SFS 2018:2024 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden / SFS 2018:2024 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
SFS2018-2024.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:WVQMCW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:GSOUMC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft67{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft68{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft69{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>med kompletterande best�mmelser till EU:s f�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om referensv�rden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 6 december 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. Inledande best�mmelser <br/>1 �</b> Denna lag kompletterar Europaparlamentets och r�dets f�rordning <br/>(EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som anv�nds som referens-<br/>v�rden f�r finansiella instrument och finansiella avtal eller f�r att m�ta <br/>investeringsfonders resultat, och om �ndring av direktiven 2008/48/EG och <br/>2014/17/EU och f�rordning (EU) nr 596/2014, i denna lag kallad EU-f�rord-<br/>ningen. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen. </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b> Finansinspektionen �r beh�rig myndighet enligt EU-f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 �</b> Finansinspektionen f�r ta ut avgifter f�r pr�vning av ans�kningar, an-<br/>m�lningar och underr�ttelser enligt EU-f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Administrat�rer och s�dana enheter under tillsyn som av Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">tionen har f�tt ett godk�nnande av ett referensv�rde f�r anv�ndning i unio-<br/>nen enligt artikel 33.1 i EU-f�rordningen, ska med �rliga avgifter bekosta <br/>Finansinspektionens verksamhet enligt denna lag<i>. </i></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifterna. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. Rapportering av �vertr�delser <br/>1 �</b> Inom ramen f�r s�dana rutiner som en administrat�r ska ha enligt arti-<br/>kel 14.3 i EU-f�rordningen f�r personuppgifter som avses i artikel 10 i Euro-<br/>paparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 <br/>om skydd f�r fysiska personer med avseende p� behandling av personupp-<br/>gifter och om det fria fl�det av s�dana uppgifter och om upph�vande av <br/>direktiv 95/46/EG (allm�n dataskyddsf�rordning) behandlas, om uppgifter-<br/>na avser brott enligt lagen (2016:1307) om straff f�r marknadsmissbruk p� <br/>v�rdepappersmarknaden. </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 �</b> Den som �r eller har varit anst�lld hos en administrat�r f�r inte obeh�-<br/>rigen r�ja uppgifter i en anm�lan eller utsaga som har gjorts enligt s�dana <br/>rutiner som en administrat�r ska ha enligt artikel 14.3 i EU-f�rordningen, <br/>om uppgiften kan avsl�ja anm�larens eller den utpekade personens identitet. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2018:2024 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 13 december 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som �r eller har varit anst�lld hos en administrat�r och har gjort en </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">anm�lan som avses i f�rsta stycket f�r inte g�ras ansvarig f�r att ha �sidosatt <br/>n�gon tystnadsplikt, om anm�laren hade anledning att anta att en �vertr�del-<br/>se hade skett. <br/> <br/><b>3 �</b> Den som har l�mnat en rapport till Finansinspektionen enligt artikel <br/>14.1 eller 14.2 i EU-f�rordningen f�r inte g�ras ansvarig f�r att ha �sidosatt <br/>n�gon tystnadsplikt. </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>3 kap. Utredningsbefogenheter och tv�ngsmedel <br/>F�rel�ggande om att l�mna uppgifter <br/>1 �</b> F�r tillsynen �ver att best�mmelserna i EU-f�rordningen f�ljs f�r Finans-<br/>inspektionen besluta att f�rel�gga </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. en fysisk eller juridisk person att tillhandah�lla uppgifter, handlingar </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">eller annat, och </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. den som f�rv�ntas kunna l�mna upplysningar i saken att inst�lla sig till </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rh�r p� tid och plats som inspektionen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rsta stycket g�ller inte i den utstr�ckning uppgiftsl�mnandet skulle </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten f�r advokater. </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2 �</b> F�r tillsynen �ver att best�mmelserna i EU-f�rordningen f�ljs f�r Finans-<br/>inspektionen besluta att f�rel�gga marknadsakt�rer p� marknadsplatser d�r <br/>de underliggande tillg�ngarna till r�varuderivat handlas (spotmarknaden) att <br/>l�mna transaktionsrapporter eller annan information. Marknadsakt�rer p� <br/>spotmarknaden �r skyldiga att p� beg�ran av Finansinspektionen ge inspek-<br/>tionen �tkomst till handlarnas system. