Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1952:644
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:899
Länk: Länk till register

SFS nr:

1952:644
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1952-09-25
Ändrad: t.o.m. SFS

2003:899
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Med brittisk medborgare förstås i denna kungörelse medborgare i Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier eller i brittiskt protektorat. Förordning (1988:482)

2 §   Med brittiske konsuln förstås i denna kungörelse, såvitt gäller Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Värmlands län, brittiske generalkonsuln i Göteborg och, såvitt gäller Sverige i övrigt, brittiske konsuln i Stockholm. Förordning (1997:830).

3 §   Har upphävts genom lag (1989:153).

4 §   Om en domstol eller Skatteverket har fått kännedom om att brittisk medborgare, som inte är bosatt här i riket, på grund av giftorätt, arv eller testamente kan göra gällande anspråk på avliden persons här i riket efterlämnade egendom, skall domstolen eller verket omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta.

Om Skatteverket har fått kännedom om att brittisk medborgare har avlidit här i riket, skall verket omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta. Förordning (2003:899).

5 §   Förliser här i riket fartyg, hemmahörande i Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier eller i brittiskt protektorat, skall brittiske konsuln omedelbart skriftligen underrättas om förlisningen av kustbevakningen eller av hamn-, lots- eller tullmyndighet, om kustbevakningen eller myndigheten har fått kännedom om förlisningen. Förordning (1988:482).


Övergångsbestämmelser

1988:1490

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om underrättelse om åtgärder enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.