SFS 1995:94 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon / SFS 1995:94 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
SFS 1995_94 Lag om ändring i lagen (1992_1140) om Sveriges ekonomiska zon

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:333px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1995:94 </b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket <br/>den 1 februari 1995 </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1992:1140) om Sveriges <br/>ekonomiska zon; </b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 12 januari 1995. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 18 � lagen (1992:1140) om </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12">Sveriges ekonomiska zon skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b> Andra beslut i s�rskilda fall �n s�dana som regeringen eller all-</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft18">m�n domstol har meddelat enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som <br/>har meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-<br/>ningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">f�re ikrafttr�dandet �verklagas enligt �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12">ANNA LINDH </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Dahll�f <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">80 </p> </div> </div>
background image

SFS 1995:94

Utkom fr�n trycket
den 1 februari 1995

Lag
om �ndring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utf�rdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 18 � lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon skall ha f�ljande lydelse.

18 � Andra beslut i s�rskilda fall �n s�dana som regeringen eller all-

m�n domstol har meddelat enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som
har meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-
ningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

f�re ikrafttr�dandet �verklagas enligt �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

ANNA LINDH

Lars Dahll�f
(Milj�departementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

80

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.