SFS 1966:314

660314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:40px;font-family:KCYJZG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:KCYJZG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:22px;font-family:KCYJZG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:PZEVCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:KCYJZG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:PZEVCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:KCYJZG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:9px;font-family:UVJBSJ+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:24px;font-family:KCYJZG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:24px;line-height:26px;font-family:KCYJZG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:19px;line-height:22px;font-family:KCYJZG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:KCYJZG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:21px;font-family:KCYJZG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:10px;font-family:YNPXFV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:34px;font-family:KCYJZG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:27px;font-family:YNPXFV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:78px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10">SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">1966 " N r 314 320 fr�n </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft11">trycket den 27 jam 1966 </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft12">Nr 314 </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft12">Lag </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft11">om kontiuentalsockeln; </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>given Stockholms sloU den S juni 1966, </i></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">Ven des Konung, g�ra veterllgt; att Vi, med riksdageni, funnit </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">gott f�rordna som f�ljer. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft11">1 �" </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">Med Ic ontinentalsocleeln f�rst�s i denna lag havsbottnen och dess under�</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">lag inom allm�nt vattenomr�de samt inom det havsomr�de utanf�r Sveriges </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">territorialgr�ns som Konungen best�mmer i enlighet med den i Gen�ve den </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">29 april 1958 daglccknade konventionen om kontinentalsockeln. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">Medkonllnentalsockelns naturtillg�ngar avses i denna lag mineraliska och </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">andra icke levande naturtillg�ngar p� havsbottnen och i dess underlag samt </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">s�dana levande organismer som i det utvecklingsskede, d� de kunna bli </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rem�l for f�ngst, �ro antingen or�rliga p� havsbottnen eller d�runder eller </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">of�rm�gna till r�relse annat �n i st�ndig ber�ring med havsbottnen eller dess </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">underlay. </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">Inom allm�nt vattenomr�de �ger denna lag ej till�mpning p� s�dan un�</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">ders�kning och bearbetning av inmutningsbart mineral som avses i gruv-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">bgen den 3 juni 1938 (nr 314) ocb ej heller p� f�ngst av s�dana levande na�</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">turtillg�ngar som omfattas av svensk lagstiftning ang�ende fiske. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft11">2 �. </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">. R�tten att utforska kontinentalsockeln och ut\dnna dess naturtillg�ngar </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">Jdlkomnier staten. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft11">g � </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">Konungen eller myndighet som Konungen best�mmer �ger meddela till-</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">sf�nd f �r annan �n staten att genom geofysiska matningar, </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">p� annat s�tt utforska kontinentalsockeln och att utvinna naturtillg�ngar </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">'"&#34;�n denn a. </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">Rblst�nd skall avse best�mt omr�de och viss tid. </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:635px;white-space:nowrap" class="ft11">1 f� rsta </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft11">Konungen �ger f�reskriva att visst slag av verksamhet som avses i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r �ga rum utan tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">tillst�nd kan fogas f�reskrift som ^5 Pf </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">som f �reskrift om f�retagets ledmng, sattet </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft11">arbetena, prov-</p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">'^^mgar p� kontinentalsockeln for arbetena, karta over </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft14">'Pr </p> <p style="position:absolute;top:1153px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14">20S-</p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14">' krfip. lOG C; </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft14">229. </p> <p style="position:absolute;top:1158px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>20SCCSO��. Svensk f�tfaHningssamling 1960, AV 614^20 </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:783px;height:1262px;"> <img width="783" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">736 </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>/UV </b></p> <p style="position:absolute;top:79px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft20">nDDortGnnS r�rande Aerks�mbeten, anv�ndningen av produktet-</p> <p style="position:absolute;top:100px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">nficb �tea^der till bevarande av tyndighet eller borrb�l. samt f�reskrift </p> <p style="position:absolute;top:116px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft24">brr�rebSde av vattenf�rorening eller till skydd f�r sj�farten, fisket <br/>eller annat''allm�nt eller enslalt intresse. