SFS 1964:198

640198.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:IXDJDN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:OVFOHE+Arial;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:IXDJDN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:MEQTVU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:4px;font-family:GDVBDC+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:GDVBDC+ArialMT;color:#000000;} .ft16{font-size:6px;font-family:IXDJDN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HNATDO+Arial;color:#000000;} .ft18{font-size:25px;font-family:IXDJDN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:33px;font-family:IXDJDN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:15px;font-family:IXDJDN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft10">1964 . Nr 198 </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft11"><i><b>"1 fo </b></i></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft12">Nr 198 </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft10">a ? </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft10">ang�ende �ndrad lydelse av 2 och 3 �� lageu deu 13 april 1945 (nr </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft10">0111 ers�ttning i rissa fall �t oskyldigt h�ktade eller d�mda m. fl.; </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>(jlven </i></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>Slockholms .tloil den 20 mors 100i. </i></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft14">r- </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft14">^ </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:447px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:730px;white-space:nowrap" class="ft14">^ </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft10">fall �t oskyldigt Ji�kfade eller d�mda in. fl.- skola erh�lla �ndrad lydelse </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft10">p� s�tt nedan angivcs, </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:445px;white-space:nowrap" class="ft15">2 �. </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:463px;white-space:nowrap" class="ft16">vi </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">Har n�gon, som d�mts till f�ngelse eller f�rvandlingsstraff f�r b�ter, helt </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft10">eller till n�gon del underg�tt straffet odi meddelas sedermera efter ans��</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft10">kan om resning eller besv�r �ver domvilla dom, varigenom han frik�nnes </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft10">eller f�lles till ringare straff �n han redan utst�tt, �ge han av allm�nna </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft10">medel erh�lla ers�ttning med anledning av verkst�llandet av straffet eller </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">den del d�rav, varifr�n lian sedermera befriats; dock ej om han genom san�</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsl�s bek�nnelse vid eller utom r�tten eller genom att falskeligen an-</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">giva sig sj�lv eller eljest upps�tligon f�ranlett, att han blirit d�md till </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">straffet. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft10">3 </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>VI. </b></p> <p style="position:absolute;top:605px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>.. </b></p> <p style="position:absolute;top:605px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>^ S. </b></p> <p style="position:absolute;top:612px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft10">stadgats �gc motsvarande till�mpning, best�mmelserna i 1 ^ </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft10">tarr/n </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft10">&#34;tan att domen mot honom vunnit laga kraft varit in-</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft10">brolUhriff </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft10">&#34;ndcrgacndc av behandling varom stadgas i 28 kap. 3 � </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft10">serna i &#34; 6 1,^ </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft10">avtj�nat arrest och hest�imel. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft10">inlo&#34;cn Tsldan </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft10">n </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft10">S&#34;intl av la�altrortSgande dom varit </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft18">.n^i^l965. </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft10">d�mts tiH st r^ffLbrie och^v^d f </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ngelse skall g�lla �ven den som </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft10">skmll g�lla �ven den som undergltf f�fvarin^ ' </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:593px;white-space:nowrap" class="ft10">&#34;nderg�tt internenng </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft10">visso luiva vrdet^tl^meci e^en </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft10">i^rsamligen att efterrutta. Till Yttermera </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft10">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft10">^ </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:444px;white-space:nowrap" class="ft10">underskrivit och med V�rt kimgk sigill </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Stockholms slolt den 20 mars 1964. </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft19">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:435px;white-space:nowrap" class="ft110">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">; </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:633px;white-space:nowrap" class="ft10">HEnM.\N KEING </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft110">frop. 196 J; 10; LT 1. n.t, </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft10">" </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft10">,yd�u; av-3'1 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft111">�</p> </div> </div>
background image

1964 . Nr 198

"1 fo

Nr 198

a ?

ang�ende �ndrad lydelse av 2 och 3 �� lageu deu 13 april 1945 (nr

0111 ers�ttning i rissa fall �t oskyldigt h�ktade eller d�mda m. fl.;

(jlven

Slockholms .tloil den 20 mors 100i.

r-

^^

fall �t oskyldigt Ji�kfade eller d�mda in. fl.- skola erh�lla �ndrad lydelse

p� s�tt nedan angivcs,

2 �.

vi

Har n�gon, som d�mts till f�ngelse eller f�rvandlingsstraff f�r b�ter, helt

eller till n�gon del underg�tt straffet odi meddelas sedermera efter ans��

kan om resning eller besv�r �ver domvilla dom, varigenom han frik�nnes

eller f�lles till ringare straff �n han redan utst�tt, �ge han av allm�nna

medel erh�lla ers�ttning med anledning av verkst�llandet av straffet eller

den del d�rav, varifr�n lian sedermera befriats; dock ej om han genom san�

ningsl�s bek�nnelse vid eller utom r�tten eller genom att falskeligen an-

giva sig sj�lv eller eljest upps�tligon f�ranlett, att han blirit d�md till

straffet.

3

VI.

..

^ S.

stadgats �gc motsvarande till�mpning, best�mmelserna i 1 ^

tarr/n

"tan att domen mot honom vunnit laga kraft varit in-

brolUhriff

1

"ndcrgacndc av behandling varom stadgas i 28 kap. 3 �

serna i " 6 1,^

avtj�nat arrest och hest�imel.

inlo"cn Tsldan

n

S"intl av la�altrortSgande dom varit

.n^i^l965.

d�mts tiH st r^ffLbrie och^v^d f

f�ngelse skall g�lla �ven den som

skmll g�lla �ven den som undergltf f�fvarin^ '

"nderg�tt internenng

visso luiva vrdet^tl^meci e^en

i^rsamligen att efterrutta. Till Yttermera

bekr�fta l�tit.

^

underskrivit och med V�rt kimgk sigill

Stockholms slolt den 20 mars 1964.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

;

HEnM.\N KEING

frop. 196 J; 10; LT 1. n.t,

"

,yd�u; av-3'1

;
Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.