a §, 13 b §, 13 c §, 13 d §, 14 §

7 kap. Kapitalbas
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §

8 kap. Solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §

9 kap. Interna modeller
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §

10 kap. Företagsstyrning
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §

11 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för försäkringsaktiebolag
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 13 a §, 13 b §, 13 c §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 18 a §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §, 31 §, 32 §, 33 §, 34 §, 35 §, 36 §, 37 §, 38 §, 39 §, 40 §, 41 §, 42 §, 43 §, 44 §, 45 §, 46 §, 47 §, 48 §, 49 §, 50 §, 51 §

12 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för ömsesidiga försäkringsbolag
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 22 a §, 23 §, 24 §, 25 §, 25 a §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §, 31 §, 32 §, 33 §, 34 §, 35 §, 36 §, 37 §, 38 §, 39 §, 40 §, 41 §, 42 §, 43 §, 43 a §, 43 b §, 43 c §, 43 d §, 43 e §, 44 §, 45 §, 46 §, 47 §, 48 §, 49 §, 50 §, 51 §, 52 §, 53 §, 54 §, 55 §, 56 §, 57 §, 58 §, 59 §, 60 §, 61 §, 62 §, 63 §, 64 §, 65 §, 66 §, 67 §, 68 §, 69 §, 69 a §, 70 §, 71 §, 72 §, 73 §, 74 §, 75 §, 76 §, 77 §, 78 §, 79 §, 80 §, 81 §, 82 §, 83 §, 84 §, 85 §, 86 §, 87 §, 88 §, 89 §, 90 §, 91 §

13 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för försäkringsföreningar
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 9 a §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 14 a §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 18 a §, 18 b §, 18 c §, 18 d §, 18 e §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 23 a §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §, 30 a §, 31 §, 32 §, 33 §, 34 §, 35 §, 36 §, 37 §, 38 §, 39 §, 40 §

14 kap. Överlåtelse av försäkringsbestånd
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §

15 kap. Lämplighetsprövning av ägare i försäkringsaktiebolag
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §

16 kap. Offentliggörande
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 8 c §, 9 §

17 kap. Tillsyn
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 5 §, 5 a §, 6 §, 7 §, 7 a §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 17 a §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §

18 kap. Ingripanden
1 §, 1 a §, 2 §, 2 a §, 3 §, 3 a §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 17 a §, 17 b §, 18 §, 18 a §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §

19 kap. Grupptillsyn
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 10 a §, 10 b §, 10 c §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §, 31 §, 32 §, 33 §, 34 §, 35 §, 36 §, 37 §, 38 §, 39 §, 40 §, 41 §, 42 §, 43 §, 44 §, 45 §, 46 §, 47 §, 48 §, 49 §, 50 §, 50 a §, 51 §, 52 §, 53 §, 54 §, 55 §, 56 §, 57 §, 58 §, 59 §, 60 §, 61 §, 62 §, 63 §, 64 §, 65 §, 66 §, 67 §, 68 §, 69 §, 70 §, 71 §, 72 §, 73 §, 74 §, 75 §, 76 §, 77 §, 78 §, 79 §, 80 §, 81 §, 82 §, 83 §, 84 §, 85 §, 86 §, 87 §, 88 §, 89 §, 90 §, 91 §, 92 §, 93 §, 94 §, 95 §, 96 §, 97 §, 98 §, 99 §, 100 §, 101 §, 102 §, 103 §, 104 §

20 kap. Specialföretag
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §

21 kap. Överklagande m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043)

SFS nr:    

2010:2043
Departement/myndighet:    Finansdepartementet FPM 
   Utfärdad:    2010-12-22 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2021:130
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om försäkringsrörelse som drivs av försäkringsföretag och om verksamhet som drivs av svenska specialföretag. Lagen gäller inte försäkringsrörelse som drivs enligt andra författningar än denna lag. Lag (2015:700).

2 §   För utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige gäller lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Försäkringsföretag

3 §   Med försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringsförening.

4 §   Med livförsäkringsföretag avses försäkringsföretag som uteslutande eller så gott som uteslutande driver direkt livförsäkringsrörelse eller rörelse avseende återförsäkring av livförsäkring. Andra försäkringsföretag är skadeförsäkringsföretag.

Skadeförsäkring och livförsäkring

5 §   Med skadeförsäkring avses en sådan försäkring som anges i 2 kap. 11 § första stycket. Med livförsäkring avses en sådan försäkring som anges i 2 kap. 12 §.

Särskilt om tillämpningen av bestämmelserna om livförsäkring

Tillämpning av bestämmelser om livförsäkring på sjuk- och olycksfallsförsäkring m.m.

6 §   Bestämmelserna om livförsäkring, med undantag för 8 kap., får tillämpas på skadeförsäkringar som avses i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 1 och 2 samt på avgångsbidragsförsäkringar.

Bestämmelserna om livförsäkring, med undantag för 5 och 8 kap., behöver inte tillämpas på sådana livförsäkringar som avses i 2 kap. 12 § klasserna I b och IV, om premien är beräknad och bestämd för längst fem år. Lag (2015:700).

Livränta och sjukränta

7 §   Ersättning som betalas i form av livränta eller sjukränta utgör livförsäkring om ersättningen betalas från en livförsäkring, och skadeförsäkring om ersättningen betalas från en skadeförsäkring. Om en sådan ränta har köpts i ett livförsäkringsföretag, ska den dock i detta företag utgöra livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör skadeförsäkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 14 kap. 16 och 17 §§. Lag (2015:700).

8 §   Har upphävts genom lag (2015:700).

Återförsäkring

9 §   Med återförsäkring avses verksamhet som består i att  överta risker som överlåts av ett försäkringsföretag, en  utländsk försäkringsgivare eller ett tjänstepensionsföretag.
Lag (2019:766).

Återförsäkringsbolag

10 §   Med återförsäkringsbolag avses ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag som har fått tillstånd för rörelse som bara avser återförsäkring.

Försäkringstagare och försäkrad

11 §   Med försäkringstagare avses den som har ingått ett avtal om försäkring med ett försäkringsföretag. Med försäkrad avses den vars intresse är försäkrat mot en skada eller den vars liv eller hälsa en försäkring gäller för.

