SFS 2014:812 Lag om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten / SFS 2014:812 Lag om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
140812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DNGHAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DNGHAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DNGHAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DNGHAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:DNGHAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DNGHAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DNGHAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DNGHAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DNGHAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNGHAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DNGHAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DNGHAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DNGHAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:DNGHAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNGHAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:DNGHAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:DNGHAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:DNGHAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNGHAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:DNGHAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om skydd f�r k�nnetecken i den internationella <br/>humanit�ra r�tten;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lagens syfte</b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller f�reskrifter f�r genomf�rande av best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">k�nnetecken enligt f�ljande internationella konventioner och protokoll i den<br/>internationella humanit�ra r�tten:</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Gen�vekonventionen den 12 augusti 1949 ang�ende f�rb�ttrande av</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�rades och sjukas behandling vid stridskrafterna i f�lt (S� 1953:14),</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Gen�vekonventionen den 12 augusti 1949 ang�ende f�rb�ttrande av be-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">handlingen av s�rade, sjuka och skeppsbrutna tillh�rande stridskrafterna till<br/>sj�ss (S� 1953:15), </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Gen�vekonventionen den 12 augusti 1949 ang�ende skydd f�r civilper-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">soner under krigstid (S� 1953:17),</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Till�ggsprotokoll I den 8 juni 1977 till Gen�vekonventionerna den</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">12 augusti 1949 r�rande skydd f�r offren i internationella v�pnade konflikter<br/>(S� 1979:22),</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. Till�ggsprotokoll II den 8 juni 1977 till Gen�vekonventionerna den</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">12 augusti 1949 r�rande skydd f�r offren i icke-internationella v�pnade kon-<br/>flikter (S� 1979:23), </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. Till�ggsprotokoll III den 8 december 2005 till Gen�vekonventionerna</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den 12 augusti 1949 r�rande antagande av ytterligare ett k�nnetecken,</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd f�r kulturegendom i h�n-</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delse av v�pnad konflikt j�mte till�ggsprotokoll (S� 1985:7). </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Skyddade k�nnetecken</b></p> <p style="position:absolute;top:769px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:769px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">F�ljande k�nnetecken �r skyddade enligt denna lag: </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ett m�rke som best�r av ett r�tt kors mot vit bakgrund, eller ben�m-</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen r�da korset eller Gen�vekorset,</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ett m�rke som best�r av en r�d ram i form av en kvadrat st�lld p� sin</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">spets mot vit bakgrund, eller ben�mningen r�da kristallen, </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. ett m�rke som best�r av en r�d halvm�ne mot vit bakgrund, eller ben�m-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen r�da halvm�nen,</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:129, bet. 2013/14:UU25, rskr. 2013/14:323.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:812</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:812</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. ett m�rke som best�r av ett r�tt lejon och en r�d sol mot vit bakgrund,</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller ben�mningen r�da lejonet och solen, </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. ett m�rke som utm�rker civilf�rsvar och som best�r av en liksidig bl�</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">triangel mot orangef�rgad bakgrund,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. ett m�rke som utm�rker anl�ggningar och installationer som inneh�ller</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">farliga krafter och som best�r av tre lysande orangef�rgade cirklar placerade<br/>p� samma axel,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. ett m�rke som utm�rker kulturegendom och som best�r av en vapensk�ld</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">med spetsen ned�t och med ett bl�vitt snedkors, eller en kombination av tre<br/>upprepade s�dana m�rken i en triangel. </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Till�ten anv�ndning av k�nnetecknen</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">K�nnetecknen i 2 � f�r anv�ndas offentligt endast om det �r f�renligt</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">med 48 ��, allm�n folkr�tt och best�mmelser om k�nnetecken i de konven-<br/>tioner och protokoll som anges i 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Milit�r sjukv�rd och milit�r sj�lav�rdspersonal f�r anv�nda k�nneteck-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">nen i 2 � 14. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Svensk milit�r sjukv�rd och sj�lav�rdspersonal f�r anv�nda endast k�nne-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">tecknet i 2 � 1. Ett k�nnetecken i 2 � 24 f�r dock anv�ndas tillf�lligt om det<br/>kan f�rst�rka skyddet. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Internationella r�dakorsorganisationer och nationella f�reningar som �r</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">knutna till dem f�r anv�nda k�nnetecknen i 2 � 14. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En svensk nationell f�rening f�r anv�nda endast k�nnetecknet i 2 � 1. K�n-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">netecknet i 2 � 2 f�r dock anv�ndas tillf�lligt om detta p� grund av s�rskilda<br/>omst�ndigheter �r p�kallat f�r att underl�tta arbetet. Om f�reningen bitr�der<br/>den milit�ra sjukv�rden, f�r f�reningen d�rut�ver tillf�lligt anv�nda ett k�nne-<br/>tecken som den milit�ra sjukv�rden tillf�lligt anv�nder f�r att f�rst�rka skyd-<br/>det enligt 4 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller ocks� f�r andra f�reningar som har till uppgift att bi-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">tr�da den milit�ra sjukv�rden under en v�pnad konflikt. En svensk f�rening<br/>f�r anv�nda endast k�nnetecknet i 2 � 1. S�dan anv�ndning kr�ver tillst�nd av<br/>regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer. Tillst�ndet f�r<br/>ocks� avse tillf�llig anv�ndning av ett annat k�nnetecken som den milit�ra<br/>sjukv�rden tillf�lligt anv�nder f�r att f�rst�rka skyddet enligt 4 � andra<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Civil sjukv�rd f�r anv�nda m�rkena i 2 � 14 under en v�pnad konflikt.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Svensk civil sjukv�rd f�r anv�nda endast m�rket i 2 � 1. S�dan anv�ndning</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">kr�ver tillst�nd av regeringen eller den myndighet som regeringen best�m-<br/>mer. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l och f�reningen Svenska R�da Korset har l�m-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">nat samtycke, f�r svensk civil sjukv�rd anv�nda m�rket i 2 � 1 f�r utm�rkning<br/>i fredstid av fordon som anv�nds som ambulanser och f�r att visa hj�lpstatio-<br/>ner som uteslutande �r avsedda f�r avgiftsfri v�rd av s�rade och sjuka. S�dan<br/>anv�ndning kr�ver tillst�nd av regeringen eller den myndighet som reger-<br/>ingen best�mmer.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:812</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Sjukv�rd och sj�lav�rdspersonal som deltar i en insats under F�renta</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">nationernas �verinseende f�r gemensamt anv�nda ett av k�nnetecknen i<br/>2 � 14.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Svensk sjukv�rd och sj�lav�rdspersonal f�r anv�nda ett s�dant gemensamt</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">k�nnetecken endast om regeringen eller den myndighet som regeringen be-<br/>st�mmer har l�mnat samtycke till det. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">K�nnetecknen i 2 � 57 f�r anv�ndas endast efter tillst�nd av regeringen</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">eller den myndighet som regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Straffansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som i strid med denna lag anv�nder ett k�nnetecken i 2 � f�r varor,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">tj�nster eller verksamheter eller f�r utm�rkning p� skyltar, anslag eller lik-<br/>nande d�ms f�r otill�ten anv�ndning av k�nnetecken i den internationella hu-<br/>manit�ra r�tten till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. Detsamma g�ller<br/>den som i n�ringsverksamhet p� annat s�tt anv�nder ett s�dant k�nnetecken i<br/>strid med denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rsta stycket g�ller ocks� den som anv�nder ett k�nnetecken som kan f�r-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">v�xlas med ett k�nnetecken i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">dela f�reskrifter om avgifter f�r pr�vningen av ans�kningar om tillst�nd att<br/>anv�nda ett k�nnetecken enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. Genom lagen</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">upph�vs lagen (1953:771) om skydd f�r vissa internationella sjukv�rds-<br/>beteckningar m.m. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Best�mmelserna om anv�ndning av de k�nnetecken som avses i 2 � 3</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">och 4 ska inte till�mpas i f�rh�llande till varu- eller n�ringsk�nnetecken som<br/>har registrerats eller anv�nts f�re ikrafttr�dandet av den upph�vda lagen.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Best�mmelserna om anv�ndning av de k�nnetecken som avses i 2 � 2, 6</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">och 7 ska inte till�mpas i f�rh�llande till varu- eller n�ringsk�nnetecken som<br/>har registrerats eller anv�nts f�re ikrafttr�dandet, under f�ruts�ttning att an-<br/>v�ndningen inte ger intryck av att ske i skyddande syfte under en v�pnad kon-<br/>flikt.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">BEATRICE ASK<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om skydd f�r k�nnetecken i den internationella
humanit�ra r�tten;

