SFS 1968:223

680223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 223

Lag

om ändrad lydelse av 1

§ lagen den 31 oktober 1939 (nr 776) med vissa

bestämmelser rörande trafikförsäkring å motorfordon, som

nyttjas av staten, m. m.;

given Stockholms slott den 17 maj 1968.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e,. S v e r i g e s, Götes och

V e n d e s Konung, g ö r a v e t e r I i g t: att Vi, med riksdagen^, fi nnil

gott förordna, att 1 § lagen den 31 oktober 1939 med vissa bestämmelser

rörande trafikförsäkring å motorfordon, som nyttjas av staten, m. m., skall

t?

c

3

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

1 §⬢

Försäkringsplikt enligt 1 § lagen den 10 maj 1929 (nr 77) om trafikför­

säkring å motorfordon åligger icke

a iiiULUl lUl UUll

a) ägare eller innehavare av motorfordon under tid, då fordonet är t agel

i anspråk med njdtjanderätt enligt rekvisitionslagen den 30 juni 1942 ( nr

583), beredskapsförfogandelagen den 30 juni 1942 (nr 584), allmänna for-

fogandelagen den 26 maj 1954 (nr 279) eller civilförsvarslagen den 22 april

1960 ( nr 74) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt någon av dessa

tiici Hit iuiuunet m uKus lor au aviamnas eiuigu

�-

lagar eller hemföras efter rekvisition eller förfogande eller då det

i samband med besiktning enligt uttagningskungörelsen den 29 mars k h

(nr 110);

b) ägare eller innehavare av motorfordon, som icke är

registret, under tid då fordonet innehaves av krigsmalcten enligt skn

avtal, som träffats av militär myndighet, eller brukas för att avlämnas

hemföras enligt sådant avtal.

el er

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968.

vis°o'ha��

Iwrsamligen alt efterrälta. Till

beUränriäUt

underskrivit ocli me d Vårt li ungl-

Stockholms slott den 17 maj 1968.

GUSTAF ADOLF

(Justiliedepartcmcntet)

HEBMAN lH""

'Prop.I!.fiS:n5;lI.U34;Rd;,.23o,

^^iu, viedLnj» »»

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.