Övriga definitioner

Behörig myndighet, EES, försäkringsholdingföretag och specialföretag

12 §   I denna lag betyder 
   1. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet  att utöva tillsyn över en utländsk försäkringsgivare, 
   2. blandat finansiellt holdingföretag: ett sådant företag som  avses i 1 kap. 3 § 4 lagen (2006:531) om särskild tillsyn över  finansiella konglomerat, 
   3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
   4. EES-försäkringsgivare: en utländsk försäkringsgivare vars  hemland hör till EES och som omfattas av Solvens II- direktivet, 
   5. externt kreditvärderingsinstitut: ett  kreditvärderingsinstitut som har fått tillstånd eller blivit  certifierat enligt Europaparlamentets och rådets förordning  (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kredit- värderingsinstitut eller en centralbank som utfärdar  kreditvärderingar som inte omfattas av den förordningen, 
   6. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett  försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare, ett  försäkringsföretag från tredjeland eller ett blandat  finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga verksamhet är  att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som ute- slutande eller huvudsakligen är försäkringsföretag, EES- försäkringsgivare eller försäkringsgivare från tredjeland,
   7. försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet: ett  moderföretag som inte är ett försäkringsföretag, en EES- försäkringsgivare, en försäkringsgivare från tredjeland, ett  blandat finansiellt holdingföretag eller ett  försäkringsholdingföretag och som har minst ett dotterföretag  som är försäkringsföretag,
   8. försäkringsgivare från tredje land: en utländsk  försäkringsgivare vars hemland inte hör till EES och som  skulle omfattas av Solvens II-direktivet om dess hemland hörde  till EES,
   9. grupptillsynsmyndighet: den myndighet som enligt 19 kap.  6 § ansvarar för grupptillsynen,
   10. Solvens II-direktivet: Europaparlamentets och rådets  direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och  utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet  (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets  direktiv 2014/51/EU,
   11. specialföretag: ett aktiebolag eller en ekonomisk förening  som, utan att vara ett försäkringsföretag eller en utländsk  försäkringsgivare, övertar försäkringsrisker från ett  försäkringsföretag eller en EES-försäkringsgivare och som till  fullo finansierar sin exponering för riskerna genom inkomster  från emissioner av skuldebrev eller någon annan liknande form  av finansiering, för vilken rätten till återbetalning är  underordnad företagens skyldigheter enligt avtal om  riskövertagande,
   12. tillsynskollegium: en permanent men flexibel struktur för  samarbete, samordning och beslutsfattande mellan Finans- inspektionen och en eller flera behöriga myndigheter eller  mellan flera behöriga myndigheter vid tillsynen över en grupp  enligt 19 kap., och
   13. tjänstepensionsföretag: ett företag som har tillstånd att  driva tjänstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om  tjänstepensionsföretag. Lag (2019:766).

Ägarintresse

13 §   Med ägarintresse avses att ett företag direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av kapitalet eller minst 20 procent av samtliga röster i ett annat företag. Lag (2015:700).

Nära förbindelser

14 §   Ett försäkringsföretag och ett annat företag ska anses ha nära förbindelser, om
   1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i det andra företaget,
   2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller
   3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser ska även ett försäkringsföretag och en fysisk person anses ha, om
   1. den fysiska personen
      a) äger minst 20 procent av kapitalet i försäkringsföretaget,
      b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i försäkringsföretaget, eller
      c) på annat sätt har sådant inflytande över försäkringsföretaget att personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag, eller
   2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person och försäkringsföretaget.

Kvalificerat innehav

15 §   Med ett kvalificerat innehav avses enligt denna lag ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

16 §   Vid bedömningen av om ett innehav är kvalificerat enligt  15 § ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om  handel med finansiella instrument tillämpas:
   - 2 § första stycket 1 om depåbevis,
   - 4 § om beräkning av innehavet,
   - 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller  röstetal,
   - 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för  clearing och avveckling eller förvaltas för någon annans  räkning,
   - 13 § om aktier som ingår i handelslager,
   - 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
   - 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.

Vid bedömningen ska det också tillämpas föreskrifter
   - om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har  meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med  finansiella instrument eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528)  om värdepappersmarknaden, och
   - om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med  stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella  instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska  tillämpas enligt första och andra styckena ska också  tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett  kreditinstitut som driver finansieringsrörelse innehar till  följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6 lagen om  värdepappersmarknaden ska dock inte beaktas vid bedömningen,  under förutsättning att
   1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för  att ingripa i emittentens förvaltning, samt
   2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från  förvärvet.

Det som föreskrivs i fjärde stycket ska också gälla för  aktier eller andelar som innehas under motsvarande  förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av  ett utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse.  Lag (2017:233).

Anknutet företag

16 a §   Ett anknutet företag är ett företag som är
   1. ett dotterföretag,
   2. ett företag som annars är föremål för ägarintresse, eller
   3. ett företag som har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning enligt 16 b § med ett annat företag. Lag (2015:700).

16 b §   Företag har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning om de
   1. står under samma ledning på grund av ett avtal mellan företagen eller en bestämmelse i företagens bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar, eller
   2. har styrelser eller motsvarande organ i utländska företag som till större delen består av samma personer och som har fullgjort sitt uppdrag under räkenskapsåret och fram till dess att årsredovisningar har upprättats i de berörda företagen. Lag (2015:700).

Land där risken är belägen vid skadeförsäkring

17 §   För skadeförsäkring avses med land där risken är belägen
   1. det land där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort, om försäkringstagaren är en fysisk person, och
   2. det land där det etableringsställe som försäkringen gäller är beläget, om försäkringstagaren är en juridisk person.

När det gäller följande skadeförsäkringar ska dock med land där risken är belägen avses
   1. det land som byggnaden är belägen i, om försäkringen avser byggnad eller byggnad och dess innehåll, till den del byggnaden och innehållet omfattas av samma försäkring,
   2. det land där fordonet är registrerat, om försäkringen avser ett registreringspliktigt fordon, utom i de fall som avses i 3,
   3. det land till vilket fordonet ska införas, om försäkringen avser ett fordon som är registrerat i ett EES-land och som köps i syfte att införas till och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, dock endast under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning, och
   4. det land där försäkringstagaren har tecknat försäkringen, om försäkringen har en giltighetstid av fyra månader eller mindre och omfattar rese- eller semesterrisker oberoende av försäkringsklass.

Land där åtagandet ska fullgöras vid livförsäkring

18 §   För livförsäkring avses med land där åtagandet ska fullgöras
   1. det land där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort, om försäkringstagaren är en fysisk person, och
   2. det land där det etableringsställe som försäkringen gäller är beläget, om försäkringstagaren är en juridisk person.

Undantag

Undantag beroende på storlek

19 §   Ett försäkringsföretag får beviljas undantag från 5-9, 16 och 19 kap. om
   1. företagets årliga tecknade bruttopremieinkomster inte överstiger ett belopp som motsvarar fem miljoner euro,
   2. företagets totala försäkringstekniska avsättningar brutto, inklusive belopp som kan återvinnas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, inte överstiger ett belopp som motsvarar tjugofem miljoner euro,
   3. företaget ingår i en grupp, om gruppens totala försäkringstekniska avsättningar, inklusive belopp som kan återvinnas brutto enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, inte överstiger ett belopp som motsvarar tjugofem miljoner euro,
   4. företagets verksamhet inte omfattar försäkrings- eller återförsäkringsrisker som täcker ansvars-, kredit- och borgensförbindelser, såvida de inte utgör underordnade risker,
   5. företagets verksamhet inte omfattar mottagen återförsäkring
      a) med premier som överstiger ett belopp som motsvarar en halv miljon euro eller tio procent av bruttopremieinkomsterna, eller
      b) där de försäkringstekniska avsättningar brutto, för belopp som kan återvinnas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, inte överstiger ett belopp som motsvarar två och en halv miljon euro eller tio procent av de försäkringstekniska avsättningarna, och
   6. inte något av de belopp som anges i 1-3 och 5 har överskridits under de föregående tre på varandra följande åren och inte heller förväntas göra detta inom de följande fem åren.

Undantag enligt första stycket får inte beviljas för ett försäkringsföretag som driver gränsöverskridande verksamhet eller verksamhet som sekundäretablering. Lag (2015:700).

19 a §   Om något av de belopp som anges i 19 § första stycket 1-3 och 5 har överskridits under tre på varandra följande år, ska ett beviljat undantag upphöra att gälla från och med det fjärde året. Ett försäkringsföretag ska snarast möjligt anmäla ett sådant överskridande till Finansinspektionen.
Lag (2015:700).