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>F�rel�ggande om att tillf�lligt upph�ra med ett visst f�rfarande <br/>3 �</b> Om det �r sannolikt att en fysisk eller juridisk person har �vertr�tt EU-<br/>f�rordningen, f�r Finansinspektionen besluta att f�rel�gga den personen att <br/>upph�ra med ett visst f�rfarande eller en viss verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslutet om f�rel�ggande g�ller till dess att Finansinspektionen har pr�vat </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">om f�rfarandet strider mot EU-f�rordningen. Beslutet f�r dock g�lla i h�gst <br/>sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>Korrigering av felaktig eller vilseledande information <br/>4 �</b> Om det f�rekommit felaktiga eller vilseledande uppgifter i samband <br/>med tillhandah�llandet av ett referensv�rde, f�r Finansinspektionen offent-<br/>ligg�ra korrekta uppgifter. Finansinspektionen f�r �ven besluta att f�rel�gga <br/>administrat�ren eller den som har offentliggjort eller spridit referensv�rdet <br/>att korrigera referensv�rdet eller informationen. </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>Platsunders�kning <br/>5 �</b> Om det �r n�dv�ndigt f�r tillsynen �ver att en fysisk eller juridisk <br/>person f�ljer best�mmelserna i EU-f�rordningen, f�r Finansinspektionen <br/>genomf�ra en unders�kning i personens verksamhetslokaler. </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>Vite <br/>6 �</b> Ett beslut om f�rel�ggande enligt n�gon av 14 �� f�r f�renas med <br/>vite. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>2018:2024</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>Betalningss�kring <br/>7 �</b> F�r att s�kerst�lla betalning av en sanktionsavgift eller �terf�ring <br/>enligt 4 kap. n�r en fysisk eller juridisk person har �sidosatt sin skyldighet <br/>p� ett s�tt som anges i 1 � i det kapitlet, f�r egendom som tillh�r den som �r <br/>betalningsskyldig tas i anspr�k (betalningss�kring). </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">Betalningss�kring f�r beslutas bara om <br/>1. det finns en p�taglig risk f�r att den fysiska eller juridiska personen </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">genom att avvika, skaffa undan egendom eller f�rfara p� annat s�tt undan-<br/>drar sig att betala avgiften eller det belopp som ska �terf�ras, och </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">2. betalningsskyldigheten avser ett betydande belopp. <br/>Om sanktionsavgift eller �terf�ring inte har beslutats, f�r betalningss�k-</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">ring beslutas bara om det �r sannolikt att s� kommer att ske. En betalnings-<br/>s�kring f�r inte avse ett h�gre belopp �n det belopp sanktionsavgiften eller <br/>�terf�ringen sannolikt kommer att fastst�llas till. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett beslut om betalningss�kring f�r fattas bara om sk�len f�r beslutet upp-</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">v�ger det intr�ng eller men i �vrigt som beslutet inneb�r f�r den som beslutet <br/>g�ller eller f�r n�got annat motst�ende intresse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>8 �</b> Beslut om betalningss�kring enligt 7 � fattas av den f�rvaltningsr�tt <br/>som �r beh�rig att pr�va ett �verklagande av Finansinspektionens beslut. Ett <br/>s�dant beslut fattas efter ans�kan av Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">I fr�ga om en s�dan ans�kan ska 46 kap. 913 ��, 14 � f�rsta stycket 1 </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">och andra stycket f�rsta meningen samt 2022 �� skattef�rfarandelagen <br/>(2011:1244) till�mpas. Vid till�mpningen ska det som anges d�r om Skatte-<br/>verket g�lla f�r Finansinspektionen. <br/> <br/><b>9 �</b> Vid pr�vning av verkst�llighet av ett beslut om betalningss�kring ska <br/>69 kap. 1318 �� och 71 kap. 1 � f�rsta stycket skattef�rfarandelagen <br/>(2011:1244) till�mpas. Vid till�mpningen ska det som anges d�r om Skatte-<br/>verket g�lla f�r Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>4 kap. Ingripanden <br/>�vertr�delser <br/>1 �</b> Finansinspektionen ska ingripa mot </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. en administrat�r som har auktoriserats eller registrerats enligt artikel 34 </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">i EU-f�rordningen och som har �sidosatt sina skyldigheter enligt n�gon av <br/>artiklarna 415, 21.1, 23.2, 23.11, 24.3, 25.2, 25.7, 26.2, 26.3, 27 och 28.1 i <br/>f�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. en rapport�r under tillsyn som har �sidosatt sina skyldigheter enligt </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">n�gon av artiklarna 16, 23.3 och 23.10 i EU-f�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">3. en enhet under tillsyn som har anv�nt ett referensv�rde <br/>a) utan att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 28.2 i EU-f�rordning-</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">en, eller </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">b) i strid med artikel 29.1, <br/>4. den som har �sidosatt sin skyldighet enligt artikel 29.2 i EU-f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:992px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ningen, </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">5. en administrat�r eller en enhet under tillsyn som inte f�ljt ett f�rel�g-</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">gande enligt artikel 21.3, 23.5 eller 23.6 i EU-f�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">6. en s�dan administrat�r som avses i 1 eller en enhet under tillsyn som </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">inte har f�ljt ett f�rel�ggande enligt 3 kap. 1 eller 2 � eller som inte har