SFS 1973:572

730572.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:HKXGWK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:DCAWDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:HKXGWK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:28px;font-family:DCAWDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:DCAWDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:HKXGWK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:36px;font-family:HKXGWK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:HKXGWK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:28px;font-family:HKXGWK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:692px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1973: 572 Lag </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n t rycket O" �ndring 1 uranlagen (1960: 679); </b></p> <p style="position:absolute;top:749px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">den 26 juni 1973 </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft12">given Stockliolms slott den 5 juni 1973. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:812px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>'t.l&gt; " </b></p> <p style="position:absolute;top:794px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft12">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�da, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">dagen^, funnit gott att i fr�ga om uranlagen (1960: 679)2 f�rordna, </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 4 �, 5 � 1 och 3 mom., 7, 8, 11, 12, 14 och 15 ��, 26 � </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">3 mom. samt 27, 28, 34, 44, 47, 51, 5456 och 63 �� ordet &#34;kommers- </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:815px;white-space:nowrap" class="ft12">^ </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">kollegium&#34; skall bytas ut mot &#34;statens industriverk&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 14, 15, 28, 34, 51 och 55 �� ordet &#34;kollegium&#34; skall bytas </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">ut mot &#34;verket&#34;. </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:814px;white-space:nowrap" class="ft12">t: ti-</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1973. </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>t'l! </b></p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">1 Prop. 1973:41, NU 54, rskr 225, </p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">2 Se naste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:824px;white-space:nowrap" class="ft12">I3 </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">44 � 1963: 627 </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">51 � 1963: 627 </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">1140 </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">63 � 1971:584 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter- </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1973: 572 </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft24">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill bekr�fta l�tit. <br/>Stockholms slott den 5 juni 1973. </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft21">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft21">RUNE B. JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">O- S.) </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft20">(Industridepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1973: 572 Lag

Utkom fr�n t rycket O" �ndring 1 uranlagen (1960: 679);

den 26 juni 1973

given Stockliolms slott den 5 juni 1973.

't.l> "

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�da, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott att i fr�ga om uranlagen (1960: 679)2 f�rordna,

dels att i 4 �, 5 � 1 och 3 mom., 7, 8, 11, 12, 14 och 15 ��, 26 �

3 mom. samt 27, 28, 34, 44, 47, 51, 5456 och 63 �� ordet "kommers-

^

kollegium" skall bytas ut mot "statens industriverk",

dels att i 14, 15, 28, 34, 51 och 55 �� ordet "kollegium" skall bytas

ut mot "verket".

t: ti-

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1973.

t'l!

1 Prop. 1973:41, NU 54, rskr 225,

2 Se naste lydelse av

I3

44 � 1963: 627

51 � 1963: 627

1140

63 � 1971:584

background image

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter-

SFS 1973: 572

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill bekr�fta l�tit.
Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

RUNE B. JOHANSSON

O- S.)

(Industridepartementet)

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.