Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2017:1272
Departement: Utrikesdepartementet
Övrigt: Bilagorna är inte med här.
Länk: Länk till register

SFS nr:

2017:1272
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2017-12-07
Övrig text: Bilagorna är inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Sveriges sjöterritorium

1 §   Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det avgränsas mot andra staters sjöterritorier i enlighet med överenskommelser om riksgränsen. Sjöterritoriets gräns i havet framgår av bilaga 1.

2 §   Inre vatten omfattar vattenområden på land och i havet innanför riksgränsen och de baslinjer som följer av 4 §.

3 §   Territorialhavet sträcker sig tolv nautiska mil räknat från de baslinjer som anges i 4 § med de begränsningar som följer av överenskommelser om riksgränsen och andra överenskommelser med Danmark, Finland och Norge.

4 §   Baslinjerna utgörs av normala eller räta baslinjer i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention 1982 och vad som i övrigt följer av folkrätten och dras vid en lågvattenlinje utmed kusten på nivån -0,5 meter uttryckt i höjdsystemet RH 2000. Baslinjernas sträckning framgår av bilaga 2.

Sveriges maritima zoner

5 §   Sveriges maritima zoner utgörs av kontinentalsockel, ekonomisk zon och angränsande zon. De avgränsas enligt vad som överenskommits med andra stater.

6 §   Bestämmelser om kontinentalsockeln finns i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Den yttre avgränsningslinjen för kontinentalsockeln framgår av bilaga 3.

7 §   Bestämmelser om den ekonomiska zonen finns i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. De yttre avgränsningslinjerna för zonen framgår av bilaga 4.

8 §   Bestämmelser om den angränsande zonen finns i lagen (2017:1273) om Sveriges angränsande zon. De yttre avgränsningslinjerna för zonen framgår av bilaga 5.

Särskilda avgränsningslinjer

9 §   Särskilda avgränsningslinjer en nautisk mil räknat från baslinjerna framgår av bilaga 6.

Informationsskyldighet

10 §   Sjöterritoriets gräns, de räta baslinjerna och den ekonomiska zonens yttre avgränsningslinjer ska utmärkas i sjökort som är tillgängliga för allmänheten. I lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation finns bestämmelser om tillgängliggörande av geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster.

Bilaga 1 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 2 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 3 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 4 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 5 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 6 /Bilagan är inte med här./

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.