gett <br/>tilltr�de till verksamhetslokaler enligt 3 kap. 5 �, och </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">7. den som driver verksamhet som administrat�r utan att ha f�tt auktori-</p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">sation eller registrerats enligt artikel 34 i EU-f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>2018:2024</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>Olika former av ingripande <br/>2 �</b> Ett ingripande enligt 1 � sker genom beslut om </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. f�rel�ggande att inom viss tid vidta en viss �tg�rd eller upph�ra med </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ett visst agerande, </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. �terkallelse av auktorisation eller registrering enligt artikel 35 i EU-</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">3. anm�rkning, <br/>4. f�rbud enligt 3 �, <br/>5. �terf�ring enligt 4 �, eller <br/>6. sanktionsavgift enligt 5 eller 6 �. <br/>Ett beslut om f�rel�ggande eller f�rbud f�r f�renas med vite. <br/>Ett ingripande f�r inte ske om �vertr�delsen omfattas av ett f�rel�ggande </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">som har f�renats med vite och en ans�kan om utd�mande av vitet har gjorts. </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>F�rbud <br/>3 �</b> Den som har �vertr�tt EU-f�rordningen i fall som anges i 1 � f�r f�r <br/>en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r, f�rbjudas att vara </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">1. administrat�r, eller <br/>2. styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">dem, i en administrat�r eller rapport�r under tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>�terf�ring <br/>4 �</b> Den som har �vertr�tt EU-f�rordningen i fall som anges i 1 � och d�ri-<br/>genom gjort en vinst, ska betala ett belopp som motsvarar vinsten, om be-<br/>loppet kan fastst�llas (�terf�ring). </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">En s�dan betalningsskyldighet ska inte �l�ggas om det �r uppenbart osk�-</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ligt. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Beloppet tillfaller staten. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>Sanktionsavgift <br/>5 �</b> Sanktionsavgiften f�r en �vertr�delse av artikel 11.1 d eller 11.4 i EU-<br/>f�rordningen ska fastst�llas till h�gst det h�gsta av </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">1. f�r en juridisk person: <br/>a) ett belopp som per den 30 juni 2016 i svenska kronor motsvarade </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">250 000 euro, </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">b) tv� procent av den juridiska personens oms�ttning n�rmast f�reg�ende </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">r�kenskaps�r eller, i f�rekommande fall, motsvarande oms�ttning p� kon-<br/>cernniv�, eller </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">c) tre g�nger den vinst som den juridiska personen gjort till f�ljd av regel-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla, </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">2. f�r en fysisk person: <br/>a) ett belopp som per den 30 juni 2016 i svenska kronor motsvarade </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">100 000 euro, eller </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">b) tre g�nger den vinst som den fysiska personen gjort till f�ljd av regel-</p> <p style="position:absolute;top:977px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla. </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Om den juridiska personen �r en f�rening, avses med oms�ttning i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">stycket 1 b 10 procent av medlemmarnas sammanlagda oms�ttning. Detta <br/>g�ller �ven om f�reningen ing�r i en koncern. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Avgiften tillfaller staten. </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"> <br/> <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>2018:2024</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>6 �</b> I andra fall �n de som avses i 5 � ska sanktionsavgiften f�r en �vertr�-<br/>delse som anges i 1 � fastst�llas till h�gst det h�gsta av </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55">1. f�r en juridisk person: <br/>a) ett belopp som per den 30 juni 2016 i svenska kronor motsvarade </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">1 miljon euro, </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">b) 10 procent av den juridiska personens oms�ttning n�rmast f�reg�ende </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">r�kenskaps�r eller, i f�rekommande fall, motsvarande oms�ttning p� kon-<br/>cernniv�, eller </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">c) tre g�nger den vinst som den juridiska personen gjort till f�ljd av regel-</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla, </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55">2. f�r en fysisk person: <br/>a) ett belopp som per den 30 juni 2016 i svenska kronor motsvarade </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">500 000 euro, eller </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">b) tre g�nger den vinst som den fysiska personen gjort till f�ljd av regel-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Om den juridiska personen �r en f�rening, avses med oms�ttning i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">stycket 1 b 10 procent av medlemmarnas sammanlagda oms�ttning. Detta <br/>g�ller �ven om f�reningen ing�r i en koncern. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55">Avgiften tillfaller staten. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>7 �</b> Om en �vertr�delse har skett under den juridiska personens f�rsta <br/>verksamhets�r eller om uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r <br/>bristf�lliga, f�r oms�ttningen uppskattas n�r den h�gsta sanktionsavgiften <br/>ska ber�knas enligt 5 eller 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>Val av ingripande <br/>8 �</b> Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta h�nsyn till hur all-<br/>varlig �vertr�delsen �r och hur l�nge den har p�g�tt. S�rskild h�nsyn ska tas <br/>till �vertr�delsens konkreta och potentiella effekter p� det finansiella syste-<br/>met eller den reala ekonomin, skador som uppst�tt och graden av ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>9 �</b> Ut�ver det som anges i 8 � ska det i f�rsv�rande riktning beaktas om <br/>den som har beg�tt �vertr�delsen tidigare har beg�tt en �vertr�delse. Vid <br/>denna bed�mning ska s�rskild vikt f�stas vid om �vertr�delserna �r likartade <br/>och den tid som har g�tt mellan de olika �vertr�delserna. </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">I f�rmildrande riktning ska det beaktas om den som har beg�tt �vertr�del-</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">sen </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">1. i v�sentlig utstr�ckning genom ett aktivt samarbete har underl�ttat </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">Finansinspektionens utredning, och </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">2. har vidtagit �tg�rder efter �vertr�delsen f�r att undvika att den upp-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">repas. </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>10 �</b> N�r sanktionsavgiftens storlek ska best�mmas, ska s�rskild h�nsyn <br/>tas till s�dana omst�ndigheter som anges i 8 och 9 �� samt till den ber�rda <br/>personens finansiella st�llning och, om det g�r att best�mma, den vinst som <br/>personen gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen. </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>11 �</b> Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande, om </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55">1. �vertr�delsen �r ringa eller urs�ktlig, <br/>2. personen i fr�ga g�r r�ttelse, <br/>3. n�got annat organ har vidtagit �tg�rder mot personen och dessa �tg�rder </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">bed�ms tillr�ckliga, eller </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">4. det annars finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>2018:2024</b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft61">6 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>Verkst�llighet av beslut om sanktionsavgift och �terf�ring <br/>12 �</b> En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom 30 dagar <br/>efter det att ett beslut om den har f�tt laga kraft eller den l�ngre tid som anges <br/>i beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>13 �</b> Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift f�r verkst�llas enligt <br/>uts�kningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i <br/>12 �. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>14 �</b> Om<i> </i>sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 12 �, <br/>ska Finansinspektionen l�mna den obetalda avgiften f�r indrivning. Best�m-<br/>melser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga <br/>fordringar m.m. </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>15 �</b> En sanktionsavgift faller bort i den utstr�ckning verkst�llighet inte <br/>har skett inom fem �r fr�n det att beslutet fick laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>16 �</b> Det som anges om sanktionsavgift i 1215 �� g�ller �ven f�r �ter-<br/>f�ring enligt 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>5 kap. �verklagande m.m. <br/>1 �</b> Finansinspektionens beslut enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n <br/>f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft68">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>2 �</b> Finansinspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rel�ggande, f�r-<br/>bud eller �terkallelse enligt EU-f�rordningen eller enligt denna lag ska g�lla <br/>omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft68">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. <br/>2. Genom lagen upph�vs lagen (2017:1185) med kompletterande best�m-</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">melser till EU:s f�rordning om referensv�rden. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">3. Ingripande enligt denna lag f�r inte ske f�r �vertr�delser som har �gt </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68">rum f�re ikrafttr�dandet. <br/> <br/>P� regeringens v�gnar <br/> <br/>STEFAN L�FVEN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft61">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft61">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>2018:2024</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