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r tillst�nd meddelas, kan bestammas i vilken omfattmng unders�kning </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">eller utl�nning skall ske for att den r�tt som grundas p� tillst�ndet skall �ga </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">^^TdM�nd kan �ven f�rbindas med villkor om statligt deltagande i verk-</p> <p style="position:absolute;top:241px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">samlicten eller om utgivande till staten av avgifter for tillst�ndet, ber�knade </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20">1 f�rh�llande till m�ngden eller v�rdet av utvunna produkter eller p� annat </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">s�tt eller av andel av produkterna eller med annat bknande villkor. </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft22">o s-</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">I samband med tillst�nd kan f�reskrivas p� vilka villkor tillst�ndskava-</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">ren �ger fr�nliada tillst�ndet eller avst� fr�n en del av det omr�de detta om-</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillst�nd f�r ej �verl�tas ulan medgivande av den som meddelat tillst�n�</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">det </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillst�nd kan �terkallas av Konungen eller den myndighet som meddelat </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft25">tillst�ndet, om foreskrift eller villkoi for tillst�ndet �sidosattes eller om <br/>synnerliga sk�l i annat fall f�religga. </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft20">6 �. </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">Konungen eller myndighet som Konungen utser �ger best�mma att tiii </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">skydd for anl�ggning for utforskande av kontineiitalsockeln eller utvinmng </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">av naturtillg�ngar fr�n denna skall finnas en sakerbetszon med en utstr�ck�</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">ning av h�gst 500 meter fr�n anl�ggningens yttersida och meddela de f�re�</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">skrifter som fordras f�r att trygga zonen. I den m�n annat ej f�ljer av den�</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">na lag eller best�mmelse som ined st�d av lagen meddelas av Konungen el�</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">ler myndighet som Konungen utser f�r fartyg icke segla in i s�kerlietszon </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">utan medgivande av anl�ggningens agarc. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft20">7 � </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Beviljas inmutning enligt gruvlagen p� omr�de, till vilket r�tt foiebgger </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">p� grund av tillst�nd enligt 3 �, eller avser s�dant tillst�nd^!nrautat omr�de </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r arbete for imdcrsokning eller bearbetning, som verkst�lles p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rst uppkommen r�ttighet, icke hindras p� grund av r�ttighet som tillkom�</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">mit senare Uppst�i tvist om hur de s�rskild a slagen av arbete skola bedrivas, </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">skall bergm�staren, med iakttagande av foreskrift som enligt 4 � bar foga s </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">vid tillst�ndet, bcsirunma hur arbetena skola ordnas for att innehavaien av </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">�ldre r�ttighet skall kunna driva sitt arbete �ndam�lsenligt och med minsta </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">f�l f�ng for den senate l�ttsinnehavarcn </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsjn over efterlevnaden av foreskrifter och villkor f�r tillst�nd ut�vas </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">av myndighet som Konungen best�mmer </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:712px;white-space:nowrap" class="ft20">. </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">Innehavare av tillst�nd skall p� anfordran lamna tillsyusmyndighcten </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">nppljbningar och handlingar som fordras f�r tillsynens ut�vande Tillsyn </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">myndigheten ager meddela best�mmelser f�r att trygga efterlevnaden w </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">reskrift eller v illl; or som galler for tillst�ndet. </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:662px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:715px;white-space:nowrap" class="ft20">^ </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som hai att taga befattning med tillsj n ager tilltr�de tiH </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">fartyg eller luftfartyg, dar verksamhet som om i atlas av tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">och f�r g�ia sig undeirattad om foih�llande av betydelse for till�mpnm� </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">av f�reskrift eller vallkor for tillst�ndet. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft30">1966 . Nr 314 </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:666px;white-space:nowrap" class="ft30">737 </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:349px;white-space:nowrap" class="ft30">9 �. </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft30">Sveriges g eologiska unders�kning eller annan myndiehet </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft30">ir </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30">1,,d�mmer sk all p� begaran beredas tillf�Ue att f�l^ tlst�nrU? Konungen </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft30">geologiskt avseende och taga del av de </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft30">:r </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft30">'*'" </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft30">10 g. </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft30">Inom anliiggniiig och sakerhelszoa ulant�r territorialgr�nsen till�mDas </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">svensk lag med undantag av best�mmelserna i gruvlagen, lagen den 2TSai </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">1SS6 (nr f ) ang�ende stenkolstjmdigheter m. m.. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft30">den 2 deZl </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft30">Itr 1000 {n r 6/9), vattenlagen och lagsliflningen ang�ende jakt ock fiske. </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30">D�rvid anse s anl�ggningen och zonen hel�gna inom n�rmaste del av Sve�</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft30">riges sj�lerritoriiim. </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft30">Produkt som frambringats utanf�r territorialgr�nsen anses litvunnen i </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft30">Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft30">11 �/ </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som utan lov utforskar kontinentalsockeln eller utvinner naturtill�</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft30">g�ngar fr�n denna eller vidtager �tg�rd f�r s�dan utforslming eller iit\in-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft30">ning domes till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">Till samma straff domes den som </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">1) brjder mot f�reskrift som meddelats med st�d av 4 � f�rsta sljxket, </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">2) underl�ter att efterkomma vad tillsynsmyndighet fordrar eller f�re�</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft30">skriver med st�d av 8 � andra eller tredje stycket eller </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">3) vid fullg�rande av iippgiftsskyldigbet som �r f�rbunden med tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft30">eller som �r f�reslcriven i eller som �lagts enligt 8 � andra stycket upps�t-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft30">ligen eller av grov oaktsamhet l�mnar oriktig uppgift. </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som �vertr�der f�rbudet i 6 � att segla in i s�kerhetszon eller f�re�</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft30">skrift som utf�rdats f�r tryggande av s�dan zon domes till b�ter. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft30">12 �. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">Har i nnehavare av tillst�nd underl�tit att st�lla sig till efterr�ttelse fore�</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">skrift som meddelats med st�d av 4 � f�rsta stycket eller vad som �ligger </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft30">Iionom en ligt 9 �' eller att cfterleomma anfordran eller f�reskrift som till-</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">synsmyndighet meddelat med st�d av 8 � andra eller tredje stycket, �ger </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft30">tillsjTismyndiglieten �l�gga honom vid vite att fullg�ra sina skyldigheter. </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">Medf�r u nderl�tenheten uppenbar fara f�r allm�nt intresse, �ger tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft30">niJ-ndigUeten f�rbjuda arbetets fortsatta bedrivaude och l�ta genom polis-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">'^yndighetens f�rsorg vidtaga r�ttelse p� tillst�ndshavarens bekostna . </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft30">13 </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som deltager eller deltagit i tillsyn �ver efterlevnaden av denna ag </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft30">nn.^ sfll tarit be-</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">."-vcbiienniguet, som d�rigenom uiivii iiauu </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:685px;white-space:nowrap" class="ft30">j </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">det ej kun unses p�kallat i tj�nstens intresse, STPajbetsforfarande </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">aff�rsf�rh�llande varom han s�lunda f�tt kanne </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:565px;white-space:nowrap" class="ft30">" </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:599px;white-space:nowrap" class="ft30">. </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:668px;white-space:nowrap" class="ft30">o </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft30">Varemot, domes till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft30">U&#34;5uning, som utmn riket beS^'broU som avses </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">han finnes hiir, efter denna lag och </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft30">svensk domstol, </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft30">-e ler 3 g brottsbalken ej �r till�mplig- </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft30">.ivekena f�r v�ckas en-</p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft30">. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r brott som avses i II � f�rsta och </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft30">'"-�l Ctler f�rordnande av Konungen eller den Konungen </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:783px;height:1262px;"> <img width="783" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:37px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft40">1966 " Nr 314 och 315 </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft40">Brott som avses i 13 � f�r �talas av �ldagare endast efter angivelse av </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft40">m�ls�gande. </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft40">^ </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft40">Talan mot bergm�stares beslut enligt 7 � fores hos kommershollegium </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft40">^^S^anrariesliit av myndighet enligt denna lag f�res talan genom besv�r </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft40">^^B^liit som avses i andra stycket lander till efterr�ttelse utan hinder av </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft40">ford talan, om ej annorlunda f�rordnas. </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft40">16 �. </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft40">N�rmare foreskrifter for till�mpningen av denna lag meddelas av </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40">Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag trader i kraft den 1 juli 1966. </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft40">I fr�ga om dessf�rinnan skedd uppl�telse fr�n kronan av r�tt till sand-, </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft40">srus- eller slentakt mom allm�nt vattenomr�de g�lla s�rsldlda best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>o </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft40">ser </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft40">Avser tillst�nd enligt denna lag omr�de som omfattas av koncession en�</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft40">ligt lagen ang�ende stenkolsfyndigheter m. m eller uranlagen eller av un-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft40">dersokningstillst�nd enligt sistn�mnda lag, aga best�mmelserna i 7 � f�r </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft40">det fall att tillst�nd avser omr�de som ar inmutat enligt gruvlagen mot-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft40">sv arande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft40">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft40">VISSO hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft40">bekr�fta l�tit </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft40">Stockholms slott den 3 juni 1966, </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft42">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>a s) </b></p> <p style="position:absolute;top:687px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft40">HERMAN KLING </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft44">�</p> </div> </div>
background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1966 " N r 314 320 fr�n