utf�rdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Lagens syfte

1 �

Denna lag inneh�ller f�reskrifter f�r genomf�rande av best�mmelser om

k�nnetecken enligt f�ljande internationella konventioner och protokoll i den
internationella humanit�ra r�tten:

1. Gen�vekonventionen den 12 augusti 1949 ang�ende f�rb�ttrande av

s�rades och sjukas behandling vid stridskrafterna i f�lt (S� 1953:14),

2. Gen�vekonventionen den 12 augusti 1949 ang�ende f�rb�ttrande av be-

handlingen av s�rade, sjuka och skeppsbrutna tillh�rande stridskrafterna till
sj�ss (S� 1953:15),

3. Gen�vekonventionen den 12 augusti 1949 ang�ende skydd f�r civilper-

soner under krigstid (S� 1953:17),

4. Till�ggsprotokoll I den 8 juni 1977 till Gen�vekonventionerna den

12 augusti 1949 r�rande skydd f�r offren i internationella v�pnade konflikter
(S� 1979:22),

5. Till�ggsprotokoll II den 8 juni 1977 till Gen�vekonventionerna den

12 augusti 1949 r�rande skydd f�r offren i icke-internationella v�pnade kon-
flikter (S� 1979:23),

6. Till�ggsprotokoll III den 8 december 2005 till Gen�vekonventionerna

den 12 augusti 1949 r�rande antagande av ytterligare ett k�nnetecken,

7. Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd f�r kulturegendom i h�n-

delse av v�pnad konflikt j�mte till�ggsprotokoll (S� 1985:7).

Skyddade k�nnetecken

2 �

F�ljande k�nnetecken �r skyddade enligt denna lag:

1. ett m�rke som best�r av ett r�tt kors mot vit bakgrund, eller ben�m-

ningen r�da korset eller Gen�vekorset,

2. ett m�rke som best�r av en r�d ram i form av en kvadrat st�lld p� sin

spets mot vit bakgrund, eller ben�mningen r�da kristallen,

3. ett m�rke som best�r av en r�d halvm�ne mot vit bakgrund, eller ben�m-

ningen r�da halvm�nen,

1 Prop. 2013/14:129, bet. 2013/14:UU25, rskr. 2013/14:323.

SFS 2014:812

Utkom fr�n trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:812

4. ett m�rke som best�r av ett r�tt lejon och en r�d sol mot vit bakgrund,

eller ben�mningen r�da lejonet och solen,

5. ett m�rke som utm�rker civilf�rsvar och som best�r av en liksidig bl�

triangel mot orangef�rgad bakgrund,

6. ett m�rke som utm�rker anl�ggningar och installationer som inneh�ller

farliga krafter och som best�r av tre lysande orangef�rgade cirklar placerade
p� samma axel,

7. ett m�rke som utm�rker kulturegendom och som best�r av en vapensk�ld

med spetsen ned�t och med ett bl�vitt snedkors, eller en kombination av tre
upprepade s�dana m�rken i en triangel.

Till�ten anv�ndning av k�nnetecknen

3 �

K�nnetecknen i 2 � f�r anv�ndas offentligt endast om det �r f�renligt

med 48 ��, allm�n folkr�tt och best�mmelser om k�nnetecken i de konven-
tioner och protokoll som anges i 1 �.

4 �

Milit�r sjukv�rd och milit�r sj�lav�rdspersonal f�r anv�nda k�nneteck-

nen i 2 � 14.

Svensk milit�r sjukv�rd och sj�lav�rdspersonal f�r anv�nda endast k�nne-

tecknet i 2 � 1. Ett k�nnetecken i 2 � 24 f�r dock anv�ndas tillf�lligt om det
kan f�rst�rka skyddet.

5 �

Internationella r�dakorsorganisationer och nationella f�reningar som �r

knutna till dem f�r anv�nda k�nnetecknen i 2 � 14.