med kompletterande best�mmelser till EU:s f�rordning

om referensv�rden

Utf�rdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

1 kap. Inledande best�mmelser
1 �
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som anv�nds som referens-
v�rden f�r finansiella instrument och finansiella avtal eller f�r att m�ta
investeringsfonders resultat, och om �ndring av direktiven 2008/48/EG och
2014/17/EU och f�rordning (EU) nr 596/2014, i denna lag kallad EU-f�rord-
ningen.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-f�rord-

ningen.

2 � Finansinspektionen �r beh�rig myndighet enligt EU-f�rordningen.

3 � Finansinspektionen f�r ta ut avgifter f�r pr�vning av ans�kningar, an-
m�lningar och underr�ttelser enligt EU-f�rordningen.

Administrat�rer och s�dana enheter under tillsyn som av Finansinspek-

tionen har f�tt ett godk�nnande av ett referensv�rde f�r anv�ndning i unio-
nen enligt artikel 33.1 i EU-f�rordningen, ska med �rliga avgifter bekosta
Finansinspektionens verksamhet enligt denna lag.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifterna.

2 kap. Rapportering av �vertr�delser
1 �
Inom ramen f�r s�dana rutiner som en administrat�r ska ha enligt arti-
kel 14.3 i EU-f�rordningen f�r personuppgifter som avses i artikel 10 i Euro-
paparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd f�r fysiska personer med avseende p� behandling av personupp-
gifter och om det fria fl�det av s�dana uppgifter och om upph�vande av
direktiv 95/46/EG (allm�n dataskyddsf�rordning) behandlas, om uppgifter-
na avser brott enligt lagen (2016:1307) om straff f�r marknadsmissbruk p�
v�rdepappersmarknaden.

2 � Den som �r eller har varit anst�lld hos en administrat�r f�r inte obeh�-
rigen r�ja uppgifter i en anm�lan eller utsaga som har gjorts enligt s�dana
rutiner som en administrat�r ska ha enligt artikel 14.3 i EU-f�rordningen,
om uppgiften kan avsl�ja anm�larens eller den utpekade personens identitet.

1 Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53.

SFS

2018:2024

Publicerad
den

13 december 2018

background image

2

SFS

Den som �r eller har varit anst�lld hos en administrat�r och har gjort en

anm�lan som avses i f�rsta stycket f�r inte g�ras ansvarig f�r att ha �sidosatt
n�gon tystnadsplikt, om anm�laren hade anledning att anta att en �vertr�del-
se hade skett.

3 � Den som har l�mnat en rapport till Finansinspektionen enligt artikel
14.1 eller 14.2 i EU-f�rordningen f�r inte g�ras ansvarig f�r att ha �sidosatt
n�gon tystnadsplikt.

3 kap. Utredningsbefogenheter och tv�ngsmedel
F�rel�ggande om att l�mna uppgifter
1 �
F�r tillsynen �ver att best�mmelserna i EU-f�rordningen f�ljs f�r Finans-
inspektionen besluta att f�rel�gga

1. en fysisk eller juridisk person att tillhandah�lla uppgifter, handlingar

eller annat, och

2. den som f�rv�ntas kunna l�mna upplysningar i saken att inst�lla sig till

f�rh�r p� tid och plats som inspektionen best�mmer.

F�rsta stycket g�ller inte i den utstr�ckning uppgiftsl�mnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten f�r advokater.

