SFS 2019:549 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder / SFS 2019:549 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
SFS2019-549.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:XRTBBZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:HGTJLF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1998:714) om ers�ttning vid </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 27 juni 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 � lagen (1998:714) om ers�ttning <br/>vid frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>8 �</b>2 Den som drabbas av en personskada eller en sakskada genom v�ld <br/>som ut�vas med st�d av 10 �, 10 a � eller 29 � f�rsta stycket f�rsta eller <br/>femte meningen polislagen (1984:387), 2 kap. 17 � uts�kningsbalken, 4 kap. <br/>2 och 16 �� tullagen (2016:253) eller 2 kap. 4 eller 6 � eller 6 kap. 2 � kust-<br/>bevakningslagen (2019:32) har r�tt till ers�ttning, om den skadelidande inte <br/>har betett sig p� ett s�dant s�tt att det varit p�kallat att anv�nda v�ld mot <br/>hans eller hennes person eller egendom. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2019. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Danijela Pavic <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:96, bet. 2018/19:JuU28, rskr. 2018/19:297. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2019:41. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:549</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">5 juli 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1998:714) om ers�ttning vid

frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder

Utf�rdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 � lagen (1998:714) om ers�ttning
vid frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder ska ha f�ljande lydelse.

8 �2 Den som drabbas av en personskada eller en sakskada genom v�ld
som ut�vas med st�d av 10 �, 10 a � eller 29 � f�rsta stycket f�rsta eller
femte meningen polislagen (1984:387), 2 kap. 17 � uts�kningsbalken, 4 kap.
2 och 16 �� tullagen (2016:253) eller 2 kap. 4 eller 6 � eller 6 kap. 2 � kust-
bevakningslagen (2019:32) har r�tt till ers�ttning, om den skadelidande inte
har betett sig p� ett s�dant s�tt att det varit p�kallat att anv�nda v�ld mot
hans eller hennes person eller egendom.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2019.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:96, bet. 2018/19:JuU28, rskr. 2018/19:297.

2 Senaste lydelse 2019:41.

SFS

2019:549

Publicerad
den

5 juli 2019

;
Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.