Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1994:716
Departement: Utrikesdepartementet UD
Länk: Länk till register

SFS nr:    

1994:716
Departement/myndighet:    Utrikesdepartementet UD 
   Utfärdad:    1994-06-09 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § De institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) som anges i bilaga till denna lag kan förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

Föreskrifter om immunitet och privilegier för ESK: s institutioner finns i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Bilaqa

De institutioner som avses i denna lag är:
   1. ESK-sekretariatet.
   2. Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).