19 b §   Ett företag får beviljas undantag från 5-9, 16 och 19 kap. i samband med att det får tillstånd att bedriva försäkringsrörelse, om företagets tecknade bruttopremieinkomster eller försäkringstekniska avsättningar brutto, inklusive belopp som kan återvinnas enligt återförsäkringsavtal och från specialföretag, inte förväntas överskrida något av de belopp som anges i 19 § första stycket 1-3 och 5 inom de följande fem åren. Lag (2015:700).

19 c §   Ett försäkringsföretag som beviljats undantag enligt 19 eller 19 b § ska åtminstone ha
   1. tillgångar som uppgår till ett belopp som motsvarar försäkringstekniska avsättningar för egen räkning,
   2. ett särskilt anpassat, riskbaserat kapitalkrav,
   3. särskilt anpassade garantibelopp,
   4. en tillräcklig kapitalbas, och
   5. ett företagsstyrningssystem som säkerställer att företaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Lag (2015:700).

Undantag för försäkringsföreningar som har varit registrerade  som understödsföreningar

19 d §   En försäkringsförening som uppfyller villkoren i 19 §  får i samband med att den ges tillstånd att driva  försäkringsrörelse beviljas undantag från 4 kap. 2 och 4 §§  och 5-10, 16 och 19 kap., om föreningen
   1. vid tidpunkten för ansökan om tillstånd att driva  försäkringsrörelse är registrerad enligt lagen (1972:262) om  understödsföreningar, 
   2. inte meddelar tjänstepensionsförsäkring, och
   3. inte väsentligen ändrat inriktningen eller utökat  omfattningen av sin verksamhet i förhållande till den  verksamhet som drevs enligt lagen om understödsföreningar.

En försäkringsförening som beviljats undantag enligt första  stycket anses vara en mindre förening om dess genomsnittligt  beräknade försäkringsförmåner per medlem eller annan  ersättningsberättigad understiger 50 procent av det  prisbasbelopp som fastställs enligt 2 kap. 7 §  socialförsäkringsbalken. Lag (2020:660).

19 e §   En försäkringsförening som har beviljats undantag  enligt 19 d § ska
   1. säkerställa att information till försäkringstagare och de  som erbjuds att teckna en försäkring är anpassad efter  försäkringens art och tydligt visar försäkringens villkor och  värdeutveckling, att andra ersättningsberättigade ges den  information de behöver och att försäkringsbrev innehåller  uppgifter om villkoren för försäkringen,
   2. ha tillgångar som minst uppgår till ett belopp som  motsvarar de beräknade försäkringsförmånerna med tillägg av  ett belopp som motsvarar ett schablonberäknat kapitalkrav,
   3. ha samtliga tillgångar placerade på ett aktsamt sätt, och
   4. styras på ett sunt och ansvarsfullt sätt i medlemmarnas  intresse. 

Kraven i första stycket ska vara anpassade efter om det  beviljade undantaget avser en mindre förening.  Lag (2020:660).

19 f §   Om något av de belopp som anges i 19 § första stycket  1-3 och 5 har överskridits under tre på varandra följande år,  ska ett undantag enligt 19 d § upphöra att gälla från och med  det fjärde året. En försäkringsförening ska snarast möjligt  anmäla ett sådant överskridande till Finansinspektionen.

Finansinspektionen får besluta att ett beviljat undantag  enligt 19 d § ska upphöra att gälla om en försäkringsförening  väsentligen ändrar inriktningen eller utökar omfattningen av  sin verksamhet. En försäkringsförening ska snarast möjligt  anmäla en sådan ändring till Finansinspektionen.
Lag (2020:660).

Undantag beroende på verksamhet

20 §   Undantag från denna lag i ett enskilt fall får beslutas helt eller till vissa delar för
   1. försäkringsföretag som bara tillhandahåller försäkringsförmåner vid dödsfall, om förmånerna inte överstiger den genomsnittliga begravningskostnaden för en avliden person eller utgår i annan form än pengar, och
   2. lokala skadeförsäkringsbolag som bara meddelar försäkring enligt 2 kap. 11 § första stycket klass 18 (assistans) i form av naturaförmåner och vilkas årliga premieinkomst inte överstiger ett belopp som motsvarar 200 000 euro.
Lag (2015:700).

Undantag för försäkringsrörelse i utlandet

21 §   I fråga om försäkringsrörelse som drivs i utlandet får undantag från denna lag beslutas i ett enskilt fall, om det på grund av innehållet i utländsk rätt eller utländsk rättstillämpning finns skäl för det.

Prövningen av frågor om undantag

22 §   Frågor om undantag enligt 19-21 §§ prövas av Finansinspektionen. Lag (2013:456).

Bemyndiganden

23 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  får meddela föreskrifter om
   1. drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges  åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska unionen (EU)  och Schweiz,
   2. hur tillgångarna enligt 19 c § 1 ska definieras, placeras  och värderas,
   3. hur kapitalkravet enligt 19 c § 2 ska beräknas,
   4. fastställande av garantibelopp enligt 19 c § 3,
   5. kapitalbasens nivå, sammansättning och beräkningen av denna  enligt 19 c § 4,
   6. hur ett företagsstyrningssystem enligt 19 c § 5 ska  utformas,
   7. hur försäkringsförmånerna enligt 19 d § andra stycket och  19 e § första stycket 2 ska beräknas,
   8. information enligt 19 e § första stycket 1,
   9. kapitalkrav enligt 19 e § första stycket 2,
   10. tillgångar enligt 19 e § första stycket 3,
   11. styrning av en förening enligt 19 e § första stycket 4,  och
   12. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 20 § 1.
Lag (2020:660).

Övergångsregler för vissa försäkringar

24 §   För försäkringar som har tecknats i ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag före den 1 januari 2000 gäller kravet på skälighet enligt 7 kap. 4 § första stycket och 19 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (1982:713) i deras lydelse före utgången av år 1999, om inte annat avtalas. Detsamma gäller om en sådan försäkring har förnyats efter utgången av år 1999.

25 §   För försäkringar som har meddelats av en understödsförening enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar före den 1 april 2011 gäller kravet på skälighet enligt 11 § första stycket första meningen den lagen, om inte annat avtalas. Detsamma gäller om sådana försäkringar har förnyats efter det att den här lagen har börjat tillämpas.


2 kap. Tillstånd för försäkringsföretag

Tillståndsplikt

1 §   Försäkringsrörelse får drivas bara efter tillstånd.  Tillstånd får ges ett aktiebolag, ett ömsesidigt  försäkringsbolag, en försäkringsförening, ett ömsesidigt  tjänstepensionsbolag eller en tjänstepensionsförening.
Lag (2019:766).

Europabolag och europakooperativ

2 §   I fråga om europabolag och europakooperativ som driver  försäkringsrörelse och som har ett sådant förvaltningssystem  som avses i artiklarna 39-42 i rådets förordning (EG) nr  2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag  eller artiklarna 37-41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003  av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa  föreningar ska följande bestämmelser i denna lag om styrelsen  eller dess ledamöter tillämpas på tillsynsorganet eller dess  ledamöter:

2 kap. 4 § första stycket 4 om ledningsprövning, 

4 kap. 9 § första stycket 1 om avtal med eller till förmån för  styrelseledamot, 

11 kap. 8 § och 13 kap. 17 § om uppgifter inför styrelseval, 

11 kap. 10 § och 13 kap. 11 § om jäv för styrelseledamot,
17 kap. 13 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla  styrelsen och närvara vid sådant sammanträde samt delta i  överläggningarna,
18 kap. 11 § om återkallelse av tillstånd, och 

19 kap. 45 § om tystnadsplikt.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag  samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om  europakooperativ framgår att de i första stycket angivna  bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter ska tillämpas  också på ett europabolags eller ett europakooperativs  lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.
Lag (2019:766).