2 � F�r tillsynen �ver att best�mmelserna i EU-f�rordningen f�ljs f�r Finans-
inspektionen besluta att f�rel�gga marknadsakt�rer p� marknadsplatser d�r
de underliggande tillg�ngarna till r�varuderivat handlas (spotmarknaden) att
l�mna transaktionsrapporter eller annan information. Marknadsakt�rer p�
spotmarknaden �r skyldiga att p� beg�ran av Finansinspektionen ge inspek-
tionen �tkomst till handlarnas system.

F�rel�ggande om att tillf�lligt upph�ra med ett visst f�rfarande
3 �
Om det �r sannolikt att en fysisk eller juridisk person har �vertr�tt EU-
f�rordningen, f�r Finansinspektionen besluta att f�rel�gga den personen att
upph�ra med ett visst f�rfarande eller en viss verksamhet.

Beslutet om f�rel�ggande g�ller till dess att Finansinspektionen har pr�vat

om f�rfarandet strider mot EU-f�rordningen. Beslutet f�r dock g�lla i h�gst
sex m�nader.

Korrigering av felaktig eller vilseledande information
4 �
Om det f�rekommit felaktiga eller vilseledande uppgifter i samband
med tillhandah�llandet av ett referensv�rde, f�r Finansinspektionen offent-
ligg�ra korrekta uppgifter. Finansinspektionen f�r �ven besluta att f�rel�gga
administrat�ren eller den som har offentliggjort eller spridit referensv�rdet
att korrigera referensv�rdet eller informationen.

Platsunders�kning
5 �
Om det �r n�dv�ndigt f�r tillsynen �ver att en fysisk eller juridisk
person f�ljer best�mmelserna i EU-f�rordningen, f�r Finansinspektionen
genomf�ra en unders�kning i personens verksamhetslokaler.

Vite
6 �
Ett beslut om f�rel�ggande enligt n�gon av 14 �� f�r f�renas med
vite.

2018:2024

background image

3

SFS

Betalningss�kring
7 �
F�r att s�kerst�lla betalning av en sanktionsavgift eller �terf�ring
enligt 4 kap. n�r en fysisk eller juridisk person har �sidosatt sin skyldighet
p� ett s�tt som anges i 1 � i det kapitlet, f�r egendom som tillh�r den som �r
betalningsskyldig tas i anspr�k (betalningss�kring).

Betalningss�kring f�r beslutas bara om
1. det finns en p�taglig risk f�r att den fysiska eller juridiska personen

genom att avvika, skaffa undan egendom eller f�rfara p� annat s�tt undan-
drar sig att betala avgiften eller det belopp som ska �terf�ras, och

2. betalningsskyldigheten avser ett betydande belopp.
Om sanktionsavgift eller �terf�ring inte har beslutats, f�r betalningss�k-

ring beslutas bara om det �r sannolikt att s� kommer att ske. En betalnings-
s�kring f�r inte avse ett h�gre belopp �n det belopp sanktionsavgiften eller
�terf�ringen sannolikt kommer att fastst�llas till.

Ett beslut om betalningss�kring f�r fattas bara om sk�len f�r beslutet upp-

v�ger det intr�ng eller men i �vrigt som beslutet inneb�r f�r den som beslutet
g�ller eller f�r n�got annat motst�ende intresse.

8 � Beslut om betalningss�kring enligt 7 � fattas av den f�rvaltningsr�tt
som �r beh�rig att pr�va ett �verklagande av Finansinspektionens beslut. Ett
s�dant beslut fattas efter ans�kan av Finansinspektionen.

I fr�ga om en s�dan ans�kan ska 46 kap. 913 ��, 14 � f�rsta stycket 1

och andra stycket f�rsta meningen samt 2022 �� skattef�rfarandelagen
(2011:1244) till�mpas. Vid till�mpningen ska det som anges d�r om Skatte-
verket g�lla f�r Finansinspektionen.

9 � Vid pr�vning av verkst�llighet av ett beslut om betalningss�kring ska
69 kap. 1318 �� och 71 kap. 1 � f�rsta stycket skattef�rfarandelagen
(2011:1244) till�mpas. Vid till�mpningen ska det som anges d�r om Skatte-
verket g�lla f�r Finansinspektionen.

