SFS 1980:422

800422.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:72px;font-family:VHLXVO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:10px;font-family:VHLXVO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:KUVHAP+ArialMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;line-height:20px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:16px;line-height:21px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;line-height:22px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:16px;line-height:23px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:34px;font-family:KUVHAP+ArialMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:VHLXVO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:15px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:9px;font-family:KUVHAP+ArialMT;color:#000000;} .ft35{font-size:16px;font-family:KCUSCI+Arial;color:#000000;} .ft36{font-size:22px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:30px;font-family:VHLXVO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft38{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft39{font-size:18px;line-height:24px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft310{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft311{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DUMMUE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:947px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1980:422 Lag </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>&#34;xt,r" </b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>' '' �"&#34; </b></p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft12">.uif�rdad den 5 juni 1980. </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft12">s�tta? &#34;Il^^scns beslut, f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:515)o&#34;&#34;' </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft12">656 </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft12">"&#34;'&#34;E &#34;d fnhetsinskr�nkning </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft13">"^�P- l&#34; &#34;80:12I.LU33,rskr356. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:82px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">ilcts att I och 4 �� skall ha nedan angivna lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 1 a �, av nedan angivna lydel�</p> <p style="position:absolute;top:128px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">se. </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">Till f�ljd h �rav kommer lagen att ha f�ljande lydelse fr�n och med den </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">(Jag d� denna lag tr�der i kr aft. </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">1 � Den som har varit h�ktad p� grund av misstanke om ett eller flera </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">brott eller som till f�ljd av s�dan misstanke under mer �n 24 timmar i </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">str�ck har varit anh�llen, underkastad resef�rbud, intagen p� r�ttspsykia-</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft25">trisk klinik, tagen i f�rv arsarrest eller tagen i f�rvar genom beslut av bef�l�<br/>havare p� far tyg eller luftfartyg eller av beskickning eller konsulat har r�tt <br/>till ers�ttning av staten, om </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft24">1. frik�nnande dom meddelas, <br/>2. �talet avvisas eller avskrivs, </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">3. f�runders�kning avslutas utan att �tal v�cks eller, s�vitt g�ller f�r�</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">varsarrest, beslutet h�rom upph�vs utan att m�let h�nskjuts till r�tteg�ng </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">eller disciplinstraff �l�ggs, eller </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">4. beslutet om frihetsinskr�nkning genom avslag p� h�ktningsframst�ll�</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft26">ning eller e fter �verpr�vning, fullf�ljd av talan eller anlitande av s�rskilt <br/>r�ttsmedel upph�vs eller ers�tts av beslut om mindre ingripande �tg�fd el�<br/>ler undanr�js utan f�rordnande om ny handl�ggning. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som p� grund av misstanke om flera brott har utsatts f�r en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">frihetsinskr�nkning som avses i f�rsta stycket har r�tt till ers�ttning av sta�</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">ten, om det betr�ffande n�got av brotten intr�ffar en omst�ndighet som </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">n�mns i f�rsta stycket 13 och det �r uppenbart att frihetsinskr�nkningen </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">inte skulle ha beslutats endast f�r den �vriga brottsligheten. </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som h ar varit h�ktad eller under mer �n 24 timmar i str�ck har varit </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">anh�llen som misst�nkt f�r ett eller flera brott har ocks� r�tt till ers�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft27">om brottet eller n�got av brotten i do men h�nf�rs till en mildare straffbe�<br/>st�mmelse och det �r uppenbart att frihetsinskr�nkningen vid en s�dan be�<br/>d�mning inte skulle ha beslutats. </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">1 a � Best�mmelserna i 1 � till� mpas ocks� d� n�gon p� grund av svensk </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">myndighets efterlysning f�r brott eller beg�ran om anh�llande eller utl�m�</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">ning f�r brott har utsatts f�r en motsvarande frihetsinskr�nkning utom�</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">lands. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">2 � Den som har underg�tt f�ngelse, f�rvandlingsstraff f�r b�ter eller fri�</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft24">tidsstraff eller varit intagen i anstalt f�r underg�ende av internering har ratt <br/>till ers�ttning av staten, om efter fullf�ljd av talan eller anlitande av s�rskilt </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">r�ttsmedel frik�nnande dom meddelas eller mindre ingripande p�f�ljd �d� </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft24">mes eller dom eller beslut som legat till grund f�r verkst�lligheten undanro-<br/>jes utan f�r ordnande om ny handl�ggning. Detsamma g�ller den som efter <br/>f�rordnande av domstol enligt 31 k ap. 3 � brottsbalken har underg�tt slu�</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft26">ten ps ykiatrisk v�rd eller v�rd i specialsjukhus f�r psykiskt utvecklings�<br/>st�rda. </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Den som i ann at fall �n som anges i 1 eller 2 � till f�ljd av beslut vid </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft25">myndighetsut�vning