Förhandsbesked

3 §   Finansinspektionen ska, efter ansökan, lämna förhandsbesked om huruvida det krävs tillstånd för en planerad verksamhet.

Förutsättningar för tillstånd att driva försäkringsrörelse

Förutsättningar för tillstånd

4 §   Ett företag ska ges tillstånd att driva försäkringsrörelse, om
   1. bolagsordningen eller stadgarna stämmer överens med denna lag och andra författningar som reglerar ett företags bolagsordning eller stadgar samt i övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den planerade verksamheten,
   2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,
   3. den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i ett försäkringsaktiebolag bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av försäkringsaktiebolaget, och
   4. de som avses ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, eller de som avses ansvara för en sådan central funktion som avses i 10 kap. 4 § första stycket har de insikter och den erfarenhet som måste krävas av den som deltar i styrningen av ett försäkringsföretag och även i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 ska kriterierna i 15 kap. 5 § första stycket 1, 3 och 4 samt 6 § beaktas.
Lag (2015:700).

Omvandling

4 a §   Ett tjänstepensionsföretag ska ges tillstånd att driva  försäkringsrörelse enligt denna lag (omvandling), om 
   1. förutsättningarna enligt 4 § är uppfyllda, 
   2. den rätt som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade  och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar inte  försämras, och 
   3. ansökan om tillstånd har godkänts, 
      a) i fråga om ett tjänstepensionsaktiebolag, genom ett bolags- stämmobeslut som stöds av aktieägare med minst två tredjedelar  av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda  på stämman, 
      b) i fråga om ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag, genom ett  bolagsstämmobeslut som stöds av minst två tredjedelar av de  röstande, och 
      c) i fråga om en tjänstepensionsförening, genom ett förenings- stämmobeslut som stöds av minst två tredjedelar av de  röstande. Lag (2019:766).

Nära förbindelser

5 §   Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av företaget.

Tillstånds varaktighet

Tidsperiod

6 §   Tillstånd enligt 4 § ges tills vidare eller, om särskilda omständigheter ger anledning till detta, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räkenskapsårets slut.

Vid förlängning av ett tillstånd som har getts ett försäkringsföretag för bestämd tid samt vid ändring av ett meddelat tillstånd gäller 4 och 5 §§ i tilllämpliga delar.

Beslut att ansöka om förlängning av tillstånd

7 §   Beslut att ansöka om förlängning av ett tillstånd ska i ett försäkringsaktiebolag och ett ömsesidigt försäkringsbolag fattas av bolagsstämman och i en försäkringsförening av föreningsstämman.

Prövning av bolagsordning m.m.

8 §   Frågan om godkännande av bolagsordning eller stadgar för ett företag ska prövas i samband med att frågan om företaget ska få tillstånd att driva försäkringsrörelse prövas.

Ett företags beslut om att anta bolagsordning eller stadgar får inte registreras innan bolagsordningen eller stadgarna har godkänts.

9 §   Ett försäkringsföretag som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stadgar ska ansöka om godkännande av ändringen. Ändringen ska godkännas om bolagsordningen eller stadgarna överensstämmer med denna lag och andra författningar som reglerar ett företags bolagsordning eller stadgar samt i övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av företagets verksamhet.

Ett försäkringsföretags beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte registreras innan det har godkänts.

Kapitalbas när försäkringsrörelsen påbörjas

10 §   Ett försäkringsföretag ska när rörelsen påbörjas ha en kapitalbas som uppgår minst till garantibeloppet enligt 8 kap. 17 eller 18 §. Lag (2015:700).

Tillstånd för direkt skadeförsäkringsrörelse

11 §   Tillstånd för direkt skadeförsäkringsrörelse ska avse en eller flera av följande försäkringsklasser eller risk som hänför sig till en sådan klass:
   1. olycksfall, dock inte försäkring som avses i 12 § klass IV,
   2. sjukdom, dock inte försäkring som avses i 12 § klass IV,
   3. landfordon (andra än spårfordon),
   4. spårfordon,
   5. luftfartyg,
   6. fartyg,
   7. godstransport,
   8. brand och naturkrafter,
   9. annan sakskada,
   10. motorfordonsansvar,
   11. luftfartygsansvar,
   12. fartygsansvar,
   13. allmän ansvarighet,
   14. kredit,
   15. borgen,
   16. annan förmögenhetsskada,
   17. rättsskydd, och
   18. assistans.

Ett försäkringsföretag får försäkra risker som inte omfattas av företagets tillstånd, om risken är underordnad i förhållande till den risk som omfattas av tillståndet (huvudrisken). En rättsskyddsförsäkring får dock behandlas som underordnad bara om den avser tvister eller risker med anknytning till högsjöfart under klass 6 eller 12 eller om huvudrisken faller under klass 18. Risker enligt klass 14 och 15 får inte behandlas som underordnade.

Tillstånd för direkt livförsäkringsrörelse

12 §   Tillstånd för direkt livförsäkringsrörelse ska avse en eller flera av följande försäkringsklasser eller risk som hänför sig till en sådan klass:
   - I. a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv, dock inte försäkringar enligt klass III,
   - I. b) försäkring som meddelas som tillägg till försäkring enligt klass I a,
   - II. a) försäkring som utfaller vid giftermål,
   - II. b) försäkring som utfaller vid födelse,
   - III. försäkring som avses i klasserna I a, II a och II b som är anknuten till fonder vilka förvaltas av den som har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller till specialfonder vilka förvaltas av den som har rätt att förvalta specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (fondförsäkring), och
   - IV. sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som gäller för längre tid än fem år, under obestämd tid eller till dess den försäkrade uppnått en viss ålder och som inte får sägas upp av försäkringsföretaget eller får sägas upp bara under särskilda förhållanden som anges i försäkringsavtalet.
Lag (2013:583).

Tillstånd för rörelse avseende mottagen återförsäkring

13 §   Tillstånd för rörelse avseende mottagen återförsäkring ska avse risker som hänför sig till en eller flera av de skade- eller livförsäkringsklasser som anges i 11 och 12 §§.

Tillstånd att uteslutande driva återförsäkringsrörelse

14 §   Tillstånd att uteslutande driva återförsäkringsrörelse får endast ges ett aktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag.

Prövningen av ansökan

15 §   En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse, liksom frågor om godkännande av bolagsordning eller stadgar enligt 8 eller 9 §, prövas av Finansinspektionen.
Lag (2013:456).

Finansinspektionens samråd med behörig myndighet

16 §   Finansinspektionen ska innan den beslutar i fråga om tillstånd samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om företaget
   1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till en försäkringsgivare, ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet,
   2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till en försäkringsgivare, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet, eller
   3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över en försäkringsgivare, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet. Lag (2013:456).

Ansökan om tillstånd

Aktiebolags ansökan före registrering

17 §   Ett aktiebolag får ansöka om tillstånd att driva försäkringsrörelse innan bolaget har registrerats i aktiebolags- eller europabolagsregistret.

Om ett aktiebolag har ansökt om tillstånd inom sex månader från stiftelseurkundens undertecknande, ska tidsfristen i 2 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) för när styrelsen ska anmäla bolaget för registrering räknas från tillståndsbeslutet.

