Lag (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1996:518
Departement: Justitiedepartementet L2
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.
SFS nr:

1996:518
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1996-05-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag är tillämplig på undervattenskablar och rörledningar som finns i det fria havet eller i en ekonomisk zon.

2 §   Om ägaren till en kabel eller rörledning som läggs ut eller repareras därvid orsakar att någon annan kabel eller rörledning skadas, skall ägaren ersätta kostnaden för att reparera skadan.

3 §   Om en fartygsägare har offrat ett ankare eller ett fiskeredskap i syfte att undvika skada på en kabel eller en rörledning, har fartygsägaren rätt till ersättning av kabelns eller rörledningens ägare för det som har offrats. Rätten till ersättning gäller dock endast om fartygsägaren på förhand har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder.

4 §   Talan om ersättning enligt denna lag får väckas vid svensk domstol endast mot den som har hemvist eller säte i Sverige.

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.