SFS 1966:317

660317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:VOBTQN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:21px;font-family:VOBTQN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:DEFETR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:VOBTQN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:VOBTQN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:34px;font-family:VOBTQN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:7px;font-family:VOBTQN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:19px;line-height:23px;font-family:VOBTQN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:798px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft10">Nr 317 </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) ang�ende </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft11">stenkolsfyndiglieter m. m.; </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>given Stockholms slott den 3 juni 1966. </i></p> <p style="position:absolute;top:970px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">y </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft11">ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">cour- ^ ^^ouung, g�ra veterligt: att Vi, med ^iksdagen^ funnit </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">^^88r </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft11">att 50 � 1 mom. samt 51, 52 och 57 �� lagen den 28 maj </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">s�tt </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft11">stenkolsfyndigheter m. m.^ slcola e rh�lla �ndrad lydelse p� </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">be(pr.u^ </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft11">aogives, dels att i sagda lags 5 kap. skall inf�ras en ny paragraf, </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft11">a av nedan angiven lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft13">1966:114; L'^U 45* Rskr 229 </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft13">1947:h-cIeJse,' se betr�ffande 5o&#34; � 1 mom., 51 � och 52 � 1963:625 samt betr�ffande 57 � </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:783px;height:1262px;"> <img width="783" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">^^2 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft20">1966 ' Nr 317 </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:355px;white-space:nowrap" class="ft20">48 a g. </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna ovan i denna lag �ga icke tiil�mpiiiiig Inom. aUm�nt vat�</p> <p style="position:absolute;top:144px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">tenomr�de i havet </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft20">50 g-</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">1 mom Vad i 24, 725, 3240, 42^4, 48 och 48 a �� ar stadgat ang�</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">ende stenkolsfyndigheter skall, med de avvilcelser som f�ranledas av be�</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">st�mmelserna 1 detta kap , aga motsvarande till�mpning i fr�ga om saltfyn-</p> <p style="position:absolute;top:239px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">digheter; d�rvid skall vad i 21 � andia stycket stadgas g�lla �ven i fall d� </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">koncession upph�rt av annan anledning �n d�r s�gs. </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Ar fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft20"> liH bergm�staren. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft20">51 �. </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">R�ttighet att for utvinnande av olja eller gas genom borrning efters�ka </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">och bearbeta olje- eller gasfyndighet ar beroende p� koncession, som med�</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">delas av Konungen Koncession m� begr�nsas tiU att g�lla under viss tid, </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft24">som angi\es i koncessionen, och till att a\se allenast unders�kning av fyn�<br/>dighet </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20">koncessionen galler. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid meddelande av koncession avseende bearbetning �ger K�rningen be�</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">st amma att innehavaren skall till staten erlagga �rlig avgift ber�knad efter </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">m�ngden eller v�rdet av ulvninnen olja eller gas Uppst�r tvnst om belop�</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">pet av s�dan avgift, skall vad i 19 � �r stadgat f�r d�r avsett fall �ga mot�</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">svarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:367px;white-space:nowrap" class="ft20">52 �. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad 1 24, 725, 3240, 4244, 48 och 48 a �� �r stadgat ang�ende </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">stcnkolsfjTidigheter skall, med de avT^nkelser som f�ranledas av best�mmel�</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">serna 1 delta kap , �ga motsvarande till�mpning i fr�ga om olje- och gas-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">fyndiglieter; d�rvid skall vad i 21 � andra stycket stadgas g�lla �ven i fall </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">d� koncession upph�rt av annan anledning an d�r s�gs. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">och gasfyndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft20">57 � </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad 1 25, 79, 1121, 3240, 4244, 48 och 48 a �� ar stadgat an�</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ende slenkolsfj ndiglieler skall, med de avT^ikelser som f�ranledas av be�</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">st�mmelserna 1 d etta kap , aga motsvarande till�mpning i fr�ga om alun-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">skirferfjndigheter </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">Konungen age </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft20">aga till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">I fall </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft20">60 � sags </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag trader i kiaft den 1 juli 1966 </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">^Betr�ffande koncession som beviljats f�re den nya lagens ikrafttr�dande </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ller �ldre lag </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig horsamhgen att efterr�tta Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">VISSO hav a Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungh sig&#34;' </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 3 juni 1966 </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft21">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft22">/T </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft22">. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:584px;white-space:nowrap" class="ft20">HERMAN KLING </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Nr 317