Ett ömsesidigt försäkringsbolag och en försäkringsförening ska ansöka om tillstånd innan bolaget respektive föreningen har bildats.

Verksamhetsplan

18 §   En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska innehålla en plan för den tilltänkta verksamheten.

Bemyndiganden

19 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. de krav som ska gälla för deltagande i styrningen av ett försäkringsföretag enligt 4 § första stycket 4,
   2. de risker som hänför sig till varje försäkringsklass enligt 11 och 12 §§ samt om beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 11 §, och
   3. vad en verksamhetsplan enligt 18 § ska innehålla.
Lag (2015:700).


3 kap. Verksamhet i ett annat land inom EES

Allmänna bestämmelser om sekundäretablering

Underrättelse till Finansinspektionen om avsikt att inrätta en sekundäretablering

1 §   Ett försäkringsföretag som inte är ett återförsäkringsbolag, och som avser att inrätta en filial, agentur eller annat liknande driftställe (sekundäretablering) inom EES ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen ska innehålla
   1. en plan för den tilltänkta verksamheten, med uppgift om sekundäretableringens organisation och vilken försäkringsverksamhet som ska drivas där, och
   2. uppgift om i vilket land sekundäretableringen ska inrättas samt om sekundäretableringens adress och dess företrädare.

Om ett försäkringsföretag från en sekundäretablering avser att meddela försäkringar som anges i 2 kap. 11 § första stycket klass 10 (motorfordonsansvar) och som inte uteslutande avser försäkring av fraktförares ansvar, ska underrättelsen dessutom innehålla en försäkran om att företaget är medlem i motsvarigheten till Trafikförsäkringsföreningen i det EES-land där sekundäretableringen ska inrättas och ansluten till det landets nationella garantifond.

Meddelande från Finansinspektionen till behörig myndighet

2 §   Om förutsättningarna enligt andra stycket är uppfyllda, ska Finansinspektionen inom tre månader från det att en underrättelse enligt 1 § togs emot lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen avses inrättas. Inspektionen ska samtidigt lämna ett intyg om att försäkringsföretaget uppfyller solvenskapitalkravet och minimikapitalkravet enligt 8 kap.

Ett meddelande enligt första stycket ska lämnas om det inte finns skäl att ifrågasätta att
   1. försäkringsföretagets organisation är ändamålsenlig,
   2. försäkringsföretagets finansiella situation är tillfredsställande med hänsyn till den planerade verksamhetens omfattning och art, eller
   3. företrädaren för sekundäretableringen har tillräcklig kompetens och erfarenhet och i övrigt är lämpad att leda verksamheten vid sekundäretableringen. Lag (2015:700).

Underrättelse till försäkringsföretaget om att meddelande lämnas

3 §   Finansinspektionen ska underrätta försäkringsföretaget när inspektionen lämnar ett meddelande enligt 2 § första stycket.

När verksamheten får påbörjas

4 §   Verksamheten vid en sekundäretablering får påbörjas tidigast två månader efter det att Finansinspektionen har lämnat det meddelande som avses i 2 § första stycket.

Om förutsättningar för inrättande av en sekundäretablering inte finns

5 §   Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att inrätta en sekundäretablering, ska inspektionen meddela beslut om det inom tre månader från det att underrättelsen enligt 1 § togs emot.

Underrättelse om ändrade förhållanden

6 §   Om ett försäkringsföretag avser att ändra något av de förhållanden som har angetts i en underrättelse enligt 1 § efter det att en sekundäretablering har inrättats, ska företaget underrätta Finansinspektionen och den behöriga myndigheten minst en månad innan ändringen genomförs.

Finansinspektionens beslut att vägra godkänna en ändring

7 §   Om Finansinspektionen finner att en sådan ändring som har angetts i en underrättelse enligt 6 § inte får göras, ska inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen togs emot. Den behöriga myndigheten ska genast underrättas om beslutet.

Särskilda bestämmelser om tjänstepensionsförsäkring vid en sekundäretablering

8 §   Har upphävts genom lag (2015:700).

9 §   Har upphävts genom lag (2015:700).

10 §   Har upphävts genom lag (2015:700).

11 §   Har upphävts genom lag (2015:700).

12 §   Har upphävts genom lag (2015:700).

13 §   Har upphävts genom lag (2015:700).

14 §   Har upphävts genom lag (2015:700).

Allmänna bestämmelser om gränsöverskridande verksamhet

Underrättelse till Finansinspektionen om avsikt att driva gränsöverskridande verksamhet

15 §   Om ett försäkringsföretag som inte är ett återförsäkringsbolag vill meddela försäkringar från Sverige eller från en sekundäretablering i ett land inom EES för risker belägna i eller för åtaganden som ska fullgöras i något annat EES-land och om detta ska ske utan förmedling av en sekundäretablering i det andra landet (gränsöverskridande verksamhet), ska företaget underrätta Finansinspektionen om det. I underrättelsen ska det anges vilket eller vilka slag av risker eller åtaganden försäkringarna ska omfatta.

Undantag för samförsäkring avseende stora risker

16 §   Bestämmelserna i 15 § gäller inte när ett försäkringsföretag i annan egenskap än ledande försäkringsgivare deltar i samförsäkring (koassuransavtal) avseende stora risker.

Med stora risker avses
   1. de försäkringar som anges i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 4-7 samt 11 och 12,
   2. de försäkringar som anges i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 14 och 15, om försäkringstagaren är näringsidkare och den försäkrade risken avser näringsverksamheten, och
   3. de försäkringar som anges i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 3, 8-10, 13 och 16, om försäkringstagaren är näringsidkare och minst två av följande förutsättningar är uppfyllda enligt senast fastställda resultat- och balansräkning:
      a) försäkringstagaren har en balansomslutning som uppgår till minst ett belopp motsvarande 6 200 000 euro,
      b) försäkringstagaren har en bruttoomsättning som uppgår till minst ett belopp motsvarande 12 800 000 euro,
      c) försäkringstagaren har haft i genomsnitt minst 250 personer anställda.

Om försäkringstagaren ingår i en koncern som avger koncernredovisning, ska förutsättningarna i andra stycket 3 gälla koncernen.

Meddelande från Finansinspektionen till behörig myndighet

17 §   Finansinspektionen ska, inom en månad från det att en underrättelse enligt 15 § togs emot, lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten ska drivas.
Finansinspektionen ska samtidigt lämna ett intyg om att försäkringsföretaget uppfyller solvenskapitalkravet och minimikapitalkravet enligt 8 kap. och en upplysning om vilka försäkringsklasser företagets tillstånd för försäkringsrörelse omfattar. Lag (2015:700).

Underrättelse till försäkringsföretaget om att meddelande lämnas

18 §   Finansinspektionen ska underrätta försäkringsföretaget när inspektionen lämnar ett meddelande enligt 17 §.

När verksamheten får inledas

19 §   Den gränsöverskridande verksamheten får påbörjas tidigast när Finansinspektionen har underrättat företaget enligt 18 §.

Finansinspektionens beslut att inte lämna meddelande till behörig myndighet

20 §   Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för företaget att driva gränsöverskridande verksamhet, ska inspektionen inte lämna något meddelande enligt 17 §. Beslut om detta ska fattas inom en månad från det att en underrättelse enligt 15 § togs emot.

Underrättelse om ändrade förhållanden

21 §   Om ett försäkringsföretag avser att ändra något av de förhållanden som har angetts i en underrättelse enligt 15 §, efter det att den gränsöverskridande verksamheten har inletts, ska 15-20 §§ tillämpas.

