Lag (1979:54) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och utveckling av företag i u-länder

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1979:54
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Länk: Länk till register

SFS nr:

1979:54
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad: 1979-02-01
Omtryck: SFS 1983:11
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Enligt de närmare föreskrifter som beslutats av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får stiftelse som har bildats för att främja tillskott och utveckling av företag i u- länder besluta om
   1. finansiellt stöd till sådant företag,
   2. bidrag till förinvesteringsstudier och andra studier som avser förutsättningarna för företag i u-länder.

Finansiellt stöd kan lämnas till företag som ägs gemensamt av eller drivs i samverkan mellan svenskt företag och företag eller annan institution i världlandet. Stödet kan ha formen av aktieteckning, lån eller lånegaranti. Lag (1983:11).

2 §   Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med fråga som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit om affärs- eller driftsförhållanden. Lag (1979:54).

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.