Lag (1933:270) om säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1933:270
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Länk: Länk till register

SFS nr:

1933:270
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1933-06-02
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Har vid betesreglering enligt lagen om ägofred blivit bestämt, att ersättning jämlikt 16 § sagda lag skall årligen gäldas av ägare till fastighet, äge den ersättningsberättigade, där hans fordran ej stått inne längre än ett år efter förfallodagen, att ur fastigheten, ändå att den kommit i annans hand, njuta betalning med enahanda förmånsrätt, som enligt 17 kap. 6 § handelsbalken tillkommer enskild ränteägare för avgäld av fast egendom.
Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.