22 §   Har upphävts genom lag (2015:700).

Bemyndigande

23 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad en verksamhetsplan enligt 1 § första stycket 1 i övrigt ska innehålla.


4 kap. Grundläggande bestämmelser om ett försäkringsföretags rörelse

Stabilitet

1 §   Försäkringsrörelse ska drivas med en för rörelsens omfattning och art tillfredsställande soliditet, likviditet och kontroll över försäkringsrisker, placeringsrisker och rörelserisker, så att åtagandena mot försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar kan fullgöras.

Information

2 §   Information till försäkringstagare och dem som erbjuds att teckna en försäkring ska vara anpassad efter försäkringens art och tydligt visa försäkringens villkor och värdeutveckling. Även andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar ska ges den information de behöver.

Ett försäkringsbrev ska innehålla uppgifter både om de allmänna försäkringsvillkoren och om de särskilda villkoren för den försäkring som avses i brevet. Lag (2015:700).

God försäkringsstandard

3 §   Ett försäkringsföretags rörelse ska drivas enligt god försäkringsstandard.

Försäkringsfrämmande verksamhet

4 §   Ett försäkringsföretag får inte driva annan rörelse än försäkringsrörelse och därmed sammanhängande verksamhet.

Proportionalitetsprincip

5 §   Bestämmelserna i 5-10, 17 och 19 kap. ska tillämpas proportionellt i förhållande till arten, omfattningen och komplexiteten av riskerna i varje försäkringsföretags verksamhet. Lag (2015:700).

Upplåning

6 §   Ett försäkringsföretag får ta upp eller ta över lån (upplåning) bara om det görs för att effektivisera kapitalförvaltningen eller om det i övrigt är motiverat av försäkringsrörelsen.

Utöver första stycket krävs att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till rörelsens omfattning och kapitalbasens storlek.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på att upplåningen ska vara av ringa betydelse. Lag (2015:700).

Direkt liv- och skadeförsäkringsrörelse i samma företag

7 §   Direkt livförsäkringsrörelse får bara förenas med direkt skadeförsäkringsrörelse som avses i 2 kap. 11 § första stycket klasserna 1 och 2 samt med rörelse avseende återförsäkring av försäkring enligt någon av dessa klasser och av livförsäkring.

Direkt livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse får dock drivas i samma försäkringsföretag, om sådan verksamhet samtidigt drevs vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet om EES, den 2 maj 1992.

Direkt livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse som drivs i samma försäkringsföretag ska hållas åtskilda hos företaget.

8 §   Har upphävts genom lag (2015:700).

Avtal med en jävskrets om tjänster

9 §   Ett försäkringsföretag får inte ingå avtal om tjänster på andra villkor än sådana som företaget normalt tillämpar eller ingå andra avtal på villkor som inte är affärsmässigt betingade med eller till förmån för
   1. styrelseledamot eller verkställande direktör i försäkringsföretaget eller i annat företag i samma koncern,
   2. aktuarie eller anställd som innehar en ledande ställning inom företaget,
   3. den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till den som avses i 1 eller 2,
   4. den som är besvågrad med den som avses i 1 eller 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller
   5. en juridisk person i vilken sådan person som avses i 1-4 har ett väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare.

Första stycket gäller inte i fråga om ställande av säkerhet i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

Finansinspektionen prövar om en anställd har en sådan ledande ställning som avses i första stycket 2.

10 §   Försäkringsföretagets styrelse ska behandla ärenden som avses i 9 § första stycket. Den ska vidare i en förteckning föra in uppgifter om de avtal som har träffats.

Försäkringar med solidarisk ansvarighet

11 §   Försäkringsföretag får inte utan Finansinspektionens tillstånd meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet.

Förbud mot att förespegla återbäring

12 §   Försäkringsföretag får inte förespegla framtida återbäring som saknar grund i försäkringsavtalet.

Förbud mot meddelande av nya försäkringar vid likvidation eller konkurs

13 §   När ett försäkringsföretag har gått i likvidation eller försatts i konkurs, får det inte meddela nya försäkringar.

Ett försäkringsföretag som har gått i likvidation får dock meddela sådana livförsäkringar som föranleds av gällande försäkringsavtal.

Sekretess m.m.

14 §   En personuppgift som anger att en försäkringstagare  har vidtagit dispositioner beträffande försäkringsbelopp som  utfaller i framtiden till förmån för någon annan får inte  lämnas ut till förmånstagaren om uppgiften behandlas enligt  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den  27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på  behandling av personuppgifter och om det fria flödet av  sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG  (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:330).

15 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 14 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

16 §   Uppgift om genetisk undersökning eller genetisk information som avser en enskild person får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället för 14 och 15 §§ samt första stycket bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Huvudkontor i Sverige

17 §   Ett försäkringsföretag ska ha sitt huvudkontor i Sverige.

Återköp och överföring

17 a §   Om en försäkringstagare har rätt till återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen (2005:104), ska försäkringsföretaget se till att detta och de närmare villkoren för återköpet eller överföringen framgår av försäkringsavtalet. Lag (2015:700).

17 b §   Om en försäkringstagare som har rätt till återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen (2005:104) vill flytta försäkringens värde till ett annat försäkringsföretag, ska det försäkringsföretag från vilket värdet flyttas så snart som möjligt överföra värdet och de uppgifter om försäkringen som behövs till det andra företaget. Lag (2015:700).

17 c §    /Upphör att gälla U:2021-04-01/  Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 §  försäkringsavtalslagen (2005:104) får försäkringsföretaget ta  ut avgifter som högst uppgår till ett belopp som motsvarar
   1. direkta kostnader för den administrativa hanteringen av  återköp eller överföringar, beräknade för försäkringar av  samma slag, och
   2. kvarstående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga  till den återköpta eller överförda försäkringen.

Försäkringsföretaget får inte ta ut avgift enligt första  stycket 2 senare än tio år efter det att försäkringsavtalet  ingicks. Lag (2019:740).

17 c §    /Träder i kraft I:2021-04-01/  Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 §  försäkringsavtalslagen (2005:104) får försäkringsföretaget ta  ut avgifter som högst uppgår till ett belopp som motsvarar
   1. direkta kostnader för den administrativa hanteringen av  återköp eller överföringar, beräknade för försäkringar av  samma slag, och
   2. kvarstående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga  till den återköpta eller överförda försäkringen.

Försäkringsföretaget får inte ta ut avgift enligt första  stycket 2 senare än tio år efter det att försäkringsavtalet  ingicks.

I fråga om försäkringar där försäkringstagarna eller andra  ersättningsberättigade bär placeringsrisken, får avgiften bara  avse sådana kostnader som anges i första stycket 1. Avgiften  får högst uppgå till ett belopp som motsvarar  0,0127 prisbasbelopp. Om försäkringens värde uppgår till högst  ett prisbasbelopp, får försäkringsföretaget inte ta ut någon  avgift. Lag (2021:130).

Bemyndiganden

18 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  får meddela föreskrifter om 
   1. vilka åtgärder som ett försäkringsföretag ska vidta för att  uppfylla de krav på soliditet, likviditet och riskhantering  som avses i 1 §, 
   2. vilken information enligt 2 § som ett försäkringsföretag  ska lämna till försäkringstagarna, till andra  ersättningsberättigade på grund av försäkringar och till dem  som erbjuds att teckna en försäkring i företaget,
   3. vilka åtgärder som ett försäkringsföretag ska vidta för att  uppfylla de krav på god försäkringsstandard som avses i 3 §,
   4. villkor för upplåning enligt 6 §, och
   5. vilka kostnader som får beaktas vid beräkningen av de  direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av  återköp eller överföring enligt 17 c § första stycket 1.
Lag (2019:740).


