SFS 2012:433 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon / SFS 2012:433 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
120433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1992:1140) om Sveriges <br/>ekonomiska zon;</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 juni 2012.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1992:1140) om</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Sveriges ekonomiska zon </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 3 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 5 c �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Till skydd f�r den marina milj�n finns det ocks� best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. geologisk lagring av koldioxid i 1 kap. 2 � och 4 kap. 9 � milj�balken,<br/>2. s�rskilda skyddade naturomr�den i 7 kap. 2730 och 32 �� milj�-</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">balken,</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">3. dumpning i 15 kap. 3133 �� milj�balken, och<br/>4. f�roreningar fr�n fartyg i lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�n fartyg.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd enligt 5 � kr�vs inte f�r geologisk lagring av koldioxid.</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 4 januari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA EK</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2008:832.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2012:433</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 25 juni 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utf�rdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon

dels att 3 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 5 c �, av f�ljande lydelse.

3 �

2

Till skydd f�r den marina milj�n finns det ocks� best�mmelser om

1. geologisk lagring av koldioxid i 1 kap. 2 � och 4 kap. 9 � milj�balken,
2. s�rskilda skyddade naturomr�den i 7 kap. 2730 och 32 �� milj�-

balken,

3. dumpning i 15 kap. 3133 �� milj�balken, och
4. f�roreningar fr�n fartyg i lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening

fr�n fartyg.

5 c �

Tillst�nd enligt 5 � kr�vs inte f�r geologisk lagring av koldioxid.

Denna lag tr�der i kraft den 4 januari 2013.

P� regeringens v�gnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254.

2 Senaste lydelse 2008:832.

SFS 2012:433

Utkom fr�n trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.