Lag (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1998:284
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:837
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.

SFS nr:    

1998:284
Departement/myndighet:    Socialdepartementet 
   Utfärdad:    1998-05-20 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2004:837
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 §   Ärenden som skall handläggas av Riksförsäkringsverket enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd samt enligt därtill anslutande, övergångsvis gällande äldre författningar om ersättning vid personskada, skall i stället handläggas av Försäkringskassan. Vad som i lagar och andra författningar är föreskrivet om Riksförsäkringsverket skall i fråga om handläggningen av sådana ärenden gälla Försäkringskassan. Lag (2004:837).

2 §   Har upphävts genom lag (2004:837).

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.