SFS 2011:1173 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete / SFS 2011:1173 Lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
111173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:343) om internationellt <br/>polisi�rt samarbete;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 8 � lagen (2000:343) om interna-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tionellt polisi�rt samarbete ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En person som har omh�ndertagits enligt 6 � f�r tas i f�rvar av en</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">svensk polismyndighet under h�gst sex timmar, tid mellan midnatt och<br/>klockan nio p� morgonen or�knad. D�refter ska personen omedelbart friges,<br/>om det inte har kommit in en beg�ran om en �tg�rd som avses i</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. 23 � lagen (1957:668) om utl�mning f�r brott,<br/>2. 1 kap. 2 � lagen (2011:1165) om �verl�mnande fr�n Sverige enligt en</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nordisk arresteringsorder,</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. 25 c eller 25 d � lagen (1972:260) om internationellt samarbete r�rande</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">verkst�llighet av brottm�lsdom,</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. 5 a eller 5 b � lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Island och Norge ang�ende verkst�llighet av straff m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. 8 � lagen (1970:375) om utl�mning till Danmark, Finland, Island eller</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">Norge f�r verkst�llighet av beslut om v�rd eller behandling, om framst�ll-<br/>ningen kommer fr�n en dansk myndighet,</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. 6 � lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tribunalerna f�r brott mot internationell humanit�r r�tt,</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">7. 6 � lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottm�ls-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">domstolen, eller</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">8. 1 kap. 3 � lagen (2003:1156) om �verl�mnande fr�n Sverige enligt en</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">europeisk arresteringsorder.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En svensk polisman f�r, i avvaktan p� en framst�llning om s�dan �tg�rd</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">som avses i 4 kap. 19 � lagen (2000:562) om internationell r�ttslig hj�lp i<br/>brottm�l, ta i beslag f�rem�l som har omh�ndertagits enligt 7 � enligt de f�r-<br/>uts�ttningar som g�ller f�r en motsvarande �tg�rd enligt r�tteg�ngsbalken<br/>eller annan lag eller f�rfattning.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2003:1169.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:1173</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1173</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Annika Waller<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:343) om internationellt
polisi�rt samarbete;

utf�rdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 8 � lagen (2000:343) om interna-

tionellt polisi�rt samarbete ska ha f�ljande lydelse.

8 �

2

En person som har omh�ndertagits enligt 6 � f�r tas i f�rvar av en

svensk polismyndighet under h�gst sex timmar, tid mellan midnatt och
klockan nio p� morgonen or�knad. D�refter ska personen omedelbart friges,
om det inte har kommit in en beg�ran om en �tg�rd som avses i

1. 23 � lagen (1957:668) om utl�mning f�r brott,
2. 1 kap. 2 � lagen (2011:1165) om �verl�mnande fr�n Sverige enligt en

nordisk arresteringsorder,

3. 25 c eller 25 d � lagen (1972:260) om internationellt samarbete r�rande

verkst�llighet av brottm�lsdom,

4. 5 a eller 5 b � lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,

Island och Norge ang�ende verkst�llighet av straff m.m.,

5. 8 � lagen (1970:375) om utl�mning till Danmark, Finland, Island eller

Norge f�r verkst�llighet av beslut om v�rd eller behandling, om framst�ll-
ningen kommer fr�n en dansk myndighet,

6. 6 � lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella

tribunalerna f�r brott mot internationell humanit�r r�tt,

7. 6 � lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottm�ls-

domstolen, eller

8. 1 kap. 3 � lagen (2003:1156) om �verl�mnande fr�n Sverige enligt en

europeisk arresteringsorder.

En svensk polisman f�r, i avvaktan p� en framst�llning om s�dan �tg�rd

som avses i 4 kap. 19 � lagen (2000:562) om internationell r�ttslig hj�lp i
brottm�l, ta i beslag f�rem�l som har omh�ndertagits enligt 7 � enligt de f�r-
uts�ttningar som g�ller f�r en motsvarande �tg�rd enligt r�tteg�ngsbalken
eller annan lag eller f�rfattning.

1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

2 Senaste lydelse 2003:1169.

SFS 2011:1173

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2011

background image

2

SFS 2011:1173

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.