varit ber�vad friheten har r�tt till ers�ttning av staten, <br/>om det finnes uppenbart att frihetsber�vandet var utan grund. </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:620px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1980:422 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:820px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>V </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:809px;white-space:nowrap" class="ft22">iii� </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:720px;white-space:nowrap" class="ft20">697 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:-2px;white-space:nowrap" class="ft30">iiiS </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 1980:422 </b></p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft32">698 </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft33">. .ill ers�ttning f� religger ej, om den som har varit utsatt f�r f. </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft33">^ " r " kningen sj�lv upps�tligen har f�ranlett denna. Har han s�ktun </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft33">eller p� annat s�tt f�rsv�ra sakens utredning eller, i fa], </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft33">danroja bevis </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:405px;white-space:nowrap" class="ft33">^ </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft33">undandra sig f�runders�kning eller lagf�ring.a,. </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft33">avses lic </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft33">synnerliga sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft33">^^p''&#34;ttning kan v�gras eller s�ltas ned i den m�n det i annat fall med h�n-</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft33">Nn til omst�ndigheterna �r osk�ligt att ers�ttning utg�r. Ers�ttningar </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft34">till OmSldK&#34; B </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft34">^ </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:554px;white-space:nowrap" class="ft34">.rl ott micctcnV� rvor, I </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft33">&gt;�r&gt; til l omst�nclignen:iii� �" </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft33">- - </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft33">""&#34;""g lar </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft33">f ck e v�gras eller s�ttas ned p� den grund att misstanke om b rott kvar-</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft33">st�r utan att skuldfr�gan �r klarlagd. </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft33">5 � Ers�ttning utg�r f�r utgifter, f�rlorad arbetsf�rtj�nst, intr�ng </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft33">ringsverksamhet och lidande. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft33">^ </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft33">^ r�_ ^c.affQc pftpr va d som finnes sk�ligt, om t iden f. </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:767px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>i n�-</b></p> <p style="position:absolute;top:316px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft33">ngsverksamhet och lidande. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft33">Ers�ttningen f�r neds�ttas efter vad s om finnes sk�ligt, om t iden f�rfri-</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft33">hetsinskr�nkningen har avr�knats eller eljest beaktats vid fastst�llande el-</p> <p style="position:absolute;top:379px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft33">ler verkst�llighet av brottsp�f�ljd. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft33">6 � Anspr�k p� ers�ttning f�r ej �verl�tas till annan innan er s�ttningen </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft33">blivit slutligt best�md. </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft33">7 � Utg�r ers�ttning enligt denna lag och har den ers�ttningsber�ttigade </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft33">r�tt till skadest�nd av annan, intr�der staten i motsvarande m�n i hans r�t . </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft33">Denna lag^ tr�der i kraft den 1 juli 1974, d� lagen (1945:118) om ers�t �</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft39">ning i vissa fall �t oskyldigt h�ktade eller d�mda m.fl. skall upph�ra att <br/>g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft33">Den nya lag en g�ller �ven i fr�ga om frihetsinskr�nkning som har skett </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft33">f�re ikrafttr�dandet och som icke har upph�rt dessf�rinnan. I �vrigt tili�ni-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft310">pas �ldre best�mmelser betr�ffan de frihetsinskr�nkning som ha r �gt rara <br/>f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft33">Denna lag^ tr�der i kraft den 1 januari 1980. �ldre best�mmelser g�l er </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft33">fortfarande i fr�ga om d en som p� grund av dom, som har meddelats f�re </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft310">ikrafttr�dandet, har varit intagen i anstalt f�r att underg� behandlingenliil <br/>28 kap. 3 � brottsbalken eller ungdomsf�ngelse. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft33">Denna lag^ tr�der i kraf t den 1 juli 1980. </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft33">De nya bes t�mmelserna till�mpas �ven i fr�ga om frih etsinskr�nkninr^ </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft33">som har skett f�re ikrafttr�dandet och inte har upph�rt f�re </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:781px;white-space:nowrap" class="ft33">&#34; </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft311">punkt. I �vrigt till�mpas �ldre best�mmelser betr�ffande frihetsinskr�n.&#34; <br/>ningar som har �gt rum f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft33">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft36">H�KAN WINBERG </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft32">^ 19 74:515. </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft32">' </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft32">1979:694 </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft32">' 1980:422 </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:567px;white-space:nowrap" class="ft33">Edvard Nilsson </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft33">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1235px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>I l </b></p> <p style="position:absolute;top:1235px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>1 1 </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft38">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1980:422 Lag