trycket den 27 jam 1966

Nr 314

Lag

om kontiuentalsockeln;

given Stockholms sloU den S juni 1966,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och.

Ven des Konung, g�ra veterllgt; att Vi, med riksdageni, funnit

gott f�rordna som f�ljer.

1 �"

Med Ic ontinentalsocleeln f�rst�s i denna lag havsbottnen och dess under�

lag inom allm�nt vattenomr�de samt inom det havsomr�de utanf�r Sveriges

territorialgr�ns som Konungen best�mmer i enlighet med den i Gen�ve den

29 april 1958 daglccknade konventionen om kontinentalsockeln.

Medkonllnentalsockelns naturtillg�ngar avses i denna lag mineraliska och

andra icke levande naturtillg�ngar p� havsbottnen och i dess underlag samt

s�dana levande organismer som i det utvecklingsskede, d� de kunna bli

f�rem�l for f�ngst, �ro antingen or�rliga p� havsbottnen eller d�runder eller

of�rm�gna till r�relse annat �n i st�ndig ber�ring med havsbottnen eller dess

underlay.

Inom allm�nt vattenomr�de �ger denna lag ej till�mpning p� s�dan un�

ders�kning och bearbetning av inmutningsbart mineral som avses i gruv-

bgen den 3 juni 1938 (nr 314) ocb ej heller p� f�ngst av s�dana levande na�

turtillg�ngar som omfattas av svensk lagstiftning ang�ende fiske.

2 �.

. R�tten att utforska kontinentalsockeln och ut\dnna dess naturtillg�ngar

Jdlkomnier staten.

g �

Konungen eller myndighet som Konungen best�mmer �ger meddela till-

sf�nd f �r annan �n staten att genom geofysiska matningar,

p� annat s�tt utforska kontinentalsockeln och att utvinna naturtillg�ngar

'""�n denn a.

Rblst�nd skall avse best�mt omr�de och viss tid.

1 f� rsta

Konungen �ger f�reskriva att visst slag av verksamhet som avses i f�rsta

f�r �ga rum utan tillst�nd.

tillst�nd kan fogas f�reskrift som ^5 Pf

som f �reskrift om f�retagets ledmng, sattet

arbetena, prov-

'^^mgar p� kontinentalsockeln for arbetena, karta over

'Pr

20S-

' krfip. lOG C;

229.

20SCCSO��. Svensk f�tfaHningssamling 1960, AV 614^20

background image

736

/UV

nDDortGnnS r�rande Aerks�mbeten, anv�ndningen av produktet-

nficb �tea^der till bevarande av tyndighet eller borrb�l. samt f�reskrift

brr�rebSde av vattenf�rorening eller till skydd f�r sj�farten, fisket
eller annat''allm�nt eller enslalt intresse.

