SFS 1957:221

570221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1957 ⬢ Nr 221 225

Utkom från trycket den 7 juni 1957

Nr 221

Lag

om ändrad lydelse av 292 § lagen den 17 jimi 1948 (nr 433)

om försäkringsrörelse;

given Stockholms slott den 24 maj 1957.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att i 292 § lagen den 17 juni 1948 om försäkringsrörelse or­

det »etthundra» skall utbytas mot »tvåhundra».

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1958.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 24 maj 1957.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Handelsdepartementet)

GUNNAR LA NGE

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.