Lag

om �ndring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) ang�ende

stenkolsfyndiglieter m. m.;

given Stockholms slott den 3 juni 1966.

y

ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

cour- ^ ^^ouung, g�ra veterligt: att Vi, med ^iksdagen^ funnit

^^88r

att 50 � 1 mom. samt 51, 52 och 57 �� lagen den 28 maj

s�tt

stenkolsfyndigheter m. m.^ slcola e rh�lla �ndrad lydelse p�

be(pr.u^

aogives, dels att i sagda lags 5 kap. skall inf�ras en ny paragraf,

a av nedan angiven lydelse.

1

1966:114; L'^U 45* Rskr 229

1947:h-cIeJse,' se betr�ffande 5o" � 1 mom., 51 � och 52 � 1963:625 samt betr�ffande 57 �

background image

^^2

1966 ' Nr 317

48 a g.

Best�mmelserna ovan i denna lag �ga icke tiil�mpiiiiig Inom. aUm�nt vat�

tenomr�de i havet

50 g-

1 mom Vad i 24, 725, 3240, 42^4, 48 och 48 a �� ar stadgat ang�

ende stenkolsfyndigheter skall, med de avvilcelser som f�ranledas av be�

st�mmelserna 1 detta kap , aga motsvarande till�mpning i fr�ga om saltfyn-

digheter; d�rvid skall vad i 21 � andia stycket stadgas g�lla �ven i fall d�

koncession upph�rt av annan anledning �n d�r s�gs.

Ar fr�ga

 liH bergm�staren.

51 �.

R�ttighet att for utvinnande av olja eller gas genom borrning efters�ka

och bearbeta olje- eller gasfyndighet ar beroende p� koncession, som med�

delas av Konungen Koncession m� begr�nsas tiU att g�lla under viss tid,

som angi\es i koncessionen, och till att a\se allenast unders�kning av fyn�
dighet

Den som

koncessionen galler.

Vid meddelande av koncession avseende bearbetning �ger K�rningen be�

st amma att innehavaren skall till staten erlagga �rlig avgift ber�knad efter

m�ngden eller v�rdet av ulvninnen olja eller gas Uppst�r tvnst om belop�

pet av s�dan avgift, skall vad i 19 � �r stadgat f�r d�r avsett fall �ga mot�

svarande till�mpning.

52 �.

Vad 1 24, 725, 3240, 4244, 48 och 48 a �� �r stadgat ang�ende

stcnkolsfjTidigheter skall, med de avT^nkelser som f�ranledas av best�mmel�

serna 1 delta kap , �ga motsvarande till�mpning i fr�ga om olje- och gas-

fyndiglieter; d�rvid skall vad i 21 � andra stycket stadgas g�lla �ven i fall

d� koncession upph�rt av annan anledning an d�r s�gs.

Best�mmelserna i

och gasfyndigheter.

57 �

Vad 1 25, 79, 1121, 3240, 4244, 48 och 48 a �� ar stadgat an�

g�ende slenkolsfj ndiglieler skall, med de avT^ikelser som f�ranledas av be�

st�mmelserna 1 d etta kap , aga motsvarande till�mpning i fr�ga om alun-

skirferfjndigheter

Konungen age

aga till�mpning.

I fall

60 � sags

Denna lag trader i kiaft den 1 juli 1966

^Betr�ffande koncession som beviljats f�re den nya lagens ikrafttr�dande

g�ller �ldre lag

Det alla som vederb�r hava sig horsamhgen att efterr�tta Till yttermera

VISSO hav a Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungh sig"'

bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 3 juni 1966

GUSTAF ADOLF

/T

.

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.