4 kap. Ingripanden
�vertr�delser
1 �
Finansinspektionen ska ingripa mot

1. en administrat�r som har auktoriserats eller registrerats enligt artikel 34

i EU-f�rordningen och som har �sidosatt sina skyldigheter enligt n�gon av
artiklarna 415, 21.1, 23.2, 23.11, 24.3, 25.2, 25.7, 26.2, 26.3, 27 och 28.1 i
f�rordningen,

2. en rapport�r under tillsyn som har �sidosatt sina skyldigheter enligt

n�gon av artiklarna 16, 23.3 och 23.10 i EU-f�rordningen,

3. en enhet under tillsyn som har anv�nt ett referensv�rde
a) utan att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 28.2 i EU-f�rordning-

en, eller

b) i strid med artikel 29.1,
4. den som har �sidosatt sin skyldighet enligt artikel 29.2 i EU-f�rord-

ningen,

5. en administrat�r eller en enhet under tillsyn som inte f�ljt ett f�rel�g-

gande enligt artikel 21.3, 23.5 eller 23.6 i EU-f�rordningen,

6. en s�dan administrat�r som avses i 1 eller en enhet under tillsyn som

inte har f�ljt ett f�rel�ggande enligt 3 kap. 1 eller 2 � eller som inte har gett
tilltr�de till verksamhetslokaler enligt 3 kap. 5 �, och

7. den som driver verksamhet som administrat�r utan att ha f�tt auktori-

sation eller registrerats enligt artikel 34 i EU-f�rordningen.

2018:2024

background image

4

SFS

Olika former av ingripande
2 �
Ett ingripande enligt 1 � sker genom beslut om

1. f�rel�ggande att inom viss tid vidta en viss �tg�rd eller upph�ra med

ett visst agerande,

2. �terkallelse av auktorisation eller registrering enligt artikel 35 i EU-

f�rordningen,

3. anm�rkning,
4. f�rbud enligt 3 �,
5. �terf�ring enligt 4 �, eller
6. sanktionsavgift enligt 5 eller 6 �.
Ett beslut om f�rel�ggande eller f�rbud f�r f�renas med vite.
Ett ingripande f�r inte ske om �vertr�delsen omfattas av ett f�rel�ggande

som har f�renats med vite och en ans�kan om utd�mande av vitet har gjorts.

F�rbud
3 �
Den som har �vertr�tt EU-f�rordningen i fall som anges i 1 � f�r f�r
en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r, f�rbjudas att vara

1. administrat�r, eller
2. styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av

dem, i en administrat�r eller rapport�r under tillsyn.

�terf�ring
4 �
Den som har �vertr�tt EU-f�rordningen i fall som anges i 1 � och d�ri-
genom gjort en vinst, ska betala ett belopp som motsvarar vinsten, om be-
loppet kan fastst�llas (�terf�ring).

En s�dan betalningsskyldighet ska inte �l�ggas om det �r uppenbart osk�-

ligt.

Beloppet tillfaller staten.

Sanktionsavgift
5 �
Sanktionsavgiften f�r en �vertr�delse av artikel 11.1 d eller 11.4 i EU-
f�rordningen ska fastst�llas till h�gst det h�gsta av

1. f�r en juridisk person:
a) ett belopp som per den 30 juni 2016 i svenska kronor motsvarade

250 000 euro,

b) tv� procent av den juridiska personens oms�ttning n�rmast f�reg�ende

r�kenskaps�r eller, i f�rekommande fall, motsvarande oms�ttning p� kon-
cernniv�, eller

c) tre g�nger den vinst som den juridiska personen gjort till f�ljd av regel-

�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla,

2. f�r en fysisk person:
a) ett belopp som per den 30 juni 2016 i svenska kronor motsvarade

100 000 euro, eller

b) tre g�nger den vinst som den fysiska personen gjort till f�ljd av regel-

�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla.

Om den juridiska personen �r en f�rening, avses med oms�ttning i f�rsta

stycket 1 b 10 procent av medlemmarnas sammanlagda oms�ttning. Detta
g�ller �ven om f�reningen ing�r i en koncern.

