SFS 1967:664

670664.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 664

Lag

angående ändrad lydelse av 4 § lagen den 10 maj 1929 (ur 77)

om trafikförsäkring å motorfordon;

ffiven Slockholms slott den 1 december 1967.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, Götes ocli

V c n d c s Konung, göra v e t e r 11 g t; att Vi, med riksdagen^ fiinni!

gott förordna, att 4 § lagen den 10 maj 1929 om trafikförsäkring å motor­

fordon skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

4 §.

Försäkringsplikt åligger icke medlem av konungahuset, ej heller staten,

främmande statsöverhuvud, medlem av främmande regerande furstehus el­

ler, enligt vad Konungen under villkor av ömsesidighet därom förordnar,

utlänning, som tillhör främmande stats härvarande beskickning eller kon­

sulat.

Har sådan

trafikförsäkring funnits.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yhcnncrji

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigi

bekräfta låtit.

Slockholms slott den 1 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN

⬢ Prop. 1907: 137; L'U 58; Rskr 340.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.