SFS 1986:167

860167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:ZXFEKP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:ZXFEKP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:ZXFEKP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZXFEKP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZXFEKP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1986:167 </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">den 22 april 1986 </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft10">om �edriinig i lagen (1922:382) ang�ende ansvariglhiet f�r </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft10">skada 5 f�ljd av InflLfarIt; </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 27 februari 1986. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1922:382) an�</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">g�ende ansvarighet f�r skada i f�ljd av luftfart </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 4 � skall ha nedan angivn a lydelse, <br/>dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 3a�, av nedan angivna </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft14">3 a � N�r ett luftfartyg innehas p� grund av kreditk�p med f�rbeh�ll om <br/>�tertagander�tt, �r k�paren ansvarig enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">N�r ett luftfartyg innehas med n yttjander�tt, �r nyttjander�ttshavaren i </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">st�llet f�r �garen ansvarig, om </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">1. �garen och nyttjander�ttshavaren har tr�ffat avtal om att ansvaret </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">skall vila p� nyttjander�ttshavaren, </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft15">2. nyttjander�tten avser en best�md tid om minst ett �r, <br/>3. nyttjander�ttshavaren enligt avtalet har r�tt att skaffa f�rare eller </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft12">bef�lhavare eller att anv�nda fartyget f�r luftfart i f�rv�rvssyfte, och </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">4. anteckning om nyttjander�tten har gjorts i luftfartygsregistret. </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">4 � </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft12">N�r ett luftfartyg innehas med nyttjander�tt men 3 a � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft14">inte �r till�mpligt, �r nyttjander�ttshavaren solidariskt med �garen ansva�<br/>rig enligt denna lag, om han </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">1. enligt nyttjander�ttsavtalet har r�tt att skaffa f�rare eller bef�lhavare, </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">eller </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">2. trots att han saknar s�dan r�tt anv�nder sig av en annan f�rare eller </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">bef�lhavare �n den som �garen har anst�llt och skador intr�ffar vid ett </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">s�dant tillf�lle. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">Den ers�ttning �garen kan ha gett ut i ett s�dant fall som avs es i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">stycket f�r han kr�va �ter av nyttjander�ttshavaren. </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft de n I januari 1987. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:516px;white-space:nowrap" class="ft12">Magnus G�ransson </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:515px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">312 </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1984/85:212, TU 1985/86:6, rskr, 1985/ 86:71. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1986:167

Utkom fr�n trycket

den 22 april 1986

Lag

om �edriinig i lagen (1922:382) ang�ende ansvariglhiet f�r

skada 5 f�ljd av InflLfarIt;

utf�rdad den 27 februari 1986.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1922:382) an�

g�ende ansvarighet f�r skada i f�ljd av luftfart

dels att 4 � skall ha nedan angivn a lydelse,
dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 3a�, av nedan angivna

lydelse.

3 a � N�r ett luftfartyg innehas p� grund av kreditk�p med f�rbeh�ll om
�tertagander�tt, �r k�paren ansvarig enligt denna lag.

N�r ett luftfartyg innehas med n yttjander�tt, �r nyttjander�ttshavaren i

st�llet f�r �garen ansvarig, om

1. �garen och nyttjander�ttshavaren har tr�ffat avtal om att ansvaret

skall vila p� nyttjander�ttshavaren,

2. nyttjander�tten avser en best�md tid om minst ett �r,
3. nyttjander�ttshavaren enligt avtalet har r�tt att skaffa f�rare eller

bef�lhavare eller att anv�nda fartyget f�r luftfart i f�rv�rvssyfte, och

4. anteckning om nyttjander�tten har gjorts i luftfartygsregistret.

4 �

N�r ett luftfartyg innehas med nyttjander�tt men 3 a � andra stycket

inte �r till�mpligt, �r nyttjander�ttshavaren solidariskt med �garen ansva�
rig enligt denna lag, om han

1. enligt nyttjander�ttsavtalet har r�tt att skaffa f�rare eller bef�lhavare,

eller

2. trots att han saknar s�dan r�tt anv�nder sig av en annan f�rare eller

bef�lhavare �n den som �garen har anst�llt och skador intr�ffar vid ett

s�dant tillf�lle.

Den ers�ttning �garen kan ha gett ut i ett s�dant fall som avs es i f�rsta

stycket f�r han kr�va �ter av nyttjander�ttshavaren.

Denna lag tr�der i kraft de n I januari 1987.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

Magnus G�ransson

(Justitiedepartementet)

312

' Prop. 1984/85:212, TU 1985/86:6, rskr, 1985/ 86:71.

;
Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.