SFS 1973:215

730215.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

lag

SFS 1973: 215

om ändring i skadeståndslagen (1972: 207);

tryok«

^Iven Stockholms slott den 13 april 1973,

den 15 maj 1973

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ fun nit gott förordna, att i skadeståndslagen (1972: 207) skall
införas en ny paragraf, 5 kap. 9 §, av nedan angivna lydelse.

5 KA P.

9 § Om ändring av skadeståndslivränta med anledning av förändringar
i penningvärdet gäller särskilda föreskrifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
liungi. si gill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 13 april 1973.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

^0

(Justitiedepartementet)

" P fop. 1973:14. LU 8,rskrllL

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.