N�r tillst�nd meddelas, kan bestammas i vilken omfattmng unders�kning

eller utl�nning skall ske for att den r�tt som grundas p� tillst�ndet skall �ga

^^TdM�nd kan �ven f�rbindas med villkor om statligt deltagande i verk-

samlicten eller om utgivande till staten av avgifter for tillst�ndet, ber�knade

1 f�rh�llande till m�ngden eller v�rdet av utvunna produkter eller p� annat

s�tt eller av andel av produkterna eller med annat bknande villkor.

o s-

I samband med tillst�nd kan f�reskrivas p� vilka villkor tillst�ndskava-

ren �ger fr�nliada tillst�ndet eller avst� fr�n en del av det omr�de detta om-

Tillst�nd f�r ej �verl�tas ulan medgivande av den som meddelat tillst�n�

det

Tillst�nd kan �terkallas av Konungen eller den myndighet som meddelat

tillst�ndet, om foreskrift eller villkoi for tillst�ndet �sidosattes eller om
synnerliga sk�l i annat fall f�religga.

6 �.

Konungen eller myndighet som Konungen utser �ger best�mma att tiii

skydd for anl�ggning for utforskande av kontineiitalsockeln eller utvinmng

av naturtillg�ngar fr�n denna skall finnas en sakerbetszon med en utstr�ck�

ning av h�gst 500 meter fr�n anl�ggningens yttersida och meddela de f�re�

skrifter som fordras f�r att trygga zonen. I den m�n annat ej f�ljer av den�

na lag eller best�mmelse som ined st�d av lagen meddelas av Konungen el�

ler myndighet som Konungen utser f�r fartyg icke segla in i s�kerlietszon

utan medgivande av anl�ggningens agarc.

7 �

Beviljas inmutning enligt gruvlagen p� omr�de, till vilket r�tt foiebgger

p� grund av tillst�nd enligt 3 �, eller avser s�dant tillst�nd^!nrautat omr�de

f�r arbete for imdcrsokning eller bearbetning, som verkst�lles p� grund av

f�rst uppkommen r�ttighet, icke hindras p� grund av r�ttighet som tillkom�

mit senare Uppst�i tvist om hur de s�rskild a slagen av arbete skola bedrivas,

skall bergm�staren, med iakttagande av foreskrift som enligt 4 � bar foga s

vid tillst�ndet, bcsirunma hur arbetena skola ordnas for att innehavaien av

�ldre r�ttighet skall kunna driva sitt arbete �ndam�lsenligt och med minsta

f�l f�ng for den senate l�ttsinnehavarcn

8 �

Tillsjn over efterlevnaden av foreskrifter och villkor f�r tillst�nd ut�vas

av myndighet som Konungen best�mmer

.

Innehavare av tillst�nd skall p� anfordran lamna tillsyusmyndighcten

nppljbningar och handlingar som fordras f�r tillsynens ut�vande Tillsyn

myndigheten ager meddela best�mmelser f�r att trygga efterlevnaden w

reskrift eller v illl; or som galler for tillst�ndet.^

Den som hai att taga befattning med tillsj n ager tilltr�de tiH

fartyg eller luftfartyg, dar verksamhet som om i atlas av tillst�nd

och f�r g�ia sig undeirattad om foih�llande av betydelse for till�mpnm�

av f�reskrift eller vallkor for tillst�ndet.

background image

1966 . Nr 314

737

9 �.

Sveriges g eologiska unders�kning eller annan myndiehet

ir

1,,d�mmer sk all p� begaran beredas tillf�Ue att f�l^ tlst�nrU? Konungen

geologiskt avseende och taga del av de

:r

'*'"

10 g.

Inom anliiggniiig och sakerhelszoa ulant�r territorialgr�nsen till�mDas

svensk lag med undantag av best�mmelserna i gruvlagen, lagen den 2TSai

1SS6 (nr f ) ang�ende stenkolstjmdigheter m. m..

den 2 deZl

Itr 1000 {n r 6/9), vattenlagen och lagsliflningen ang�ende jakt ock fiske.

