SFS 2008:832 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon / SFS 2008:832 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
080832.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1992:1140) om Sveriges <br/>ekonomiska zon;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 3, 5, 6 och 10 </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:483px;white-space:nowrap" class="ft11">�� lagen</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Till skydd f�r den marina milj�n finns det ocks� best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. s�rskilda skyddade naturomr�den i 7 kap. 2730 och 32 �� milj�bal-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ken,</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">2. dumpning i 15 kap. 3133 �� milj�balken, och<br/>3. f�roreningar fr�n fartyg i lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">fr�n fartyg.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:500px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">I fr�ga om andra verksamheter och �tg�rder �n s�dana som avses i 4 �</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">kr�vs det tillst�nd av regeringen eller den myndighet som regeringen be-<br/>st�mmer f�r att i den ekonomiska zonen </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">1. utforska, utvinna eller p� annat s�tt utnyttja naturtillg�ngar,<br/>2. uppf�ra eller anv�nda konstgjorda �ar, och<br/>3. i kommersiellt syfte uppf�ra eller anv�nda anl�ggningar eller andra in-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">r�ttningar.</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">I ett tillst�ndsbeslut ska den verksamhet som tillst�ndet avser anges. Ett</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">tillst�nd f�r begr�nsas till viss tid.</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett tillst�nd ska f�renas med de villkor som beh�vs f�r att skydda all-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">m�nna intressen och enskild r�tt, s�som att skydda m�nniskors h�lsa och<br/>milj�n mot skador och ol�genheter, fr�mja en l�ngsiktigt god hush�llning<br/>med mark och vatten och andra resurser samt trygga s�kerheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid pr�vning av tillst�nd ska best�mmelserna i 24 kap., 5 kap. 3 �</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">och 16 kap. 5 � milj�balken till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En milj�konsekvensbeskrivning ska ing� i en ans�kan om tillst�nd. I</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">fr�ga om f�rfarandet, kraven p� milj�konsekvensbeskrivningar samt planer<br/>och planeringsunderlag ska 6 kap. milj�balken till�mpas p� samma s�tt som<br/>om ans�kan avser en verksamhet i Sverige. Det som s�gs om l�nsstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:154, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2008/09:8.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1998:847.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1998:847.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1998:847.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:832</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 november 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:832</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">ska d� g�lla l�nsstyrelsen i det l�n d�r Sveriges sj�territorium �r n�rmast det<br/>omr�de d�r verksamheten avses att bedrivas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft24">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:124px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Till�mpningen av denna lag samt de f�reskrifter och andra beslut</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">som meddelas med st�d av lagen f�r inte medf�ra n�gon inskr�nkning av de<br/>enligt folkr�tten g�llande r�ttigheterna till fri sj�fart i den ekonomiska zonen<br/>och till �verflygning av zonen och inte heller av n�gra andra r�ttigheter som<br/>f�ljer av allm�nt erk�nda folkr�ttsliga grundsatser. </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Detsamma g�ller i fr�ga om till�mpningen av de best�mmelser i milj�bal-</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">ken som anges i 3 � och f�reskrifter och andra beslut som meddelas med<br/>st�d eller f�r verkst�llighet av de best�mmelserna samt i fr�ga om tillsynen<br/>�ver att best�mmelserna och besluten f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft210">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1996:530.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utf�rdad den 30 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 3, 5, 6 och 10

�� lagen

(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon ska ha f�ljande lydelse.

3 �

2

Till skydd f�r den marina milj�n finns det ocks� best�mmelser om

1. s�rskilda skyddade naturomr�den i 7 kap. 2730 och 32 �� milj�bal-

ken,

2. dumpning i 15 kap. 3133 �� milj�balken, och
3. f�roreningar fr�n fartyg i lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening

fr�n fartyg.

5 �

3

I fr�ga om andra verksamheter och �tg�rder �n s�dana som avses i 4 �

kr�vs det tillst�nd av regeringen eller den myndighet som regeringen be-
st�mmer f�r att i den ekonomiska zonen

1. utforska, utvinna eller p� annat s�tt utnyttja naturtillg�ngar,
2. uppf�ra eller anv�nda konstgjorda �ar, och
3. i kommersiellt syfte uppf�ra eller anv�nda anl�ggningar eller andra in-

r�ttningar.

I ett tillst�ndsbeslut ska den verksamhet som tillst�ndet avser anges. Ett

tillst�nd f�r begr�nsas till viss tid.

Ett tillst�nd ska f�renas med de villkor som beh�vs f�r att skydda all-

m�nna intressen och enskild r�tt, s�som att skydda m�nniskors h�lsa och
milj�n mot skador och ol�genheter, fr�mja en l�ngsiktigt god hush�llning
med mark och vatten och andra resurser samt trygga s�kerheten.

6 �

4

Vid pr�vning av tillst�nd ska best�mmelserna i 24 kap., 5 kap. 3 �

och 16 kap. 5 � milj�balken till�mpas.

En milj�konsekvensbeskrivning ska ing� i en ans�kan om tillst�nd. I

fr�ga om f�rfarandet, kraven p� milj�konsekvensbeskrivningar samt planer
och planeringsunderlag ska 6 kap. milj�balken till�mpas p� samma s�tt som
om ans�kan avser en verksamhet i Sverige. Det som s�gs om l�nsstyrelsen

1

Prop. 2007/08:154, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2008/09:8.

2

Senaste lydelse 1998:847.

3

Senaste lydelse 1998:847.

4

Senaste lydelse 1998:847.

SFS 2008:832

Utkom fr�n trycket
den 11 november 2008

background image

2

SFS 2008:832

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

ska d� g�lla l�nsstyrelsen i det l�n d�r Sveriges sj�territorium �r n�rmast det
omr�de d�r verksamheten avses att bedrivas.

10 �

5

Till�mpningen av denna lag samt de f�reskrifter och andra beslut

som meddelas med st�d av lagen f�r inte medf�ra n�gon inskr�nkning av de
enligt folkr�tten g�llande r�ttigheterna till fri sj�fart i den ekonomiska zonen
och till �verflygning av zonen och inte heller av n�gra andra r�ttigheter som
f�ljer av allm�nt erk�nda folkr�ttsliga grundsatser.

Detsamma g�ller i fr�ga om till�mpningen av de best�mmelser i milj�bal-

ken som anges i 3 � och f�reskrifter och andra beslut som meddelas med
st�d eller f�r verkst�llighet av de best�mmelserna samt i fr�ga om tillsynen
�ver att best�mmelserna och besluten f�ljs.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

5

Senaste lydelse 1996:530.

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.