Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift;

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1964:518
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS1991:51
Länk: Länk till register

SFS nr:

1964:518
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1964-06-29
Ändrad: t.o.m. SF

1991:51
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Vad i lagen om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift stadgas angående ansvarighet för skada i följd av atomolycka skall äga tillämpning beträffande det i Amerikas Förenta Stater registrerade atomfartyget Savannah.

2 §   Ansvarigheten för innehavaren av Savannah för skada i följd av en och samma atomolycka skall vara begränsad till ett belopp i svenska kronor motsvarande femhundra miljoner U.S. dollar efter den köpkurs å checkar utställda i U.S. dollar som gäller vid tiden för skadeersättningarnas bestämmande.

Ansvarighetsbeloppet innefattar jämväl ränta och rättegångskostnader.

3 §   Amerikas Förenta Stater i egenskap av innehavare av Savannah befrias från försäkringsplikt varom stadgas i 10 § atomansvarighetslagen den 3 juni 1960 (nr 246).

4 §   Anmälan enligt 13 § andra stycket sista punkten atomansvarighetslagen av anspråk på ersättning för skada i följd av atomolycka, som medfört ansvarighet för innehavaren av Savannah, skall göras hos länsstyrelsen i Stockholms län. Förordning (1991:51).

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.