SFS 2017:1278 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon / SFS 2017:1278 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
171278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EOGKJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EOGKKH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EOGKKH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EOGKJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EOGKKH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:EOGKJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:EOGKJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EOGKKH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOGKJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EOGKJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EOGKJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1992:1140) om Sveriges <br/>ekonomiska zon;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 � lagen (1992:1140) om Sveriges</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ekonomiska zon ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Sveriges ekonomiska zon omfattar de omr�den utanf�r sj�territoriet</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">som framg�r av bilaga 4 till lagen (2017:1272) om Sveriges sj�territorium<br/>och maritima zoner.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2018.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ALICE BAH KUHNKE</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1278</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utf�rdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 � lagen (1992:1140) om Sveriges

ekonomiska zon ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Sveriges ekonomiska zon omfattar de omr�den utanf�r sj�territoriet

som framg�r av bilaga 4 till lagen (2017:1272) om Sveriges sj�territorium
och maritima zoner.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2018.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

SFS 2017:1278

Utkom fr�n trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.