"xt,r"

' '' �""

.uif�rdad den 5 juni 1980.

s�tta? "Il^^scns beslut, f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:515)o""'

656

""'"E "d fnhetsinskr�nkning

"^�P- l" "80:12I.LU33,rskr356.

background image

ilcts att I och 4 �� skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 1 a �, av nedan angivna lydel�

se.

Till f�ljd h �rav kommer lagen att ha f�ljande lydelse fr�n och med den

(Jag d� denna lag tr�der i kr aft.

1 � Den som har varit h�ktad p� grund av misstanke om ett eller flera

brott eller som till f�ljd av s�dan misstanke under mer �n 24 timmar i

str�ck har varit anh�llen, underkastad resef�rbud, intagen p� r�ttspsykia-

trisk klinik, tagen i f�rv arsarrest eller tagen i f�rvar genom beslut av bef�l�
havare p� far tyg eller luftfartyg eller av beskickning eller konsulat har r�tt
till ers�ttning av staten, om

1. frik�nnande dom meddelas,
2. �talet avvisas eller avskrivs,

3. f�runders�kning avslutas utan att �tal v�cks eller, s�vitt g�ller f�r�

varsarrest, beslutet h�rom upph�vs utan att m�let h�nskjuts till r�tteg�ng

eller disciplinstraff �l�ggs, eller

4. beslutet om frihetsinskr�nkning genom avslag p� h�ktningsframst�ll�

ning eller e fter �verpr�vning, fullf�ljd av talan eller anlitande av s�rskilt
r�ttsmedel upph�vs eller ers�tts av beslut om mindre ingripande �tg�fd el�
ler undanr�js utan f�rordnande om ny handl�ggning.

Den som p� grund av misstanke om flera brott har utsatts f�r en s�dan

frihetsinskr�nkning som avses i f�rsta stycket har r�tt till ers�ttning av sta�

ten, om det betr�ffande n�got av brotten intr�ffar en omst�ndighet som

n�mns i f�rsta stycket 13 och det �r uppenbart att frihetsinskr�nkningen

inte skulle ha beslutats endast f�r den �vriga brottsligheten.

Den som h ar varit h�ktad eller under mer �n 24 timmar i str�ck har varit

anh�llen som misst�nkt f�r ett eller flera brott har ocks� r�tt till ers�ttning,

om brottet eller n�got av brotten i do men h�nf�rs till en mildare straffbe�
st�mmelse och det �r uppenbart att frihetsinskr�nkningen vid en s�dan be�
d�mning inte skulle ha beslutats.

1 a � Best�mmelserna i 1 � till� mpas ocks� d� n�gon p� grund av svensk

myndighets efterlysning f�r brott eller beg�ran om anh�llande eller utl�m�

ning f�r brott har utsatts f�r en motsvarande frihetsinskr�nkning utom�

lands.

