SFS 1979:694

790694.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:GJHENG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:QWPAFB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:QWPAFB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:HNBLVQ+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:GJHENG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:QWPAFB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;font-family:HNBLVQ+Arial;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QWPAFB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QWPAFB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:844px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:657px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1979:694 </b></p> <p style="position:absolute;top:870px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1974: 515) om ers�ttning vid </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">frihetsinskr�nkning; </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:657px;white-space:nowrap" class="ft11">den n juii 1979 </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 5 juli 1979. </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 � lagen (1974:515) om ers�tt�</p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">ning Vid frihetsinskr�nkning skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � D�ti som ha r underg�tt f�ngelse, f�rvandlingsstraff f�r b�ter eller fri�</p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">tidsstraff eller varit intagen i ans talt f�r underg�ende av internering har r�tt </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1978/79:212, JuU 38, rskr 408. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft12">^&#34;749 </p> <p style="position:absolute;top:1248px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>^ </b></p> <p style="position:absolute;top:1248px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>-.r </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:28px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1979:694 </b></p> <p style="position:absolute;top:28px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft24">till ers�ttning av staten, om efter fullf� jd av talan eller anlitande av s�rskilt <br/>r�ttsmedel frik�nnande dom meddelas eller mindre ingripande p�f�ljd �d�-J </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft21">mes eller dom eller beslut som legat till grund f�r verkst�lligheten undanr�-</p> <p style="position:absolute;top:93px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft25">jes utan f�rordnande om ny handl�ggning. Detsamma g�ller den som efter <br/>f�rordnande av domstol enligt 31 ka p. 3 � b rottsbalken har underg�tt slu�</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft21">ten psykiatrisk v�rd eller v�rd i specialsjukhus f�r psykiskt utvecklings�</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft21">st�rda. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1980. �ldre best�mmelser g�ller </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft21">fortfarande i fr�ga om den som p� grund av dom, som har meddelats f�re </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft21">ikrafttr�dandet, har varit intagen i anstalt f�r att underg� behandling enligt </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">28 kap. 3 � brottsbalken eller ungdomsf�ngelse. </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:805px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>"i? </b></p> <p style="position:absolute;top:183px;left:803px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>r: </b></p> <p style="position:absolute;top:204px;left:804px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>u </b></p> <p style="position:absolute;top:314px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft21">JAN-ERIK WIKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft21">Bo Svensson </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedeparte mentet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1979:694

om �ndring i lagen (1974: 515) om ers�ttning vid

utkom fr�n trycket

frihetsinskr�nkning;

den n juii 1979

utf�rdad den 5 juli 1979.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 � lagen (1974:515) om ers�tt�

ning Vid frihetsinskr�nkning skall ha nedan angivna lydelse.

2 � D�ti som ha r underg�tt f�ngelse, f�rvandlingsstraff f�r b�ter eller fri�

tidsstraff eller varit intagen i ans talt f�r underg�ende av internering har r�tt

' Prop. 1978/79:212, JuU 38, rskr 408.

^"749

^

-.r

background image

SFS 1979:694

till ers�ttning av staten, om efter fullf� jd av talan eller anlitande av s�rskilt
r�ttsmedel frik�nnande dom meddelas eller mindre ingripande p�f�ljd �d�-J

mes eller dom eller beslut som legat till grund f�r verkst�lligheten undanr�-

jes utan f�rordnande om ny handl�ggning. Detsamma g�ller den som efter
f�rordnande av domstol enligt 31 ka p. 3 � b rottsbalken har underg�tt slu�

ten psykiatrisk v�rd eller v�rd i specialsjukhus f�r psykiskt utvecklings�

st�rda.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1980. �ldre best�mmelser g�ller

fortfarande i fr�ga om den som p� grund av dom, som har meddelats f�re

ikrafttr�dandet, har varit intagen i anstalt f�r att underg� behandling enligt

28 kap. 3 � brottsbalken eller ungdomsf�ngelse.

"i?

r:

u

P� regeringens v�gnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Bo Svensson

(Justitiedeparte mentet)

;
Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.