Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1993:645
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:669
Länk: Länk till register

SFS nr:

1993:645
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1993-06-10
Ändrad: t.o.m. SFS

2023:669
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) när det gäller vissa försäkringsavtal.
Lag (2014:1451).

2 §   Vid tillämpning av artikel 7 i förordningen gäller följande i fråga om avtal om försäkring för ett registreringspliktigt fordon. När ett fordon som är registrerat i ett EES-land köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, ska risken under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning anses finnas antingen i det land där fordonet är registrerat eller i det land till vilket fordonet ska införas, beroende på i vilket av dessa länder som köparen har ingått avtalet om försäkring. Lag (2023:669).

3 §   På ett avtal om obligatorisk skadeförsäkring som avses i artikel 7.4 i förordningen tillämpas lagen i det EES-land som har föreskrivit skyldigheten att teckna försäkring. Lag (2023:669).

4 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

5 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

6 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

7 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

8 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

9 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

10 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

11 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).

12 §   Ny beteckning 3 § genom lag (2014:1451).

13 §   Har upphävts genom lag (2014:1451).


Övergångsbestämmelser

1993:645
   1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
   2. Lagen tillämpas endast på avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet.

2007:335
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
   2. I fråga om försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.