Avgiften tillfaller staten.2018:2024

background image

5

SFS

6 � I andra fall �n de som avses i 5 � ska sanktionsavgiften f�r en �vertr�-
delse som anges i 1 � fastst�llas till h�gst det h�gsta av

1. f�r en juridisk person:
a) ett belopp som per den 30 juni 2016 i svenska kronor motsvarade

1 miljon euro,

b) 10 procent av den juridiska personens oms�ttning n�rmast f�reg�ende

r�kenskaps�r eller, i f�rekommande fall, motsvarande oms�ttning p� kon-
cernniv�, eller

c) tre g�nger den vinst som den juridiska personen gjort till f�ljd av regel-

�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla,

2. f�r en fysisk person:
a) ett belopp som per den 30 juni 2016 i svenska kronor motsvarade

500 000 euro, eller

b) tre g�nger den vinst som den fysiska personen gjort till f�ljd av regel-

�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla.

Om den juridiska personen �r en f�rening, avses med oms�ttning i f�rsta

stycket 1 b 10 procent av medlemmarnas sammanlagda oms�ttning. Detta
g�ller �ven om f�reningen ing�r i en koncern.

Avgiften tillfaller staten.

7 � Om en �vertr�delse har skett under den juridiska personens f�rsta
verksamhets�r eller om uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r
bristf�lliga, f�r oms�ttningen uppskattas n�r den h�gsta sanktionsavgiften
ska ber�knas enligt 5 eller 6 �.

Val av ingripande
8 �
Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta h�nsyn till hur all-
varlig �vertr�delsen �r och hur l�nge den har p�g�tt. S�rskild h�nsyn ska tas
till �vertr�delsens konkreta och potentiella effekter p� det finansiella syste-
met eller den reala ekonomin, skador som uppst�tt och graden av ansvar.

9 � Ut�ver det som anges i 8 � ska det i f�rsv�rande riktning beaktas om
den som har beg�tt �vertr�delsen tidigare har beg�tt en �vertr�delse. Vid
denna bed�mning ska s�rskild vikt f�stas vid om �vertr�delserna �r likartade
och den tid som har g�tt mellan de olika �vertr�delserna.

I f�rmildrande riktning ska det beaktas om den som har beg�tt �vertr�del-

sen

1. i v�sentlig utstr�ckning genom ett aktivt samarbete har underl�ttat

Finansinspektionens utredning, och

2. har vidtagit �tg�rder efter �vertr�delsen f�r att undvika att den upp-

repas.

10 � N�r sanktionsavgiftens storlek ska best�mmas, ska s�rskild h�nsyn
tas till s�dana omst�ndigheter som anges i 8 och 9 �� samt till den ber�rda
personens finansiella st�llning och, om det g�r att best�mma, den vinst som
personen gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen.

11 � Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande, om

1. �vertr�delsen �r ringa eller urs�ktlig,
2. personen i fr�ga g�r r�ttelse,
3. n�got annat organ har vidtagit �tg�rder mot personen och dessa �tg�rder

bed�ms tillr�ckliga, eller

4. det annars finns s�rskilda sk�l.

2018:2024

background image

6

SFS

Verkst�llighet av beslut om sanktionsavgift och �terf�ring
12 �
En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom 30 dagar
efter det att ett beslut om den har f�tt laga kraft eller den l�ngre tid som anges
i beslutet.

13 � Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift f�r verkst�llas enligt
uts�kningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i
12 �.

14 � Om sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 12 �,
ska Finansinspektionen l�mna den obetalda avgiften f�r indrivning. Best�m-
melser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m.

15 � En sanktionsavgift faller bort i den utstr�ckning verkst�llighet inte
har skett inom fem �r fr�n det att beslutet fick laga kraft.

16 � Det som anges om sanktionsavgift i 1215 �� g�ller �ven f�r �ter-
f�ring enligt 4 �.

5 kap. �verklagande m.m.
1 �
Finansinspektionens beslut enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n
f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

2 � Finansinspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rel�ggande, f�r-
bud eller �terkallelse enligt EU-f�rordningen eller enligt denna lag ska g�lla
omedelbart.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom lagen upph�vs lagen (2017:1185) med kompletterande best�m-

melser till EU:s f�rordning om referensv�rden.

3. Ingripande enligt denna lag f�r inte ske f�r �vertr�delser som har �gt

rum f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

PER BOLUND

(Finansdepartementet)

2018:2024

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.