D�rvid anse s anl�ggningen och zonen hel�gna inom n�rmaste del av Sve�

riges sj�lerritoriiim.

Produkt som frambringats utanf�r territorialgr�nsen anses litvunnen i

Sverige.

11 �/

Den som utan lov utforskar kontinentalsockeln eller utvinner naturtill�

g�ngar fr�n denna eller vidtager �tg�rd f�r s�dan utforslming eller iit\in-

ning domes till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

Till samma straff domes den som

1) brjder mot f�reskrift som meddelats med st�d av 4 � f�rsta sljxket,

2) underl�ter att efterkomma vad tillsynsmyndighet fordrar eller f�re�

skriver med st�d av 8 � andra eller tredje stycket eller

3) vid fullg�rande av iippgiftsskyldigbet som �r f�rbunden med tillst�nd

eller som �r f�reslcriven i eller som �lagts enligt 8 � andra stycket upps�t-

ligen eller av grov oaktsamhet l�mnar oriktig uppgift.

Den som �vertr�der f�rbudet i 6 � att segla in i s�kerhetszon eller f�re�

skrift som utf�rdats f�r tryggande av s�dan zon domes till b�ter.

12 �.

Har i nnehavare av tillst�nd underl�tit att st�lla sig till efterr�ttelse fore�

skrift som meddelats med st�d av 4 � f�rsta stycket eller vad som �ligger

Iionom en ligt 9 �' eller att cfterleomma anfordran eller f�reskrift som till-

synsmyndighet meddelat med st�d av 8 � andra eller tredje stycket, �ger

tillsjTismyndiglieten �l�gga honom vid vite att fullg�ra sina skyldigheter.

Medf�r u nderl�tenheten uppenbar fara f�r allm�nt intresse, �ger tillsyns-

niJ-ndigUeten f�rbjuda arbetets fortsatta bedrivaude och l�ta genom polis-

'^yndighetens f�rsorg vidtaga r�ttelse p� tillst�ndshavarens bekostna .

13

Den som deltager eller deltagit i tillsyn �ver efterlevnaden av denna ag

nn.^ sfll tarit be-

."-vcbiienniguet, som d�rigenom uiivii iiauu

j

det ej kun unses p�kallat i tj�nstens intresse, STPajbetsforfarande

aff�rsf�rh�llande varom han s�lunda f�tt kanne

"

.

o

Varemot, domes till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.

U"5uning, som utmn riket beS^'broU som avses

han finnes hiir, efter denna lag och

svensk domstol,

-e ler 3 g brottsbalken ej �r till�mplig-

.ivekena f�r v�ckas en-

.

f�r brott som avses i II � f�rsta och

'"-�l Ctler f�rordnande av Konungen eller den Konungen

background image

1966 " Nr 314 och 315

Brott som avses i 13 � f�r �talas av �ldagare endast efter angivelse av

m�ls�gande.

^

Talan mot bergm�stares beslut enligt 7 � fores hos kommershollegium

^^S^anrariesliit av myndighet enligt denna lag f�res talan genom besv�r

^^B^liit som avses i andra stycket lander till efterr�ttelse utan hinder av

ford talan, om ej annorlunda f�rordnas.

16 �.

N�rmare foreskrifter for till�mpningen av denna lag meddelas av

Konungen.

Denna lag trader i kraft den 1 juli 1966.

I fr�ga om dessf�rinnan skedd uppl�telse fr�n kronan av r�tt till sand-,

srus- eller slentakt mom allm�nt vattenomr�de g�lla s�rsldlda best�mmel-

o

ser

Avser tillst�nd enligt denna lag omr�de som omfattas av koncession en�

ligt lagen ang�ende stenkolsfyndigheter m. m eller uranlagen eller av un-

dersokningstillst�nd enligt sistn�mnda lag, aga best�mmelserna i 7 � f�r

det fall att tillst�nd avser omr�de som ar inmutat enligt gruvlagen mot-

sv arande till�mpning.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

VISSO hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill

bekr�fta l�tit

Stockholms slott den 3 juni 1966,

GUSTAF ADOLF

a s)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.