Kungl. Maj:ts Kungörelse (1953:26)angående Islands anslutning till Nordiska rådet;

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1953:26
Departement: Justitiedepartementet L3
Länk: Länk till register

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Kungl. Maj:ts Kungörelse (1953:26) angående Islands anslutning till Nordiska rådet
SFS nr:

1953:26
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 1953-02-06
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Vi Gustaf Adolf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung göra veterligt: att, sedan den 20 augusti 1952 stadga utfärdats för Nordiska rådet, motsvarande stadga antagits av Island den 10 december 1952, i följd varav enligt 15 § i förstnämnda stadga denna trätt i kraft i förhållande till Island.

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.