En svensk nationell f�rening f�r anv�nda endast k�nnetecknet i 2 � 1. K�n-

netecknet i 2 � 2 f�r dock anv�ndas tillf�lligt om detta p� grund av s�rskilda
omst�ndigheter �r p�kallat f�r att underl�tta arbetet. Om f�reningen bitr�der
den milit�ra sjukv�rden, f�r f�reningen d�rut�ver tillf�lligt anv�nda ett k�nne-
tecken som den milit�ra sjukv�rden tillf�lligt anv�nder f�r att f�rst�rka skyd-
det enligt 4 � andra stycket.

F�rsta stycket g�ller ocks� f�r andra f�reningar som har till uppgift att bi-

tr�da den milit�ra sjukv�rden under en v�pnad konflikt. En svensk f�rening
f�r anv�nda endast k�nnetecknet i 2 � 1. S�dan anv�ndning kr�ver tillst�nd av
regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer. Tillst�ndet f�r
ocks� avse tillf�llig anv�ndning av ett annat k�nnetecken som den milit�ra
sjukv�rden tillf�lligt anv�nder f�r att f�rst�rka skyddet enligt 4 � andra
stycket.

6 �

Civil sjukv�rd f�r anv�nda m�rkena i 2 � 14 under en v�pnad konflikt.

Svensk civil sjukv�rd f�r anv�nda endast m�rket i 2 � 1. S�dan anv�ndning

kr�ver tillst�nd av regeringen eller den myndighet som regeringen best�m-
mer.

Om det finns s�rskilda sk�l och f�reningen Svenska R�da Korset har l�m-

nat samtycke, f�r svensk civil sjukv�rd anv�nda m�rket i 2 � 1 f�r utm�rkning
i fredstid av fordon som anv�nds som ambulanser och f�r att visa hj�lpstatio-
ner som uteslutande �r avsedda f�r avgiftsfri v�rd av s�rade och sjuka. S�dan
anv�ndning kr�ver tillst�nd av regeringen eller den myndighet som reger-
ingen best�mmer.

background image

3

SFS 2014:812

7 �

Sjukv�rd och sj�lav�rdspersonal som deltar i en insats under F�renta

nationernas �verinseende f�r gemensamt anv�nda ett av k�nnetecknen i
2 � 14.

Svensk sjukv�rd och sj�lav�rdspersonal f�r anv�nda ett s�dant gemensamt

k�nnetecken endast om regeringen eller den myndighet som regeringen be-
st�mmer har l�mnat samtycke till det.

8 �

K�nnetecknen i 2 � 57 f�r anv�ndas endast efter tillst�nd av regeringen

eller den myndighet som regeringen best�mmer.

Straffansvar

9 �

Den som i strid med denna lag anv�nder ett k�nnetecken i 2 � f�r varor,

tj�nster eller verksamheter eller f�r utm�rkning p� skyltar, anslag eller lik-
nande d�ms f�r otill�ten anv�ndning av k�nnetecken i den internationella hu-
manit�ra r�tten till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. Detsamma g�ller
den som i n�ringsverksamhet p� annat s�tt anv�nder ett s�dant k�nnetecken i
strid med denna lag.

F�rsta stycket g�ller ocks� den som anv�nder ett k�nnetecken som kan f�r-

v�xlas med ett k�nnetecken i 2 �.

I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar.

Bemyndigande

10 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om avgifter f�r pr�vningen av ans�kningar om tillst�nd att
anv�nda ett k�nnetecken enligt denna lag.

1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. Genom lagen

upph�vs lagen (1953:771) om skydd f�r vissa internationella sjukv�rds-
beteckningar m.m.

2. Best�mmelserna om anv�ndning av de k�nnetecken som avses i 2 � 3

och 4 ska inte till�mpas i f�rh�llande till varu- eller n�ringsk�nnetecken som
har registrerats eller anv�nts f�re ikrafttr�dandet av den upph�vda lagen.

3. Best�mmelserna om anv�ndning av de k�nnetecken som avses i 2 � 2, 6

och 7 ska inte till�mpas i f�rh�llande till varu- eller n�ringsk�nnetecken som
har registrerats eller anv�nts f�re ikrafttr�dandet, under f�ruts�ttning att an-
v�ndningen inte ger intryck av att ske i skyddande syfte under en v�pnad kon-
flikt.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.