5 kap. Tillgångar, skulder och försäkringstekniska avsättningar

Solvensbalansräkning

1 §   Ett försäkringsföretag ska upprätta en särskild balansräkning för solvensändamål (solvensbalansräkning).

I solvensbalansräkningen ska tillgångar och skulder värderas enligt 2 § och försäkringstekniska avsättningar beräknas enligt 3-16 §§. Lag (2015:700).

Värdering av tillgångar och skulder

2 §   Tillgångar och skulder ska tas upp till verkligt värde.
Med verkligt värde avses det belopp till vilket en tillgång eller en skuld skulle kunna överlåtas eller regleras i en transaktion mellan sinsemellan oberoende parter som har ett intresse av att transaktionen genomförs.

Vid värderingen av skulder får hänsyn inte tas till försäkringsföretagets egen kreditvärdighet. Lag (2015:700).

Försäkringstekniska avsättningar

Värdering av försäkringstekniska avsättningar

3 §   Ett försäkringsföretag ska göra försäkringstekniska avsättningar för sina åtaganden med anledning av ingångna försäkringsavtal.

De försäkringstekniska avsättningarna ska motsvara det belopp som försäkringsföretaget skulle få betala om det omedelbart skulle föra över sina åtaganden till ett annat försäkringsföretag, som är oberoende och som har intresse av att transaktionen genomförs.Lag (2015:700).

Ansvarsfull beräkning

4 §   Beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna ska grundas på antaganden om riskmått, räntesatser och driftskostnader som var för sig är ansvarsfulla, tillförlitliga och objektiva. Lag (2015:700).

Försäkringstekniska avsättningarnas sammansättning

5 §   De försäkringstekniska avsättningarna ska utgöras av summan av en bästa skattning av framtida kassaflöden enligt 6, 7 och 9-12 §§ samt en riskmarginal enligt 13 §.

Någon separat beräkning av riskmarginal ska inte göras, om de förväntade framtida kassaflödena till följd av ingångna försäkringsavtal har en motsvarighet i kassaflöden hos finansiella instrument för vilka det finns ett säkert marknadsvärde. I ett sådant fall ska värdet av de försäkringstekniska avsättningarna i stället motsvara marknadsvärdet för dessa finansiella instrument.
Lag (2015:700).

Beräkning av den bästa skattningen

6 §   Den bästa skattningen av framtida kassaflöden ska motsvara det förväntade nuvärdet av de framtida kassaflöden som kan uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal.
Den ska beräknas med en relevant riskfri räntestruktur.
Lag (2015:700).

7 §   Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att ett försäkringsföretag får använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen.

Ett försäkringsföretag som har fått tillstånd enligt första stycket får inte återgå till att använda en riskfri räntestruktur utan matchningsjustering. Lag (2015:700).

8 §   Ett försäkringsföretag ska omedelbart underrätta Finansinspektionen, om företaget inte uppfyller villkoren för användning av matchningsjustering enligt 7 §. Av underrättelsen ska det framgå när villkoren inte längre var uppfyllda.

Ett försäkringsföretag som har fått ett föreläggande enligt 17 kap. 7 a § att omedelbart upphöra med användningen av matchningsjustering, får inte beviljas tillstånd enligt 7 § första stycket inom två år från föreläggandet. Lag (2015:700).

9 §   Ett försäkringsföretag får använda en  volatilitetsjusterad riskfri räntestruktur vid beräkningen av  de försäkringstekniska avsättningarna.

Om Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeakt med  stöd av Solvens II-direktivet och denna gäller för  försäkringsföretaget, får företaget för  volatilitetsjusteringen endast använda de tekniska uppgifter  som anges i den rättsakten. Lag (2018:1982).

10 §   Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att ett försäkringsföretag får använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen. Lag (2015:700).

11 §   Den bästa skattningen av framtida kassaflöden ska beräknas utan att avdrag görs för avgiven återförsäkring eller för belopp som kan återfås från specialföretag.

Ett försäkringsföretag ska göra en separat beräkning av belopp som kan återfås på grund av avgiven återförsäkring eller från specialföretag. Sådana belopp ska tas upp på solvensbalansräkningens tillgångssida. Lag (2015:700).

12 §   Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att ett försäkringsföretag får använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna.
Lag (2015:700).

Beräkning av riskmarginalen

13 §   Riskmarginalen ska motsvara det belopp som ett annat försäkringsföretag kan förväntas kräva, utöver den bästa skattningen av framtida kassaflöden, för att ta över och infria försäkringsföretagets åtaganden mot försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade. Lag (2015:700).

Garantier och optioner

14 §   Vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna ska hänsyn tas till värdet av garantier och optioner i ingångna försäkringsavtal. Lag (2015:700).

Separat beräkning för olika försäkringsrisker

15 §   Vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna ska ett försäkringsföretag dela upp sina försäkringsåtaganden i försäkringsrisker av likartat slag eller åtminstone efter företagets olika affärsgrenar. Lag (2015:700).

Beräkning vid solidarisk ansvarighet

16 §   Om flera försäkringsföretag ansvarar solidariskt för en försäkring, ska bara den del av försäkringen som enligt avtal mellan företagen avser det enskilda företaget beaktas vid beräkningen av det företagets försäkringstekniska avsättningar. Lag (2015:700).

Bestämmande av premier för livförsäkringar och vissa skadeförsäkringar

17 §   Premier för livförsäkringar, och skadeförsäkringar som meddelas för längre tid än tio år ska bestämmas på antaganden om dödlighet och andra riskmått, räntesats och driftskostnader som var för sig är ansvarsfulla, tillförlitliga och objektiva, om inte en avvikelse är försvarlig med hänsyn till försäkringsföretagets ekonomiska situation. Lag (2015:700).

Bemyndiganden

18 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt 4, 6, 11 och 13-16 §§,
   2. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få tillstånd att använda matchningsjustering enligt 7 §,
   3. hur en volatilitetsjustering enligt 9 § ska beräknas,
   4. villkoren för undantag enligt 10 § och beräkningen av en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur, och
   5. villkoren för undantag enligt 12 § och beräkningen av det tillfälliga avdraget. Lag (2015:700).


6 kap. Investeringar

Inledande bestämmelser

Aktsamhet

1 §   Ett försäkringsföretags tillgångar ska investeras på ett aktsamt sätt enligt 2-10 §§.

Vid intressekonflikter mellan försäkringsföretaget och försäkringstagarna ska tillgångarna investeras på det sätt som bäst gagnar försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades intressen. Lag (2015:700).

Riskkontroll

2 §   Investeringar får endast göras i sådana finansiella instrument och andra tillgångar vars risker försäkringsföretaget kan identifiera, mäta, övervaka, hantera, kontrollera och rapportera samt på lämpligt sätt beakta i den egna risk- och solvensbedömningen enligt 10 kap. 11 § andra stycket 1. Lag (2015:700).

Riskspridning

3 §   Investeringar i finansiella instrument och andra tillgångar ska göras så att lämplig riskspridning uppnås.

