Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1993:645
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1451
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal
SFS nr:

1993:645
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1993-06-10
Ändrad: t.o.m. SFS

2014:1451
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) när det gäller vissa försäkringsavtal.
Lag (2014:1451).

2 §   Vid tillämpning av artikel 7 i förordningen gäller följande i fråga om avtal om försäkring för ett registreringspliktigt fordon. När ett fordon som är registrerat i en EES-stat köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i en annan EES-stat, ska risken under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning anses finnas i den stat till vilken fordonet ska införas.
Lag (2014:1451).

3 §   På ett avtal om obligatorisk skadeförsäkring som avses i artikel 7.4 i förordningen tillämpas lagen i den EES-stat som har föreskrivit skyldigheten att teckna försäkring.
Lag (2014:1451).

4 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

5 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

6 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

7 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

8 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

9 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

10 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

11 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

12 §   Ny beteckning 3 § genom lag (2014:1451).

13 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).


Övergångsbestämmelser

1993:645
   1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
   2. Lagen tillämpas endast på avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet.

2007:335
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
   2. I fråga om försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.