2 � Den som har underg�tt f�ngelse, f�rvandlingsstraff f�r b�ter eller fri�

tidsstraff eller varit intagen i anstalt f�r underg�ende av internering har ratt
till ers�ttning av staten, om efter fullf�ljd av talan eller anlitande av s�rskilt

r�ttsmedel frik�nnande dom meddelas eller mindre ingripande p�f�ljd �d�

mes eller dom eller beslut som legat till grund f�r verkst�lligheten undanro-
jes utan f�r ordnande om ny handl�ggning. Detsamma g�ller den som efter
f�rordnande av domstol enligt 31 k ap. 3 � brottsbalken har underg�tt slu�

ten ps ykiatrisk v�rd eller v�rd i specialsjukhus f�r psykiskt utvecklings�
st�rda.

3 � Den som i ann at fall �n som anges i 1 eller 2 � till f�ljd av beslut vid

myndighetsut�vning varit ber�vad friheten har r�tt till ers�ttning av staten,
om det finnes uppenbart att frihetsber�vandet var utan grund.

SFS 1980:422

V

iii�

697

background image

iiiS

SFS 1980:422

698

. .ill ers�ttning f� religger ej, om den som har varit utsatt f�r f.

^ " r " kningen sj�lv upps�tligen har f�ranlett denna. Har han s�ktun

eller p� annat s�tt f�rsv�ra sakens utredning eller, i fa],

danroja bevis

^

undandra sig f�runders�kning eller lagf�ring.a,.

avses lic

synnerliga sk�l.

^^p''"ttning kan v�gras eller s�ltas ned i den m�n det i annat fall med h�n-

Nn til omst�ndigheterna �r osk�ligt att ers�ttning utg�r. Ers�ttningar

till OmSldK" B

^

.rl ott micctcnV� rvor, I

>�r> til l omst�nclignen:iii� �"

- -

"""""g lar

f ck e v�gras eller s�ttas ned p� den grund att misstanke om b rott kvar-

st�r utan att skuldfr�gan �r klarlagd.

5 � Ers�ttning utg�r f�r utgifter, f�rlorad arbetsf�rtj�nst, intr�ng

ringsverksamhet och lidande.

^

^ r�_ ^c.affQc pftpr va d som finnes sk�ligt, om t iden f.

i n�-

ngsverksamhet och lidande.

Ers�ttningen f�r neds�ttas efter vad s om finnes sk�ligt, om t iden f�rfri-

hetsinskr�nkningen har avr�knats eller eljest beaktats vid fastst�llande el-

ler verkst�llighet av brottsp�f�ljd.

6 � Anspr�k p� ers�ttning f�r ej �verl�tas till annan innan er s�ttningen

blivit slutligt best�md.

7 � Utg�r ers�ttning enligt denna lag och har den ers�ttningsber�ttigade

r�tt till skadest�nd av annan, intr�der staten i motsvarande m�n i hans r�t .

Denna lag^ tr�der i kraft den 1 juli 1974, d� lagen (1945:118) om ers�t �

ning i vissa fall �t oskyldigt h�ktade eller d�mda m.fl. skall upph�ra att
g�lla.

Den nya lag en g�ller �ven i fr�ga om frihetsinskr�nkning som har skett

f�re ikrafttr�dandet och som icke har upph�rt dessf�rinnan. I �vrigt tili�ni-

pas �ldre best�mmelser betr�ffan de frihetsinskr�nkning som ha r �gt rara
f�re ikrafttr�dandet.

Denna lag^ tr�der i kraft den 1 januari 1980. �ldre best�mmelser g�l er

fortfarande i fr�ga om d en som p� grund av dom, som har meddelats f�re

ikrafttr�dandet, har varit intagen i anstalt f�r att underg� behandlingenliil
28 kap. 3 � brottsbalken eller ungdomsf�ngelse.

Denna lag^ tr�der i kraf t den 1 juli 1980.

De nya bes t�mmelserna till�mpas �ven i fr�ga om frih etsinskr�nkninr^

som har skett f�re ikrafttr�dandet och inte har upph�rt f�re

"

punkt. I �vrigt till�mpas �ldre best�mmelser betr�ffande frihetsinskr�n."
ningar som har �gt rum f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

H�KAN WINBERG

^ 19 74:515.

'

1979:694

' 1980:422

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

I l

1 1

;
Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.