SFS 2016:788 Lag om ändring i lagen (2012:434) om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon / SFS 2016:788 Lag om ändring i lagen (2012:434) om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
160788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ILAMOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ILAMPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ILAMPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ILAMOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ILAMPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:ILAMOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:ILAMOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ILAMPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ILAMOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ILAMOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ILAMOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2012:434) om �ndring i lagen <br/>(2009:1167) om �ndring i lagen (1992:1140) om <br/>Sveriges ekonomiska zon;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2016.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 � lagen (1992:1140) om Sveriges</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ekonomiska zon i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2012:434) om �ndring i<br/>lagen (2009:1167) om �ndring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska<br/>zon ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Till skydd f�r den marina milj�n finns det ocks� best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. geologisk lagring av koldioxid i 1 kap. 2 � och 4 kap. 9 � milj�balken,<br/>2. s�rskilda skyddade naturomr�den i 7 kap. 2730 och 32 �� milj�balken,<br/>3. dumpning i 15 kap. 2729 �� milj�balken,<br/>4. f�roreningar fr�n fartyg i lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�n fartyg, och</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment fr�n s�dant</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vatten i barlastvattenlagen (2009:1165).</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">KAROLINA SKOG</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:788</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2012:434) om �ndring i lagen
(2009:1167) om �ndring i lagen (1992:1140) om
Sveriges ekonomiska zon;

utf�rdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 � lagen (1992:1140) om Sveriges

ekonomiska zon i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2012:434) om �ndring i
lagen (2009:1167) om �ndring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska
zon ska ha f�ljande lydelse.

3 �

Till skydd f�r den marina milj�n finns det ocks� best�mmelser om

1. geologisk lagring av koldioxid i 1 kap. 2 � och 4 kap. 9 � milj�balken,
2. s�rskilda skyddade naturomr�den i 7 kap. 2730 och 32 �� milj�balken,
3. dumpning i 15 kap. 2729 �� milj�balken,
4. f�roreningar fr�n fartyg i lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening

fr�n fartyg, och

5. hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment fr�n s�dant

vatten i barlastvattenlagen (2009:1165).

P� regeringens v�gnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.

SFS 2016:788

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.