Samtliga tillgångar ska, med beaktande av försäkringsföretagets försäkringsåtaganden och förändringar i tillgångarnas framtida värde och avkastning, investeras så att företagets betalningsberedskap är tillfredsställande och den förväntade avkastningen tillräcklig. Lag (2015:700).

Lokalisering av tillgångar

4 §   Ett försäkringsföretags tillgångar ska förvaras så att de är åtkomliga för företaget. Lag (2015:700).

Särskilda begränsningar för investeringar i vissa tillgångar

Derivatinstrument

5 §   Derivatinstrument får användas för att sänka risken i ett försäkringsföretag eller för att i övrigt effektivisera förvaltningen av företagets tillgångar och skulder.
Lag (2015:700).

Onoterade tillgångar

6 §   Investeringar i finansiella instrument och andra tillgångar som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad ska hållas på aktsamma nivåer. Lag (2015:700).

Tillgångar som svarar mot försäkringstekniska avsättningar

Hänsyn till åtagandenas art och löptid

7 §   Tillgångar som motsvarar försäkringstekniska avsättningar enligt 5 kap. 3-7 och 9-16 §§ ska, utöver vad som följer av 1-6 §§, investeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till åtagandenas art och löptid. Investering av dessa tillgångar ska även göras på ett sätt som bäst gagnar försäkringstagarnas intressen, mot bakgrund av de mål för investeringarna som har uppställts och offentliggjorts.
Lag (2015:700).

Tillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken

8 §   Bestämmelserna i 3 § första stycket samt 5 och 6 §§ gäller inte för tillgångar som svarar mot avsättningar för vilka försäkringstagaren eller andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken. För sådana tillgångar ska 1 §, 2 §, 3 § andra stycket och 4 § tillämpas, och i förekommande fall även 9 och 10 §§.

När förmåner som är knutna till tillgångar enligt första stycket innefattar en garanterad avkastning på investeringar eller någon annan garanterad förmån, gäller 1-6 §§ för de tillgångar som motsvarar ytterligare avsättningar för den garanterade förmånen. Lag (2015:700).

Särskilt om fondförsäkringstillgångar

9 §   Premier för fondförsäkringar ska investeras så att de så nära som möjligt motsvarar andelar i sådana fonder som är knutna till försäkringen och som försäkringstagaren eller den försäkrade från tid till annan bestämmer.
Försäkringsföretaget får begränsa antalet fonder i vilka premier får placeras.

Utdelning och ersättning vid inlösen av andelarna får bara användas för förvärv av nya andelar i anknutna fonder och för utbetalning eller betalning av kostnader enligt försäkringsavtalet. Lag (2015:700).

Särskilt om tillgångar knutna till annat referensvärde

10 §   Premier för försäkringsförmåner som är knutna till ett aktieindex eller till något annat referensvärde, ska investeras så att de så nära som möjligt motsvarar de förmåner som referensvärdet baseras på. Lag (2015:700).

Register över tillgångar som svarar mot försäkringstekniska avsättningar

Krav på registerföring

11 §   Ett försäkringsföretag ska föra ett register som vid varje tidpunkt utvisar de tillgångar, värderade enligt 5 kap. 2 §, som används för att täcka de försäkringstekniska avsättningarna.

Om en tillgång som har antecknats i registret har upplåtits med sådan rätt att dess fulla värde inte kan utnyttjas för att täcka försäkringstekniska avsättningar, ska detta antecknas i registret. Lag (2015:700).

Tillgångar som inte ska antecknas i registret

12 §   Följande tillgångar ska inte antecknas i registret:
   1. fordringar på någon annan än försäkringstagare som understiger det belopp som gäldenären har att fordra av försäkringsföretaget, och
   2. försäkringsaktiebolags egna aktier.
Lag (2015:700).

Förmånsrätt

13 §   Förmånsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) följer med fordran som
   1. grundas på försäkringsavtal, eller
   2. avser återbetalning av premier för att ett försäkringsavtal inte har kommit till stånd eller har upphört att gälla.

Förmånsrätten omfattar de tillgångar som finns upptagna i det register som anges i 11 § när företaget försätts i konkurs eller utmätning äger rum.

Fordran grundad på avtal om återförsäkring har förmånsrätt efter sådan fordran som anges i första stycket.
Lag (2015:700).

Livförsäkringsföretags principer för aktieägarengagemang

13 a §   Ett livförsäkringsföretag som investerar i aktier som  är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses  i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och  som har getts ut av ett bolag inom EES, ska anta principer för  sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier. Av  principerna ska det framgå hur försäkringsföretaget integrerar  aktieägarengagemanget i sin investeringsstrategi.

Principerna ska beskriva hur försäkringsföretaget 
   1. övervakar relevanta frågor om bolag som det investerar i  (portföljbolag), däribland bolagens strategi, finansiella och  icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala  och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning,
   2. för dialoger med företrädare för portföljbolag, 
   3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till  aktieinnehavet, 
   4. samarbetar med andra aktieägare, 
   5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag,  och
   6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

Denna paragraf gäller inte sådana placeringar där  försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade bär  placeringsrisken. Lag (2019:290).

13 b §   Ett livförsäkringsföretag ska varje år redogöra för hur  principerna för aktieägarengagemang som avses i 13 a § har  tillämpats.

Redogörelsen ska innehålla 
   1. en allmän beskrivning av försäkringsföretagets  röstningsbeteende i portföljbolagen, 
   2. en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och
   3. uppgift om i vilka frågor som försäkringsföretaget har  använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en  röstningsrådgivare.

Av redogörelsen ska det också framgå hur försäkringsföretaget  har röstat på portföljbolagens stämmor. Omröstningar som är  obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet  behöver dock inte redovisas. Lag (2019:290).

13 c §   Ett livförsäkringsföretag får avstå från att uppfylla  ett eller flera av kraven i 13 a och 13 b §§, om företaget  tydligt anger skälen för det. Lag (2019:290).

13 d §   Principerna för aktieägarengagemang enligt 13 a §, den  årliga redogörelsen enligt 13 b § och uppgifter enligt 13 c §  ska hållas tillgängliga på livförsäkringsföretagets webbplats.  Om försäkringsföretaget inte har en egen webbplats får  informationen hållas tillgänglig på en annan webbplats som  enkelt kan nås.

Om försäkringsföretaget inte redovisar omröstningar i den  årliga redogörelsen på grund av att företaget har gett en  sådan kapitalförvaltare som avses i artikel 2 i  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den  11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares  rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, i  uppdrag att ansvara för investeringarna, ska  försäkringsföretaget på webbplatsen uppge var  kapitalförvaltaren har offentliggjort informationen om  omröstningarna.

Informationen ska tillhandahållas utan kostnad.
Lag (2019:290).

Bemyndigande

14 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. vad som avses med lämplig riskspridning enligt 3 § första stycket,
   2. förvaring av tillgångar enligt 4 §,
   3. användning av derivatinstrument enligt 5 §, och
   4. förande av register enligt 11 §.
Lag (2015:700).


7 kap. Kapitalbas

Tillräcklig kapitalbas

1 §   Ett försäkringsföretag ska ha en kapitalbas som minst uppgår till solvenskapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 1 § eller 17 kap. 26 §.

Kapitalbasen ska dock aldrig vara mindre än minimikapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 13-15 och 17-21 §§. Lag (2015:700).

Kapitalbasens sammansättning

2 §   Kapitalbasen består av primärkapital och av tilläggskapital som har godkänts av Finansinspektionen enligt 6 §. Lag (2015:700).

Primärkapital