SFS 1974:891

740891.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:DTIBBX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:DTIBBX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DTIBBX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1974: 891 </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1966: 314) om kontinentalsockeln; </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr �n tr ycket </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 december 1974. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11">Kungl. Maj:t f�rordnar med riksdagen^ i fr�ga om lagen (1966: 314) </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">om kontinentalsockeln^, </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i 1, 3, 6, 8, 9, 14, 15 och 16 �� ordet &#34;Konungen&#34; skall bytas </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">ut mot &#34;regeringen&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 5 och 10 �� skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft13">5 � I samband med tillst�nd kan f�reskrivas p� vilka villkor tillst�nds-<br/>havaren �ger fr�ntr�da tillst�ndet eller avst� fr�n en del av det om�</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">r�de detta omfattar. </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillst�nd f�r ej �verl�tas utan medgivande av den som meddelat till�</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">st�ndet. </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillst�nd kan �terkallas av regeringen eller den myndighet som med�</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">delat tillst�ndet, om f�reskrift eller villkor f�r tillst�ndet �sidos�ttes el�<br/>ler om synnerliga sk�l i annat fall f�religga. �terkallas tillst�nd utan att <br/>innehavaren �sidosatt f�reskrift eller villkor f�r tillst�ndet, �r denne </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">ber�ttigad att erh�lla ers�ttning av staten f�r f�rlust till f�ljd av �tg�rd </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">som han vidtagit med anledning av koncessionen. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">10 � Inom anl�ggning och s�kerhetszon utanf�r territorialgr�nsen till-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">l�mpas svensk lag med undantag av best�mmelserna i gruvlagen (1974: </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft13">342), lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter, vattenlagen (1918: <br/>523) och lagstiftningen ang�ende jakt och fiske. D�rvid anses anl�gg�</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">ningen och zonen bel�gna inom n�rmaste del av Sveriges sj�territorium. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">Produkt som frambringats utanf�r territorialgr�nsen anses utvunnen i </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1975. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:355px;white-space:nowrap" class="ft11">RUNE B. JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft11">(Industridepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop, 1974:146, NU 59 , rskr 39 7. </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">� Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � 1974: 343 </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11">14 � 1972; 816 </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11">15 � 1973: 573 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1974: 891

om �ndring i lagen (1966: 314) om kontinentalsockeln;

utkom fr �n tr ycket

utf�rdad den 13 december 1974.

Kungl. Maj:t f�rordnar med riksdagen^ i fr�ga om lagen (1966: 314)

om kontinentalsockeln^,

dels att i 1, 3, 6, 8, 9, 14, 15 och 16 �� ordet "Konungen" skall bytas

ut mot "regeringen",

dels att 5 och 10 �� skall ha nedan angivna lydelse.

5 � I samband med tillst�nd kan f�reskrivas p� vilka villkor tillst�nds-
havaren �ger fr�ntr�da tillst�ndet eller avst� fr�n en del av det om�

r�de detta omfattar.

Tillst�nd f�r ej �verl�tas utan medgivande av den som meddelat till�

st�ndet.

Tillst�nd kan �terkallas av regeringen eller den myndighet som med�

delat tillst�ndet, om f�reskrift eller villkor f�r tillst�ndet �sidos�ttes el�
ler om synnerliga sk�l i annat fall f�religga. �terkallas tillst�nd utan att
innehavaren �sidosatt f�reskrift eller villkor f�r tillst�ndet, �r denne

ber�ttigad att erh�lla ers�ttning av staten f�r f�rlust till f�ljd av �tg�rd

som han vidtagit med anledning av koncessionen.

10 � Inom anl�ggning och s�kerhetszon utanf�r territorialgr�nsen till-

l�mpas svensk lag med undantag av best�mmelserna i gruvlagen (1974:

342), lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter, vattenlagen (1918:
523) och lagstiftningen ang�ende jakt och fiske. D�rvid anses anl�gg�

ningen och zonen bel�gna inom n�rmaste del av Sveriges sj�territorium.

Produkt som frambringats utanf�r territorialgr�nsen anses utvunnen i

Sverige.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1975.

CARL GUSTAF

RUNE B. JOHANSSON

(Industridepartementet)

1 Prop, 1974:146, NU 59 , rskr 39 7.

� Senaste lydelse av

1 � 1974: 343

14 � 1972; 816

15 � 1973: 573

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.