SFS 1994:1635 Lag om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner / SFS 1994:1635 Lag om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1994_1635 Lag om ändring i lagen (1971_176) om vissa internationella sanktioner

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:850px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10">6144 </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12">Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">2</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft12">Senaste lydelse 1992:1257. </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1994:1635 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 28 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1971:176) om vissa <br/>internationella sanktioner; </b></p> <p style="position:absolute;top:289px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1971:176) om vissa </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft10">internationella sanktioner skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �2</b> I den m�n det p�kallas med anledning av beslut som fattats eller </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft110">rekommendation som antagits av F�renta nationernas s�kerhetsr�d i <br/>�verensst�mmelse med F�renta nationernas stadga kan regeringen </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordna att 3-8 och 15 �� skall till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r ocks� f�rordna att 3-8 och 15 �� skall till�mpas om </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft110">samarbetet med Europeiska gemenskaperna (EG) eller inom Europeiska <br/>s�kerhetskonferensen (ESK) f�r att fr�mja internationell fred och <br/>s�kerhet p�kallar det och om det �r ett svenskt intresse att s�dana <br/>�tg�rder som avses i de n�mnda best�mmelserna inf�rs utan dr�jsm�l. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett f�rordnande f�rfaller, om det inte inom en m�nad underst�lls </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft110">riksdagen f�r pr�vning av fr�gan huruvida det skall best� och om det <br/>inte inom tv� m�nader fr�n det underst�llningen skedde godk�nns av <br/>riksdagen. Vid ber�kning av tiden f�r riksdagens godk�nnande efter </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft110">underst�llning bortses fr�n tid d� riksdagen g�r l�ngre uppeh�ll i <br/>kammarens arbete �n en m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft10">Om s�kerhetsr�dets beslut eller rekommendation helt eller delvis </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft110">�terkallas eller f�rfaller eller om f�rh�llandena �ndras s� att syftet med <br/>ett f�rordnande inte l�ngre kvarst�r, skall regeringen s� snart det kan ske <br/>i motsvarande m�n upph�va ett meddelat f�rordnande eller med st�d <br/>d�rav meddelade f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:846px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft20">6145 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1994:1635 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">MATS HELLSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft20">Pernilla Lindh </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft20">(Utrikesdepartementet) </p> </div> </div>
background image

6144

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

2

Senaste lydelse 1992:1257.

SFS 1994:1635
Utkom fr�n trycket
den 28 december 1994

Lag
om �ndring i lagen (1971:176) om vissa
internationella sanktioner;

utf�rdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1971:176) om vissa

internationella sanktioner skall ha f�ljande lydelse.

1 �2 I den m�n det p�kallas med anledning av beslut som fattats eller

rekommendation som antagits av F�renta nationernas s�kerhetsr�d i
�verensst�mmelse med F�renta nationernas stadga kan regeringen

f�rordna att 3-8 och 15 �� skall till�mpas.

Regeringen f�r ocks� f�rordna att 3-8 och 15 �� skall till�mpas om

samarbetet med Europeiska gemenskaperna (EG) eller inom Europeiska
s�kerhetskonferensen (ESK) f�r att fr�mja internationell fred och
s�kerhet p�kallar det och om det �r ett svenskt intresse att s�dana
�tg�rder som avses i de n�mnda best�mmelserna inf�rs utan dr�jsm�l.

Ett f�rordnande f�rfaller, om det inte inom en m�nad underst�lls

riksdagen f�r pr�vning av fr�gan huruvida det skall best� och om det
inte inom tv� m�nader fr�n det underst�llningen skedde godk�nns av
riksdagen. Vid ber�kning av tiden f�r riksdagens godk�nnande efter

underst�llning bortses fr�n tid d� riksdagen g�r l�ngre uppeh�ll i
kammarens arbete �n en m�nad.

Om s�kerhetsr�dets beslut eller rekommendation helt eller delvis

�terkallas eller f�rfaller eller om f�rh�llandena �ndras s� att syftet med
ett f�rordnande inte l�ngre kvarst�r, skall regeringen s� snart det kan ske
i motsvarande m�n upph�va ett meddelat f�rordnande eller med st�d
d�rav meddelade f�reskrifter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1995.

background image

6145

SFS 1994:1635

P� regeringens v�gnar

MATS HELLSTR�M

Pernilla Lindh

(Utrikesdepartementet)

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.